Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1972
  • Birimi : Veteriner Fakültesi
  • Bölümü : Klinik Bilimler
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Lisans : Ankara Üniv. Vet. Fak.
  • Lisans Bölüm : Veteriner Hekim
  • Doktora : Ankara Üniv. Sağlık Bil. Enst.
  • Doktora Dal : İç Hastalıkları
  • (2003-06-13 10:16:20)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Devekuşlarında Pulmoner Aspergilloziste Patolojik Bulgular ve Tedavi (2007)
2- Clinicopathological Findings on Naturally Occurring Aspergillosis in Pigeons (2014)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanlarda Yanıkara Hastalığı (2007)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Fatal Impaction of the Stomach in two Farmed Ostriches (2003)
2- Aetiology of Respiratory Tract Infections in Calves and Evaluation of Treatment With Combination of Amoxycillin and Clavulanic Acid (2003)
3- Supplemental Ascorbic Acid and Prevention of Neonatal Calf Diarrhoea (2004)
4- Peritoneal dialysis in cats with complete ureteral obstruction (2005)
5- Plasma Ascorbic Acid Levels in Lambs with Coccidiosis (2006)
6- Haematological and Biochemical Profiles In Right Displacement of Abomasum in Cattle (2006)
7- Clinicopathological studies on facial eczema outbreak in sheep in Southwest Turkey (2008)
8- Coagulation Parameters in Cattle with Left Displacement of Abomasum (2009)
9- Evaluation of Some Haematological and Biochemical Parameters Before and After Treatment in Cows and Comparison of Different Treatment Methods (2010)
10- Investigation of the Effect of Different Treatment Regimens on Blood Acid-Base Balance in Cows with Ketosis (2010)
11- Influence of Tarantula cubensis Extract on the Treatment of the Oral Lesions in Cattle with Bluetongue Disease (2010)
12- Serum Biochemistry values in Barbary sheep and cameron sheep (2010)
13- Haematological, biochemical and thyroid gland investigations in pregnant cows and in calves chronically intoxicated with nitrate (2011)
14- Efficacy of Albendazole and Two Different Doses of Paromomycin for Treatment of Naturally Occurring Giardia Infection in Lambs (2011)
15- Coagulation profile, haematological and biochemical changes in kids naturally infected with petse des petits ruminants (2012)
16- Abomazum Deplasmanlı Sütçü Sığırlarda D (-) ve L (+) Laktik Asit ile Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametrelerin Diagnostik ve Prognostik Açıdan Öneminin Belirlenmesi (2013)
17- A new approach to Neospora caninum infection epidemiology: neosporosis in integrated and rural dairy farms in Turkey (2014)
18- Selected serum biochemical parameters and acute phase protein levels in a herd of Saanen goats showing signs of pregnancy toxaemia (2014)
19- The Effects of Yeast Culture Products on Fattening Performance, Rumen Papilla Morphology, Some Blood and Rumen Fluid Parameters in Saanen Male Kids (2015)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Tanınız Nedir? (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Neonatal Buzağı İshallerinin Önlenmesinde Askorbik Asidin Etkisinin Araştırılması (2003)
2- Deneysel Bilateral Üretral Obstrüksiyon Oluşturulan Kedilerde Peritoneal Diyaliz Uygulamaları (2003)
3- Koksidiozlu Kuzularda Plazma Askorbik Asit Düzeyleri (2004)
4- Abomasumun Sağa Yer Değiştirdiği İneklerde Laboratuar Bulguları (2005)
5- Devekuşlarında Pulmoner Aspergillosiste Patolojik Bulgular ve Tedavi (2005)
6- Türkiye’nin Güneybatısındaki Koyunlarda Fasiyal Egzema Hastalığı (2006)
7- Doğal infekte Giardiazisli Kuzuların Tedavisinde Albendazol ve İki Farklı Paromomisin Dozunun Etkisinin Karşılaştırılması (2013)
8- Neospora caninum ile Enfekte Yenidoğan Buzağılarda Toltrazuril ve/veya Sulphadiazine/Trimethoprim Tedavisinin Etkinliği: Enfekte Yavru Doğum Oranı, Humoral ve Hücre-aracılı İmmune Cevaba Etkisi (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Sol Abomasum Deplasmanlı Sığırlarda Koagulasyon Parametreleri (2009)
2- Ketozisli İneklerin Tedaviden Önce ve Tedaviden Sonraki Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Kan Değerlerinin İncelenmesi ve Değişik İlaçlarla Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması (2009)
3- Süt sığırı işletmelerinde yapılan hatalar (2012)
4- Küçük ruminant vebası (PPR) bulunan oğlaklarda hematolojik, biyokimyasal ve koagulasyon profilindeki değişimler (2013)
5- Gebelik toksemisi bulguları gösteren bir Saanen keçi sürüsünde gebelik toksemisiyle ilgili bazı parametrelerle akut faz proteini düzeylerinin değerlendirilmesi (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Serological, Virological and Haematological Examimation of Coronavirus Infection in calves with Diarrhea and Their Dams (2008)
2- Investigation of the Effect of Different Treatment Regimens on Blood Acid-Base Balance in Cows with Ketosis (2011)
3- Severe Parasitary Infection in a Goat Flock and Treatment (2013)
4- The effect of culture products (Rumisacc and Intetotal) on fattenıng performance, some blood and rumen fluid parameters in male kids (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ventricular and Proventricular Obstruction in Two Ostriches (2001)
2- Virological and Haematological Examimation of Rotanavirus Infection in calves with Diarrhea and Their Dams (2008)
3- Clinicopatological Findings in Neospora caninum Infected Born Calves: Epidemiologic Importance of Clinical Neosporosis in Dairy Cattle (2010)
4- Preliminary results on the efficacy of Toltrazuril and/or Sulphadiazine/Trimethoprim treatment in Neospora caninum infected newborn calves (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Haematological, biochemical and thyroid gland investigations in pregnant cows and in calves chronically intoxicated with nitrate (2013)
2- Serum Biochemistry values in Barbary sheep and cameron sheep (2014)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2205
Email mkalbay(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
5 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.