Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1Türkiye'de yayılış gösteren Melanopsis (Ferrussac, 1807) cinsinin (Mollusca; Gastropoda: Melanopsidae) morfolojik ve taksonomik özellikleriYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
2Erzurum ili tatlısularında yayılış gösteren mollusk türlerinin belirlenmesiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı