Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1983
 • Kan Gurubu : Arh+
 • Birimi : Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Biyoloji (2007)
 • Y.Lisans : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (2009)
 • Doktora : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Doktora Dal : Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji
 • (2015)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Zooloji, Hidrobiyoloji, Sistematik Malakoloji

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- GÜRLEK, M.E., KEBAPÇI, Ü., LOPES-LİMA, M. 2016. Mersin Limonlu (Lamos) Çayı Malakofaunası. Yunus Araştırma Bülteni (1): 19-25. (2016)
2- YILMAZ, S., KARA, C., GÜNEŞ, H., GÜRLEK, M.E., KÜÇÜKKAYA, Y. 2014. Adıyaman Bölgesindeki Cyprinion macrostomus Heckel, 1843 ‘ün Bazı Biyokimyasal Kan Parametrelerinin Referans Aralıklarının Belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 4 (2) 68-81. (2014)
3- KARA, C., GÜNEŞ, H., GÜRLEK, M.E., ALP, A. 2014. Adıyaman bölgesi Akarsularında Dikenli Yılan Balığı (Mastacembelus mastacembelus Banks&Solander 1794)’nın Dağılımı ve Bazı Morfometrik Özellikleri. Yunus Araştırma Bülteni (3): 3-11. (2014)
4- GÜRLEK, M.E., KARA, C., KEBAPÇI, Ü., 2014. Adıyaman Azaplı Gölü'nde Yaşayan Unio terminalis (Bourguignat, 1852)’ nin Bazı Konkolojik Özellikleri. Yunus Araştırma Bülteni (3): 29-34. (2014)
5- GÜRLEK, M.E., KEBAPÇI, Ü., KARA, C., KORKMAZ, M., GÜNEŞ, H. 2013. Ağrı ili Malakofaunası Üzerine Bir Ön Çalışma. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 3 (1) 1-19. (2013)
6- GÜRLEK, M.E., KARA, C., KEBAPÇI, Ü., 2012. Kahramanmaraş Kumaşır Gölü’nde Yaşayan Melanopsis buccinoidea buccinoidea (Olivier, 1801)’nın (Gastropoda:Melanopsidae) Konkometrik ve Sistematik Özellikleri. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2 (1) 17-25. (2012)
7- GÜRLEK, M.E., KORKMAZ, M., KARA, C. 2011. Doğubeyazıt Sazlığı (Ağrı)’nda Yaşayan Lymnaea stagnalis (L., 1758)’in (Gastropoda:Lymnaeidae) Bazı Morfometrik Özellikleri. KSÜ Doğa Bil. Derg., 14(1), 27-32. (2011)
8- GÜRLEK M.E., KARA C., KORKMAZ M. 2010. The Fish Fauna of Upper Zamantı Stream (Tomarza-Örenşehir). Research journal of Biology Sciences 3 (2): 91-98. (2010)
9- YILDIRIM, M.Z., GÜRLEK, M.E., 2017. Salyangoz ve Yetiştiriciliği Üzerine. Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı. Sayı 51-41. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- KARA C., ALP A., GÜRLEK M.E., 2015. Diet Composition and Prey Selection of Flathead Trout (Salmo platycephalus, Behnke, 1968) in Zamantı Stream Which in the Upper Streams of Seyhan River, Turkey. International Journal of Scientific and Technological Research. Vol 1, No. 1. ISSN 2422-8702. (2015)
2- GLÖER, P., GÜRLEK M.E., KARA C., 2014. New Pseudamnicola Species of Turkey (Mollusca: Gastropoda: Hydrobiidae). Ecologica Montenegrina 1(2): 103-108. (2014)
3- YILDIRIM, M.Z., ÇAĞLAN KAYA, D.C., GÜRLEK, M.E., BAHADIR KOCA, S., 2017. A new species of Islamia (Caenogastropoda: Hydrobiidae) from Lakes region of Turkey. Ecologica Montenegrina.11:9-13. (2017)
4- GÜRLEK M.E., 2017. Re-deblockedion of the Pseudamnicola lindbergi Boettger 1957 (Gastropoda: Hydrobiidae). LimnoFish 3(3):183-186. doi: 10.17216/LimnoFish.319188. (2017)
5- YILDIRIM, M.Z., GÜRLEK, M.E. 2017. Türkiye Karasal Gastropod Faunası için Yeni Kayıt: Arion vulgaris Moquin-Tandon 1855 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(Ek Sayı 1): 228-230. (2017)
6- GÜRLEK M.E., 2018. Re-deblockedion of the Pseudorientalia natolica (Küster, 1852) and a Discussion on the Disappearing of the Falsibelgrandiella bunarica (Radoman, 1973) Living in the Same Locality in Bursa, Turkey. The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University 9(1): 51-54. doi:10.29048/makufebed.336819. (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- FROUFE E., PRİE V., FARİA J., GHAMİZİ M., GONÇALVES D.V., GÜRLEK M.E., KARAOUZAS I., KEBAPÇI, Ü., ŞEREFLİŞAN, H., SOBRAL C., SOUSA R., TEİXEİRA A., VARANDAS S., ZOGARİS S., LOPES-LİMA M., 2016. Phylogeny, phylogeography, and evolution in the Mediterranean region: News from a freshwater mussel (Potomida, Unionida). Molecular Phylogenetics and Evolution 100, 322–332. http://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2016.04.030. (2016)
2- KARA C., ALP A., GÜRLEK M.E., 2011. Morphological Variations of the Brown Trout (Salmo trutta) in the River Ceyhan,Seyhan and Euphrates in Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.11:77-85. (2011)
3- GÜRLEK, M.E., 2017. Three new Truncatelloidean Gastropod Species from Turkey (Caenogastropoda: Littorinimorpha). Turkish Journal of Zoology, 41, 991–997.DOI: 10.3906/zoo-1701-37. (2017)
4- GÜRLEK, M.E., 2017. Pseudobithynia guldeni sp. n., a new gastropod species from the Mediterranean region of Turkey (Gastropoda: Truncatelloidea), Zoology in the Middle East, 64:1, 64-67, DOI: 10.1080/09397140.2017.1418195. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- GÜRLEK, M.E. 2015. Present distribution and a new locality record of the invasive freshwater mud snail Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) (Gastropoda: Tateidae) in Turkey. Ecologica Montenegrina.2(3), 191-193. (2015)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- GÜRLEK, M.E. 2015. First Record for the Turkish Freshwater Gastropod (Gastropoda: Lymnaeidae) Fauna: Radix lagotis (Schrank, 1803). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1(2): 95-97. (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- KARA, C., ALP. A., GÜRLEK, M.E. 2008. Törbüzek ve Kömür Çayları (Göksun- Kahramanmaraş)’nda Yaşayan Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858’nın Bazı Morfometrik Özellikleri. 100. Yılında Göksun Sempozyumu. Göksun/Kahramanmaraş. (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gürlek, M.E. Ecrobia maritima (Milaschewitsch, 1916) (Gastropoda: Hydrobiidae) için Akdeniz Kıyılarından Yeni Lokalite Kayıtları,23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep.Sf. 227.5-9 Eylül 2016 (2016)
2- Kebapçı, Ü., Lopes-Lima, M., Gürlek, M.E.Batı Anadolu nehir midyelerinin durumu ve çevre tehditleri. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep.Sf. 123.5-9 Eylül 2016 (2016)
3- GÜRLEK, M.E. 2015. Eğirdir Gölü Gastropod Faunası İçin Yeni Kayıt; Viviparus contectus (Millet, 1813) (Gastropoda:Viviparidae) XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 14-17 Eylül, Muğla. (2015)
4- GÜRLEK, M.E., GÜRLEK, E. 2015. Gaziantep Karkamış Barajı Malakofaunası Üzerine Bir Ön Araştırma. 2. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu. 20-22 Mayıs, Eğirdir.rn (2015)
5- GÜRLEK, M.E., KARA, C., KEBAPÇI, Ü., 2014. Seyhan Nehir Sistemi Bivalvia Faunası İçin Yeni Kayıtlar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran, Eskişehir. (2014)
6- GÜRLEK, M.E., KORKMAZ, M., KARA, C., KEBAPÇI, Ü. 2011. Doğubeyazıt Sazlığı (Ağrı) Tatlısu Gastropod’ları. 2.Türkiye Sulak Alanlar Kongresi 22-24 Haziran, Kırşehir. (2011)
7- GÜRLEK, M.E., KARA, C. 2009. Zamantı Çayı (Tomarza-Örenşehir) Balık faunası. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Nevşehir/Ürgüp. (0)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- GÜRLEK, M.E., TOKMAK, Ş. 2011. Kumaşır Gölü (Kahramanmaraş) Tatlısu Gastropod Faunası. 18. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi.4-9 Temmuz, İstanbul.rnrn (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- GÜRLEK, M.E., KARA, C., 2016. A Preliminary Research on Freshwater Malakofauna of Adıyaman Province. Sf. 308-316. International Conference on Natural Science and Engineering 19-20 March KİLİS. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- GÜRLEK, M.E., KARA, C., KEBAPÇI, Ü., 2014. Oxyloma elegans’ın (Stylommatophora:Pulmonata) Seyhan Nehir Sistemindeki Dağılımı. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran, Eskişehir. (2014)
2- YILDIRIM, M.Z., KOŞAL ŞAHİN, S., GÜRLEK, M.E., 2017. Hydrobiids of Turkey 7th International Symposium of Ecologists – ISEM7. 4-7 October 2017. Sutomore, Montenegro. (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Kahramanmaraş Tatlısularında Yaşayan Mollusca Türleri Üzerine Faunistik Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi:rn(Fen Bilimleri Ens., Biyoloji Anabilim Dalı.rn (2009)
Doktora Tezi
1- Seyhan Havzası Tatlısu Mollusk Faunası. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. Fen Bilimleri Ens., Biyoloji Anabilim Dalı, (2015)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Turkish Journal of Zoology (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2605
Email megurlek(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
11 + 4 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.