Dersler

Ders Adı Seviye Ders Saati Akademik Yıl Açıklama
1Büyük Hayvan CerrahisiYüksek Lisans42022-2023
2Eklem Hastalıkları ve Sağaltım YöntemleriYüksek Lisans32022-2023
3Pansuman ve Bandaj yöntemleriYüksek Lisans22022-2023
4Doktora Uzmanlık Alan DersiDoktora162022-2023
5DanışmanlıkDoktora22022-2023
6Asepsi, Antisepsi ve Sterilizasyon YöntemleriYüksek Lisans62022-2023
7Ayak HastalıklarıLisans22021-2022
8Diş HastalıklarıLisans12021-2022
9Cerrahiye GirişLisans12021-2022
10Doktora Uzmanlık Alan DersiDoktora162021-2022
11DanışmanlıkDoktora22021-2022
12Ayak HastalıklarıLisans22020-2021
13Doktora Tez ÇalışmasıDoktora02020-2021
14Doktora Uzmanlık Alan DersiDoktora82020-2021
15DanışmanlıkDoktora12020-2021
16Diş HastalıklarıLisans12020-2021
17Cerrahiye GirişLisans12020-2021
18Doktora tez çalışmasıDoktora12019-2020
19Yüksek lisans tez çalışmasıYüksek Lisans12019-2020
20Ayak hastalıklarıLisans12019-2020
21Diş hastalıklarıLisans12019-2020
22Cerrahiye giriş 3 BLisans12019-2020
23Cerrahiye giriş 3 ALisans12019-2020
24Atlarda tendo hastalıkları ve cerrahisiDoktora22019-2020
25Sığırlarda ayak bölgesi operasyonlarıDoktora32019-2020
26Sığır ayak hastalıklarıDoktora32019-2020
27DanışmanlıkDoktora12019-2020
28DanışmanlıkDoktora12019-2020
29DanışmanlıkYüksek Lisans12019-2020
30Uzmanlık alan dersiDoktora82019-2020
31Uzmanlık alan dersiYüksek Lisans82019-2020
32Ruminantlarda sindirim sistemi cerrahisiYüksek Lisans32019-2020
33Eklem hastalıkları ve sağaltım yöntemleriYüksek Lisans32019-2020
34Büyük hayvanlarda yatırma yöntemleriYüksek Lisans22019-2020
35Asepsi, antisepsi ve sterilizasyon yöntemleriYüksek Lisans32019-2020
36DANIŞMANLIKDoktora12018-2019
37DANIŞMANLIKDoktora12018-2019
38DANIŞMANLIKYüksek Lisans12018-2019
39UZMANLIK ALAN DERSİYüksek Lisans82018-2019
40UZMANLIK ALAN DERSİDoktora82018-2019
41Fıtık cerrahisiDoktora32018-2019
42Ruminantlarda sindirim sistemi cerrahisiYüksek Lisans32018-2019
43Tek ve çift tırnaklılarda tırnak bakımı ve tırnak banyolarıYüksek Lisans32018-2019
44Eklem hastalıkları ve sağaltım yöntemleriYüksek Lisans32018-2019
45Pansuman ve bandaj yöntemleriYüksek Lisans22018-2019
46Büyük hayvan cerrahisi 4 BLisans22018-2019
47Büyük hayvan cerrahisi 4 ALisans22018-2019
48Ayak hastalıklarıLisans12018-2019
49Diş hastalıklarıLisans12018-2019
50Cerrahiye giriş 3 BLisans12018-2019
51Cerrahiye giriş 3 ALisans12018-2019
52Uzmanlık alan dersiDoktora82018-2019
53DanışmanlıkDoktora12018-2019
54DanışmanlıkDoktora12018-2019
55At ayak hastalıkları ve ortopedik nal uygulamalarıDoktora32018-2019
56Sığırlarda üriner sistem cerrahisiDoktora32018-2019
57Veteriner cerrahide asepsi ve antisepsi yöntemleriDoktora32018-2019
58Uzmanlık alan dersiYüksek Lisans82018-2019
59DanışmanlıkYüksek Lisans12018-2019
60Büyük hayvanlarda yatırma yöntemleriYüksek Lisans22018-2019
61Asepsi, antisepsi ve sterilizasyon yöntemleriYüksek Lisans32018-2019
62UZMANLIK ALAN DERSİDoktora82017-2018
63DANIŞMANLIKDoktora12017-2018
64ABOMASUM DEPLASMANLARINDA OPERASYON TEKNİKLERİDoktora32017-2018
65ATLARDA TENDO HASTALIKLARI VE CERRAHİSİDoktora22017-2018
66VETERİNER GENEL CERRAHİDoktora42017-2018
67DANIŞMANLIKYüksek Lisans12017-2018
68BÜYÜK HAYVANLARDA YATIRMA YÖNTEMLERİYüksek Lisans22017-2018
69ORTOPEDİK CERRAHİDE KOMPERATİF ANATOMİYüksek Lisans42017-2018
70PANSUMAN VE BANDAJ YÖNTEMLERİYüksek Lisans22017-2018
71ASEPSİ, ANTİSEPSİ VE STERİLİLİZASYON YÖNTEMLERİYüksek Lisans32017-2018
72GENEL CERRAHİ-ILisans12017-2018
73AYAK HASTALIKLARLisans12017-2018
74CERRAHİYE GİRİŞ 3 BLisans12017-2018
75CERRAHİYE GİRİŞ 3 ALisans12017-2018
76CERRAHİ-IILisans42017-2018
77RUMİNANT AYAK HASTALIKLARILisans22017-2018
78BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ 4 BLisans22017-2018
79BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ 4 ALisans22017-2018
80DANIŞMANLIKDoktora12017-2018
81UZMANLIK ALAN DERSİDoktora82017-2018
82UZMANLIK ALAN DERSİYüksek Lisans82017-2018
83DANIŞMANLIKYüksek Lisans12017-2018
84BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİYüksek Lisans42017-2018
85RUMİNANTLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİYüksek Lisans32017-2018
86EKLEM HASTALIKLARI VE SAĞALTIM YÖNTEMLERİYüksek Lisans32017-2018
87AYAK HASTALIKLARI 4-BLisans12016-2017
88AYAK HASTALIKLARI 4/ALisans12016-2017
89UZMANLIK ALAN DERSİDoktora82016-2017
90DANIŞMANLIKDoktora12016-2017
91AT AYAK HASTALIKLARI VE ORTOPEDİK NAL UYGULAMALARIDoktora32016-2017
92SIĞIRLARDA ÜRİNER SİSTEM CERRAHİSİDoktora32016-2017
93VETERİNER GENEL CERRAHİDoktora42016-2017
94VETERİNER CERRAHİDE ASEPSİ VE ANSEPSİ YÖNTEMLERİDoktora32016-2017
95UZMANLIK ALAN DERSİYüksek Lisans82016-2017
96DANIŞMANLIKYüksek Lisans12016-2017
97ASEPSİ, ANTİSEPSİ VE STERİLİLİZASYON YÖNTEMLERİYüksek Lisans32016-2017
98CERRAHİ-II 4 BLisans42015-2016
99CERRAHİ-II 4 ALisans42015-2016
100ATLARDA TOPALLIK MUAYENE TEKNİKLERİDoktora22015-2016
101UZMANLIK ALAN DERSİYüksek Lisans82015-2016
102UZMANLIK ALAN DERSİYüksek Lisans82015-2016
103DANIŞMANLIKYüksek Lisans12015-2016
104DANIŞMANLIKYüksek Lisans12015-2016
105AT AYAK HASTALIKLARI VE ORTOPEDİK NAL UYGULAMALARIDoktora32015-2016
106SIĞIRLARDA ÜRİNER SİSTEM CERRAHİSİDoktora32015-2016
107VETERİNER CERRAHİDE ASEPSİ VE ANSEPSİ YÖNTEMLERİDoktora32015-2016
108DANIŞMANLIKYüksek Lisans12015-2016
109DANIŞMANLIKYüksek Lisans12015-2016
110BÜYÜK HAYVANLARDA YATIRMA YÖNTEMLERİYüksek Lisans22015-2016
111PANSUMAN VE BANDAJ YÖNTEMLERİYüksek Lisans22015-2016
112ASEPSİ, ANTİSEPSİ VE STERİLİLİZASYON YÖNTEMLERİYüksek Lisans32015-2016
113GENEL CERRAHİ-I 3-BLisans12015-2016
114GENEL CERRAHİ I 3ALisans12015-2016
115AYAK HASTALIKLARI 4/BLisans12015-2016
116AYAK HASTALIKLARI 4/ALisans12015-2016
117KLİNİK VE ET HİJYENİ UYGULAMA-II 4-BLisans82014-2015
118KLİNİK VE ET HİJYENİ UYGULAMA-II 4/ALisans82014-2015
119KLİNİK UYGULAMA-II 3-BLisans42014-2015
120KLİNİK UYGULAMA-II 3-ALisans42014-2015
121GENEL CERRAHİ-II 3-BLisans22014-2015
122GENEL CERRAHİ-II 3-ALisans22014-2015
123BÜYÜK HAYVANLARDA YATIRMA YÖNTEMLERİYüksek Lisans22014-2015
124ASEPSİ, ANTİSEPSİ ve STERİLİLİZASYON YÖNTEMLERİYüksek Lisans32014-2015
125UZMANLIK ALAN DERSİ-IYüksek Lisans82014-2015
126Kinik ve Et Hijyeni Uygulama-I 4/BLisans82014-2015
127Ayak Hastalıkları 4/BLisans12014-2015
128Ayak Hastalıkları 4/ALisans12014-2015
129Klinik Uygulama-I 3/BLisans42014-2015
130Klinik Uygulama-I 3/ALisans42014-2015
131Genel Cerrahi-I 3/BLisans12014-2015
132Genel Cerrahi-I 3/ALisans12014-2015
133Klinik ve Et Hijyeni Uygulama-II 4-BLisans82013-2014
134Klinik Uygulama-II 3-BLisans42013-2014
135Genel Cerrahi-II 3-BLisans22013-2014
136Genel Cerrahi-II 3-ALisans22013-2014
137Klinik ve Et Hijyeni Uygulama-I 4-BLisans82013-2014
138Ayak Hastalıkları 4-BLisans12013-2014
139Veteriner Anesteziyoloji 4-BLisans12013-2014
140Veteriner Radyoloji 4-BLisans12013-2014
141Klinik Uygulama-I 3-BLisans42013-2014
142Genel Cerrahi-I 3-BLisans12013-2014
143Klinik ve Et Hijyeni Uygulama-IILisans82012-2013
144Klinik Uygulama-II 3-BLisans42012-2013
145Klinik Uygulama-II 3-ALisans42012-2013
146Genel Cerrahi-II 3-BLisans22012-2013
147Genel Cerrahi-II 3-ALisans22012-2013
148Asepsi, Antisepsi ve Sterilizasyon YöntemleriYüksek Lisans32012-2013
149Tez Çalışması Uzmanlık Alan Dersi (bahar dönemi)Yüksek Lisans82012-2013
150Klinik ve Et Hijyeni Uygulama-IIILisans82012-2013
151Klinik ve Et Hijyeni Uygulama-ILisans82012-2013
152Ayak HastalıklarıLisans12012-2013
153Klinik Uygulama-I 3-BLisans42012-2013
154Klinik Uygulama-I 3-ALisans42012-2013
155Genel Cerrahi-I 3-BLisans12012-2013
156Genel Cerrahi-I 3-ALisans12012-2013
157Tez Çalışması Uzmanlık Alan Dersi (güz dönemi)Yüksek Lisans82012-2013
158Klinik ve Et Hijyeni Uygulama-IILisans82011-2012
159Klinik Uygulama-IILisans42011-2012
160Tez Çalışması Uzmanlık Alan Dersi (bahar dönemi)Yüksek Lisans82011-2012
161Klinik ve Et Hijyeni Uygulama-IIILisans82011-2012
162Klinik ve Et Hijyeni Uygulama-ILisans82011-2012
163Klinik Uygulama-ILisans42011-2012
164Genel Cerrahi-ILisans12011-2012
165Ayak HastalıklarıLisans12011-2012
166Tez Çalışması Uzmanlık Alan Dersi (güz dönemi)Yüksek Lisans82011-2012
167Klinik ve Et Hijyeni Uygulama-IILisans82010-2011
168Klinik Uygulama-IILisans42010-2011
169Cerrahi-IILisans42010-2011
170Ruminantlarda Sindirim Sistemi CerrahisiYüksek Lisans32010-2011
171Klinik ve Et Hijyeni Uygulama-IIILisans82010-2011
172Klinik ve Et Hijyeni Uygulama-ILisans82010-2011
173Klinik Uygulama-ILisans42010-2011
174Ayak HastalıklarıLisans12010-2011
175Cerrahi Dikiş TeknikleriYüksek Lisans42010-2011
176Asepsi, Antisepsi ve Sterilizasyon YöntemleriYüksek Lisans32010-2011
177Klinik ve Et Hijyeni Uygulama-IILisans82009-2010
178Klinik Uygulama-IILisans42009-2010
179Cerrahi-IILisans42009-2010
180Cerrahi Dikiş TeknikleriYüksek Lisans42009-2010
181Asepsi, Antisepsi ve Sterilizasyon YöntemleriYüksek Lisans32009-2010
182Klinik ve Et Hijyeni Uygulama-IIILisans82009-2010
183Klinik ve Et Hijyeni Uygulama-ILisans82009-2010
184Klinik Uygulama-ILisans42009-2010
185Veteriner AnesteziyolojiLisans12009-2010
186Genel Cerrahi-ILisans12009-2010
187Ayak HastalıklarıLisans12009-2010
188Klinik Cerrahi (5. sınıf)Lisans32008-2009
189Klinik ve Et Hijyeni Uygulama-IILisans82008-2009
190Klinik Uygulama-IILisans42008-2009
191Cerrahi-IILisans42008-2009