Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
12. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat ÖdülleriDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)Tamamlandı275 TÜRK LİRASIDanışman
22. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat ÖdülleriDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)Tamamlandı483 TÜRK LİRASIDanışman
32.Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat ÖdülleriDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)Tamamlandı275 TÜRK LİRASIDanışman
4”Felin Enterit CoronaVirüs Antikor ve Felin İnfeksiyöz Peritonitis Antijen Pozitif Kedilerde Bazı Akut FazProteinleri, Sitokin ve Hepsidinin Değerlerinin AraştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı19,920 TÜRK LİRASIAraştırmacı
5Antalya İl Merkezindeki Köpek Barınaklarında Leishmaniazis’xxin SeroprevalansıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandıYürütücü
6Östrüs dönemindeki Van Kedilerinde GnRH ve hCG kullanarak ovulasyonun uyarılması ve östrüs süresince çiftleşmenin fertiliteye etkisinin belirlenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı75,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
7Helichrysum plicatum D C Tanacetum balsamita L ve Trigonella foenum graecum L bitkilerine ait uçucu yağ ekstrelerinin sıçanlar üzerinde karaciğeri koruyucu etkisinin thioacetamide ile oluşturulmuş deneysel akut karaciğer toksisitesi modelinde araştırılmasıTÜBİTAK PROJESİTamamlandı14,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
8Helichrysum plicatum D C Tanacetum balsamita L ve Trigonella foenum graecum L bitkilerine ait uçucu yağ ekstrelerinin sıçanlar ve fareler üzerinde antienflamatuvar etkisinin araştırılmasıTÜBİTAK PROJESİTamamlandı15,000 TÜRK LİRASIYürütücü
9Van ve yöresi koyunlarında Q hummasının seroprevalansının tespiti üzerine çalışmalarBAPTamamlandı7,000 Araştırmacı
10Van kedilerinde Lyme hastalığının seroprevalansı üzerine araştırmalarBAPTamamlandı5,000 Yönetici
11Van kedilerinde feline corona virus enfeksiyonlarının seroprevalansı üzerine araştırmalar BAPTamamlandı5,000 Araştırmacı
12Van yöresi sığırlarda Listeria monocytogenes enfeksiyonlarının ELİSA yöntemi ile araştırılmasıBAPTamamlandı5,000 Araştırmacı