Dr. Öğr. Üyesi

MUSTAFA EMRE GÜRLEK

İletişim Bilgileri

megurlek(at)mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgiler