Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1Antalya İl Merkezindeki Kedilerde Ehrlichia canis SeroprevalansıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiDevam Ediyor8,000 TÜRK LİRASIYürütücü
2Erlichiosisli köpeklerde koagulasyon profilinin değerlendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiDevam EdiyorYürütücü
3Antalya İlindeki Köpeklerde Ehrlichia canis PrevalansıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı5,000 TÜRK LİRASIYürütücü
4Doğal enfekte parvoviral gastroenteritisli köpeklerde tedaviden önce ve tedaviden sonra bazı sitokin akut faz proteinleri ve hepsidin düzeylerinin araştırılmasıTÜBİTAK PROJESİTamamlandı58,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
5İshalli hipovolemik buzağılarda Hidroksietil Nişasta Hetastarch ile Hidroksietil Nişasta Hetastarch 7 lik NaCl ve Ringer Laktat solüsyonunun sağaltımdaki etkinliğinin karşılaştırılmasıBAPTamamlandı10,000 Araştırmacı
6Neonatal Buzağı İshallerinin Önlenmesinde Askorbik Asidin Etkisinin AraştırılmasıBAPTamamlandı5,000 Araştırmacı
7Laktasyon Dönemindeki Klinik ve Subklinik Ketozisli İneklerin Tedaviden Önce ve tedaviden Sonraki Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Kan Değerlerinin İncelenmesi ve Değişik Tedavi Yöntemlerinin KarşılaştırılmasıBAPTamamlandı10,000 Araştırmacı
8Laktasyon Dönemindeki Klinik ve Subklinik Ketozisli İneklerde Farklı Tedavi Yöntemlerinin Asit Baz Dengesi Üzerindeki EtkileriBAPTamamlandı10,000 Araştırmacı
9İneklerde abomasum deplasmanlarının tanı ve prognozunda karaciğer enzimleri D ve L laktik asidin önemiBAPTamamlandı10,000 Araştırmacı
10Gebelik toksemisi bulguları gösteren bir Saanen keçi sürüsünde gebelik toksemisiyle ilgili bazı parametrelerle akut faz proteini düzeylerinin değerlendirilmesiBAPTamamlandı10,000 Yönetici