Dr. Öğr. Üyesi

Murat İÇMEN

İletişim Bilgileri

micmen(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2132598

Genel Bilgiler