Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1Burdur İl Gelişim PlanıDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)Tamamlandı100,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
2Burdur İl Gelişim PlanıDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)Tamamlandı100,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
3Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Maden Ocaklarından Rekreasyon Amaçlı Yararlanma OlanaklarıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı19,925 TÜRK LİRASIYürütücü
4Living Walls in Mediterranean like Climates: A Case Study of Antalya KaleiçiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı49,914 TÜRK LİRASIAraştırmacı
5İstanbul İli Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma ProjesiDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)Tamamlandı140,000 TÜRK LİRASI
6Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası Peyzaj Karakteri Peyzaj Çeşitliliği ve Biyoçeşitlilik Peyzaj Kalitesi Peyzaj Stratejileri Projesinin HazırlanmasıKalkınma BakanlığıTamamlandı1,173,000 TÜRK LİRASI
7Meryemana Vadisi nde Alternatif Turizm Olanaklarının Araştırılarak Turizm Amaçlı Potansiyel Alan Kullanım Haritasının Oluşturulması Turizmde Bölge Potansiyelinin Harekete Geçirilmesine Yönelik Mali Destek Programı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı DOKA TR90 10 TURİZM001 A 336Kalkınma BakanlığıTamamlandı220 TÜRK LİRASIAraştırmacı
8Açıkhava Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi Malatya Kenti ÖrneğiBAPTamamlandı20,000 TÜRK LİRASIYönetici
9Urban LTER Human Settlements as Ecosystems Metropolitan Baltimore from 1797 to 2003ARAŞTIRMA PROJESİTamamlandıAraştırmacı
10The Project of the City Park of Ramona OKDİĞERTamamlandıAraştırmacı
11Mapping Profile of Insured Family Loan Portfolio Services Process Report for the City of Seattle WashingtonARAŞTIRMA PROJESİTamamlandı72,000 DOLARAraştırmacı
12Open Space Masterplan for Lawton OKDİĞERTamamlandıAraştırmacı
13Donor Memorial Park Project of the University of Oklahoma University Hospital Oklahoma City OK DİĞERTamamlandı20,000 DOLARAraştırmacı
14Forest Pest ProjectARAŞTIRMA PROJESİTamamlandı2,000,000 DOLARAraştırmacı
15Urban and Community ForestsARAŞTIRMA PROJESİTamamlandı2,000,000 DOLARAraştırmacı
16Büyükşehir Belediyelerinde Altyapı Faaliyetlerinin KoordinasyonuDİĞERTamamlandı0 Uzman