Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Bir Köpekte Glomus Tümörü OlgusuMİLLETSEVER ADEM, ÖZMEN ÖZLEM, İPEK VOLKAN, AYÖZGER LEYLA ELİF ÖZGÜIII. ULUSLARARASI GENÇ ARAŞTIRMACILAR ÖĞRENCİ KONGRESİ11.12.2021Özet bildiri, Elektronik, Burdur
2Bir Köpekte Posthepatik Sarılık ile Karakterize Kolangiokarsinom OlgusuAYÖZGER LEYLA ELİF ÖZGÜ, Tunç Nilay Serap, Okuyucu Gözde, İPEK VOLKAN2nd International Young Researchers Student Congress19.12.2020Tam metin bildiri, Elektronik, Burdur
3Tricuspid Valve Endocardiosis in a Puppy with DistemperAYÖZGER LEYLA ELİF ÖZGÜ,İPEK VOLKANX. National I. International Veterinary Pathology Congress31.10.2020Tam metin bildiri, Elektronik,
4Effects of Salvia Tomentosa Ointment on Dermal Wound Healing in a Rabbit ModelDemir Mehmet Mustafa, İPEK VOLKAN, TUTUN HİDAYET, ÇINAR HARUN, AYÖZGER LEYLA ELİF ÖZGÜ4. International Young Researchers Student CongressÖzet bildiri, ,