Dr. Öğr. Üyesi

Kürşad YİĞİTARSLAN

İletişim Bilgileri

kyigitarslan(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2132000

Genel Bilgiler