Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
12017K121000-2 nolu “Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ıslahı ve yaygınlaştırılması”Kalkınma BakanlığıDevam Ediyor3,455,700 TÜRK LİRASIAraştırmacı
2Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Islahı ve YaygınlaştırılmasıDiğer (Ulusal)Devam Ediyor750 TÜRK LİRASIAraştırmacı
3Antalya İli Honamlı Keçisi-1 Halk Elinde Islah ProjesiDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)Tamamlandı1,000,000 TÜRK LİRASI
4Sola Abomazum Deplasmanlı İneklerin Operasyon Öncesi ve Sonrası Serumlarında Lipit Mobilizasyonu ve Oksidatif Stres Parametrelerinin AraştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiDevam Ediyor8,000 TÜRK LİRASIDanışman
5Köpeklerde Gingivitisin Tedavisinde Ozonize Distile Suyun Etkinliğinin AraştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı78,946 TÜRK LİRASIYürütücü
6Yeni doğan buzağıların metacarpus kırıklarında vasküler hasarın arteriyografiyle görüntülenmesi ve bulguların sağaltım sonuçlarıyla karşılaştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı600,138 TÜRK LİRASIYürütücü
7Sola Abomasum Deplasmanlı Sıgırlarda Operasyon Öncesi Ve Sonrası SerumApolipoproteinlerinin Karbonhidrat Kompozisyonlarının ArastırılmasıTÜBİTAK PROJESİTamamlandı58,900 TÜRK LİRASIAraştırmacı
8Kedilerin appendiküler kemik kırıklarının tedavisinde Unilock kilitli plak sisteminin kullanılması ve klinik radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı13 TÜRK LİRASIAraştırmacı
9İneklerde abomazum deplasmanı operasyonlarında ksilazin lidokain veya deksmedetomidin lidokain karışımları ile gerçekleştirilecek epidural anestezinin etkinlik yönünden karşılaştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı9,720 TÜRK LİRASIAraştırmacı
10Köpeklerde Tendo Adezyonlarının Önlenmesinde Fascia Lata Otogrefti Kullanımının Deneysel Olarak AraştırılmasıBAPTamamlandı1,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
11Akut Hemorajik Şok Oluşturulan Köpeklerin Sağaltımında Kan ile 7 5 NaCl 6 Dextran 70 Kombinasyonu Uygulamalarının EtkileriBAPTamamlandı1,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
12Sığırlarda Abomasumun Sağa ve Sola Deplasmanları ile Abomasal Volvulus Olgularında Klinik Ultrasonografik Laboratuar ve Laparoskopik Bulguların Tanı ve Prognoz Yönünden DeğerlendirilmesiBAPTamamlandı1,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
13Otitis Externa Piyodermatitis ve Deri Yarası Teşhisi Konulmuş Köpeklerden Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus İzolasyonuBAPTamamlandı5,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
14İneklerde Abomasum Deplasmanı Operasyonlarında Ksilazin Lidokain veya Deksmedetomidin Lidokain Karışımları ile Gerçekleştirilecek Epidural Anestezinin Etkinlik Yönünden KarşılaştırılmasıBAPTamamlandı10,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
15Kedilerin appendiküler kemik kırıklarının tedavisinde Unilock Kilitli Plak Sisteminin Kullanılması ve Klinik Radyolojik Sonuçlarının DeğerlendirilmesiBAPTamamlandı10,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı