Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Birgivî’nin el-Avâmil’ine Yapılan Manzum TercümelerYILMAZ KÜBRA,YILMAZ OĞUZBalıkesirli Bir İslam Âlimi: İmam Birgivî Sempozyumu, ,