Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1Kemâl’xxin Manzum Kırk Hadis TercümesiYILMAZ KÜBRAe-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, , TR DİZİN
2Temsilî-Alegorik Tartışmaları Bağlamında Bir Aşk Mesnevisi: Şems ü KamerYILMAZ KÜBRABilimname2019Uluslararası, Hakemli, , TR DİZİN
3XV. Asır Şâiri Uşşâkî’ye Âit Yenbû-ı Hikmet Adlı Mesnevinin Necmeddîn-i Dâye’nin Mirsâdu’l-ibâd’ı ile MünâsebetiYILMAZ KÜBRAİslâmî İlimler Dergisi Türk İslâm Edebiyatı Özel Sayısı2019Uluslararası, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
4Abdurrahîm Fedâî ve Merâtib-i Vücûd RisâlesiYILMAZ KÜBRADin ve Bilim- Muş Alparslan Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Basılı, sobiad, index islamicus, isam, index copernicus, asos,
5Türk İslam Edebiyatında Faziletnameler ve Mekke, Medine, Kudüs, Şam Üzerine Yazılmış Manzum Bir FaziletnameYILMAZ KÜBRABilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis2017Uluslararası, Hakemli, Basılı, Urkund, Pubmed, Crossref, doaj