Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Antalya İlindeki Köpeklerde Ehrlichia canis PrevalansıKırmızıer İrem,ALBAY METİN KORAYI. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 10-13 Ekim 2017, Antalya, Türkiye14.10.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
2Clınıcal And Pathologıcal Investıgatıons Of Accıdental Catharanthus Roseus Toxıcıty In SheepAYDOĞAN AHMET,SEZER KENAN,ÖZMEN ÖZLEM,HALIGÜR MEHMET,ALBAY METİN KORAY4th International VETIstanbul Group Congress 11-13 May 2017 Almaty KAZAKHSTAN13.05.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
3Intestinal Lymphangiectasia in a dogKARAKURUM MEHMET ÇAĞRI,ALBAY METİN KORAY,ŞAHİNDURAN ŞİMAIII International VETistanbul Group Congress 201617.05.2016Özet bildiri, Basılı,
4Hetastarch and Hetastarch 7 2 NaCl solution in the treatment of hypovolemic diarrheic calvesKARAKURUM MEHMET ÇAĞRI,ALBAY METİN KORAY,ŞAHİNDURAN ŞİMA,SEZER KENAN,YILDIZ RAMAZAN,SEVGİSUNAR NECMETTİN SARP” III International VETistanbul Group Congress 201617.05.2016Özet bildiri, Basılı,
5Efficacy of Albendazole and Two Different Doses of Paromomycin for Treatment of Naturally Occurring Giardia Infection in LambsALBAY METİN KORAY,ŞAHİNDURAN ŞİMA,ADANIR RAMAZAN,YUKARI BAYRAM ALİ,KÖSE ONURIII International VETistanbul Group Congress 201617.05.2016Özet bildiri, Basılı,
6Severe Struvite Urolithiasis in Saanen Kids in a FlockKARAKURUM MEHMET ÇAĞRI,ŞAHİNDURAN ŞİMA,ALBAY METİN KORAYIII International VETistanbul Group Congress 201617.05.2016Özet bildiri, Basılı,
7Examination on Some Cytokines Acute Phase Proteins and Hepcidin Levels Before and After Treatment in Dogs with naturally Infected Parvoviral GastroenteritisŞAHİNDURAN ŞİMA,ALBAY METİN KORAY,KARAKURUM MEHMET ÇAĞRI,ÖZMEN ÖZLEM,KALE MEHMETIII International VETistanbul Group Congress 201617.05.2016Özet bildiri, Basılı,
8The first report of ehrlichiosis in a cat in TurkeyALBAY METİN KORAY,SEVGİSUNAR NECMETTİN SARP,ŞAHİNDURAN ŞİMA,ÖZMEN ÖZLEMIII International VETistanbul Group Congress 201617.05.2016Özet bildiri, Basılı,
9Determination of Dagnostic and prognostic İmportance of the D and L Lactic acid and some Biochemical and Haematological Parameters in Holstein Dairy Cows with Abomasal DisplacementSEZER KENAN,ŞAHİNDURAN ŞİMA,ALBAY METİN KORAY,KARAKURUM MEHMET ÇAĞRIIII International VETistanbul Group Congress 201617.05.2016Özet bildiri, Basılı,
10İshalli Hipovolemik Buzağılarda Hidroksietil Nişasta Hetastarch ile Hidroksietil Nişasta Hetastarch 7 2 lik NaCl ve Ringer Laktat Solüsyonunun Sağaltımdaki Etkinliğinin KarşılaştırılmasıKARAKURUM MEHMET ÇAĞRI,ALBAY METİN KORAY,ŞAHİNDURAN ŞİMA,SEZER KENAN,YILDIZ RAMAZAN,SEVGİSUNAR NECMETTİN SARP11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı)25.04.2015Tam metin bildiri, ,
11Myasthenia gravis and pancreatitis in a puppyALBAY METİN KORAY,ŞAHİNDURAN ŞİMA,ÖZMEN ÖZLEMII International VETistanbul Group09.04.2015Poster, ,
12Doğal Enfekte Parvoviral Gastroenteritli Köpeklerde Tedaviden Önce ve Tedaviden Sonra Bazı Sitokin Akut Faz Proteinleri ve Hepsidin Düzeyinin AraştırılmasıŞAHİNDURAN ŞİMA,ALBAY METİN KORAY,KARAKURUM MEHMET ÇAĞRI,ÖZMEN ÖZLEM,KALE MEHMET11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı)Poster, ,
13Bir Kedide EhrlichiozisALBAY METİN KORAY,SEVGİSUNAR NECMETTİN SARP,ŞAHİNDURAN ŞİMA,ÖZMEN ÖZLEM11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı)Poster, ,
14Neospora caninum ile Enfekte Yenidoğan Buzağılarda Toltrazuril ve veya Sulphadiazine Trimethoprim Tedavisinin Etkinliği Enfekte Yavru Doğum Oranı Humoral ve Hücre aracılı İmmune Cevaba EtkisiKul Oğuz, Deniz Abdülkerim, Krieger Klemens, Öcal Naci, Yıldız Kader, Kalender Hakan, Atmaca Hasan Tarık, Albay Metin Koray Albay, Dincel Güngör Cağdaş, Gazyagci Aycan Nuriye, Macun Hasan Ceyhun, Kul Bengi Çınar, Karahan SiyamiUluslararası Katılımlı 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları KongresiPoster, ,
15Gebelik toksemisi bulguları gösteren bir Saanen keçi sürüsünde gebelik toksemisiyle ilgili bazı parametrelerle akut faz proteini düzeylerinin değerlendirilmesiAlbay Metin Koray, Karakurum mehmet Cagri, Sahinduran Sima, Sezer Kenan, Yıldız ramazan, Buyukoglu TulayUluslararası Katılımlı 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları KongresiPoster, ,
16Doğal infekte Giardiazisli Kuzuların Tedavisinde Albendazol ve İki Farklı Paromomisin Dozunun Etkisinin KarşılaştırılmasıAlbay Metin Koray, Sahinduran Sima, Adanır Ramazan, Yuakrı Bayram AliUluslararası Katılımlı 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları KongresiÖzet bildiri, ,
17Süt sığırı işletmelerinde yapılan hatalarAlbay Metin Koray, Kel Adem Akın, Ezer Kursat, Alanlı İsmail, Arıkan Osman Volkan14. International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, Abstract BookPoster, ,
18Sol Abomasum Deplasmanlı Sığırlarda Koagulasyon ParametreleriKarakurum Mehmet Cagri, Albay Metin Koray, Sahinduran Sima, Sezer KenanVIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları KongresiPoster, ,
19Abomasumun Sağa Yer Değiştirdiği İneklerde Laboratuar BulgularıSahinduran Sima, Albay Metin KorayVI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları KongresiPoster, ,
20Neonatal Buzağı İshallerinin Önlenmesinde Askorbik Asidin Etkisinin AraştırılmasıSima Sahinduran, Albay Metin Koray5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları KongresiÖzet bildiri, ,
21Serum Biochemistry values in Barbary sheep and cameron sheepAlbay Metin Koray, Şahinduran Şima, Karakurum Mehmet Çağrı, Sezer KenanDays of Veterinary Medicine-5th International Scientific MeetingPoster, ,
22The effect of culture products Rumisacc and Intetotal on fattenıng performance some blood and rumen fluid parameters in male kidsOğuz Fatma Karakaş, Buğdaycı Kadir Emre, Oğuz Numan, Albay Metin KorayXIII. Wellmann Internatıonal Scientific ConferencePoster, ,
23Küçük ruminant vebası PPR bulunan oğlaklarda hematolojik biyokimyasal ve koagulasyon profilindeki değişimlerSahinduran Sima, Albay Metin Koray, Sezer Kenan, Ozmen Ozlem, Mamak Nuri, Haligur Mehmet, Karakurum Mehmet Cagri, Yıldız RamazanUluslararası Katılımlı 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları KongresiPoster, ,
24Preliminary results on the efficacy of Toltrazuril and or Sulphadiazine Trimethoprim treatment in Neospora caninum infected newborn calvesKul Oguz, Deniz A, Ocal Naci, Yıldız K, Kalender Hakan, Atmaca H Tarık , Albay Metin Koray, Dincel G Cagdas, Gazyagci A Nuriye, Macun H ceyhun, Kul Bengi Cınar, Karahan SXXVII. World Buiatrrics Congress 2012 Abstract BookÖzet bildiri, Basılı,
25Investigation of the Effect of Different Treatment Regimens on Blood Acid Base Balance in Cows with KetosisSezer Kenan, Sahinduran Sima, Albay Metin koray19th International Congress of Fe.Me.S.P.RumTam metin bildiri, Basılı,
26Ketozisli İneklerin Tedaviden Önce ve Tedaviden Sonraki Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Kan Değerlerinin İncelenmesi ve Değişik İlaçlarla Tedavi Yöntemlerinin KarşılaştırılmasıSahinduran Sima, Sezer Kenan, Buyukoglu Tulay, Karakurum Mehmet Cagri, Albay Metin KorayVIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları KongresiPoster, Basılı,
27Türkiye nin Güneybatısındaki Koyunlarda Fasiyal Egzema HastalığıOzmen Ozlem, Sahinduran Sima, Haligur Mehmet, Albay Metin KorayIII. Ulusal Veteriner Patoloji KongresiPoster, ,
28Devekuşlarında Pulmoner Aspergillosiste Patolojik Bulgular ve Tedaviozmen ozlem, Sahinduran Sima, Haligur Mehmet, Albay Metin KorayVI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları KongresiPoster, ,
29Serological Virological and Haematological Examimation of Coronavirus Infection in calves with Diarrhea and Their DamsYavru Sibel, yapıcı O, Kale Mehmet, Sahinduran Sima, Pehlivanoglu Faruk, Albay Metin Koray, avci OXVI Congress of the Mediterraneean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum)Tam metin bildiri, ,
30Koksidiozlu Kuzularda Plazma Askorbik Asit DüzeyleriSahinduran Sima, Sezer Kenan, Buyukoglu Tulay, Yukarı Bayram Ali, Albay Metin KorayII.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya KongresiÖzet bildiri, ,
31Deneysel Bilateral Üretral Obstrüksiyon Oluşturulan Kedilerde Peritoneal Diyaliz UygulamalarıKalınbacak Aslan, Kırmızıgul Ali Haydar, Atalay Oznur, Albay Metin Koray, Karakurum Mehmet Cagri, Kaya Mahir5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları KongresiÖzet bildiri, ,
32Ventricular and Proventricular Obstruction in Two OstrichesSen Sima, Albay Metin Koray19th Meeting of The European Society of Veterinary PathologyPoster, Basılı,
33Haematological biochemical and thyroid gland investigations in pregnant cows and in calves chronically intoxicated with nitrateSezer Kenan, Albay Metin Koray, Ozmen Ozlem, Haligur Mehmet, Sahinduran Sima, Mor Firdevs, Koker AXIII Middle European Buiatric's CongressÖzet bildiri, ,
34Severe Parasitary Infection in a Goat Flock and TreatmentSahinduran Sima, Albay Metin Koray, Adanır Ramazan, Ozmen ozlem, Sevgisunar N Sarp, Halıgur MehmetXIII Middle European Buiatric's CongressTam metin bildiri, ,
35Clinicopatological Findings in Neospora caninum Infected Born Calves Epidemiologic Importance of Clinical Neosporosis in Dairy CattleKul Oguz, Öcal Naci, Yıldız K, Albay Metin Koray, Atmaca HT, Dincel GC, Gökpınar SXVIII International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminant (FeMeSPrum)Özet bildiri, ,
36Virological and Haematological Examimation of Rotanavirus Infection in calves with Diarrhea and Their DamsYavru Sibel, Bulut O, Sahinduran Sima, Kale Mehmet, Yapıcı O, Avcı O, Albay Metin Koray, Pehlivanoglu FarukXXV Jubilee World Buiatrics CongressPoster, ,