Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1975
  • Kan Gurubu : 0 RH +
  • Birimi : Veteriner Fakültesi
  • Bölümü : Klinik Bilimler
  • Anabilim Dalı : Cerrahi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Lisans : Selçuk Üniv. Veteriner Fak.
  • Lisans Bölüm : Veteriner Hek. (1997)
  • Doktora : Selçuk Üniv. Sağlık Bil. Enst.
  • Doktora Dal : Cerrahi
  • (2007-10-17 14:31:21)
ÖZGEÇMİŞ

1975 yılında Nevşehir’de doğdu. İlk öğrenimini Hatay ve orta öğrenimini Nevşehir’de tamamladıktan sonra 1992 yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni kazandı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Veteriner Hekim olarak mezun oldu. Eylül 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün açmış olduğu sınavı kazanarak Cerrahi (Vet.) Anabilim Dalı’nda doktoraya başladı. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün açmış olduğu sınavı kazanarak Cerrahi (Vet.) Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2000 yılında Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı. 2007 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2008 yılında yardımcı doçent doktor unvanını aldı. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Yiğitarslan, k. (2012) Vitamin, Hormon ve Enzimler, Veteriner Genel Cerrahi, Medipres, Malatya (2012)
2- Yiğitarslan, k. (2012) Sıvı, Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi, Veteriner Genel Cerrahi, Medipres, Malatya. (2012)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Temizsoylu, D., Avki, S., Yiğitarslan, K. “Abomasum Deplasmanlı İneklerde Klinik, Ultrasonografik ve Laparoskopik Bulguların Karşılaştırılması” Veteriner Cerrahi Dergisi, 11(1-2-3-4), 5-9 (2005). (2005)
2- Avki, S., Temizsoylu, D., Yiğitarslan, K. “Burdur Yöresi Koyunlarda ayak Hastalıklarının Dağılımı ve Çevresel Faktörler Yönünden Değerlendirilmesi”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 10, 5-12 (2004). (2004)
3- Avki, S., Şimşek, A., Türütoğlu, H., İleri-Büyükoğlu, T., Yiğitarslan, K., Temizsoylu, M.D. “Tumor necrosis factor- Activity in Dairy Cows with Abomasal Displacement: The potential for Anti-Cytokine Therapy”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 10, 28-32 (2004). (2004)
4- Arıcan, M., Keskin, E., Ceylan, C., Yiğitarslan, K. “Akut Hemorajik Şok Oluşturulan Köpeklerin Sağaltımında Kan ile %7,5 NaCl /%6 Dextran 70 Kombinasyonu Uygulamalarının Etkileri” Selçuk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 15(2), 139-144 (1999). (1999)
5- Sezer, K., Kabu, M., Yiğitarslan, K., Karakurum, M.Ç."Abomazum Deplasmanlı Süt İneklerinde Pre ve Post-Operatif Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması" Fırat Univ Sağ Bil Vet Derg, 26, 3, 175-181 (2012). (2012)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Temizsoylu, M.D., Avki, S., Yiğitarslan, K., “İneklerde Sola Abomasum Deplasmanının Laparaskopik Cerrahi ile Sağaltımı”, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16, (2010), p.217-224. (2010)
2- Temizsoylu, M.D., Avki, S., Yiğitarslan, K., “İneklerde Sola Abomasum Deplasmanının Laparaskopik Cerrahi ile Sağaltımı”, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16, (2010), p.217-224. (2010)
3- Avki, S., Yiğitarslan, K., Karakurum, Ç., “Buzağılarda Vitamin A Kullanımına Dikkat: Sırtlan Hastalığı”, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 15, (2009), p.815-819. (2009)
4- Avki, S., Türütoğlu, H., Alp, R., Yiğitarslan, K., Temizsoylu, M.D., “Determination of Clostridium botulinum Toxins in Dairy Cows with Abomasal Displacement”, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 15, (2009), p.791-794. (2009)
5- Avki, S., Yiğitarslan, K., Özgel, Ö. “Comparison of Airway Size with Some Phenotypic Parameters in Dalmatian Puppies: A Practical Method to Estimate Endotracheal Tube Size. Veterinary Anaesthesia and Analgesia”, 32, 1-4 (2005). (2005)
6- Arıcan, M., Ortatatlı, M., Yiğitarslan, K., Ceylan, C. “Osteogenic ability of free perichondreal autografts in canine tibial defects: An experimental study”, Journal of Experimental Animal Science,42(4), 203-217 (2003). (2003)
7- Avki, S., Hatipoğlu, F., Yiğitarslan, K. “Evaluation of Repair Process of Osteochondral Defects in Rabbit Articular Cartilage with An İnhibitor of Plasminogen Activator (Tranexamic Acid)”, Revue Med. Vet., 154(6), 421-425 (2003). (2003)
8- Özsoy, A.D., Yiğitarslan, K., Avki, S. "Abomasumun Sola Deplasmanı Olgularında Preoperatif Muayene Verilerinden Desüflatif Replasman Süresini Tahmin Etmek Olasımıdır? Tek Aşamalı Laparoskopik Abomasopeksi ile Tedavi Edilen İneklerde Retrospektif Bir Çalışma" Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 18 (5), 815-822 (2012). (2012)
9- Devrim, A.K., Sözmen, M., Yiğitarslan, K., Sudağıdan, M., Kankavi, O., Atabay, H.İ. “Assessment of TNF-α and Leptin Gene Expression by RT-PCR in Blood of Cows with Left Abomasal Displacement” Revue Med. Vet. 163, 7, 368-372 (2012). (2012)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Alkan, F., Oğurtan, Z., Yiğitarslan, K. “Bir Buzağıda Atresia Ani ve Taillessness Olgusu”, Bültendif, 12, 5-6 (1999). (1999)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Koç Y, Kul M, Alkan F, Oğurtan Z, Yiğitarslan K. “Köpeklerde Midazolam-Ketamin ve Ksilazin-Ketamin Anestezisinin Arteriyel Kan Basıncı ve Kan Gazları Üzerine Etkileri” VI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-28 Haziran, Elazığ, 1998. (1998)
2- Yigitarslan, K. "Abomasum'un sola deplasmanı olgularında laparoskopik tedavi seçenekleri" 14. Ulusal Veteriner Cerrahi kongresi, Mehmet Akif ersoy Üniversitesi, Antalya, 13-18 (2014). (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Avki, S., Yiğitarslan, K., Özsoy, A.G. “Sola Abomasum Deplasmanının Cerrahi Tedavisinde Yeni Bir Teknik: Saha Şartlarına Uygun Tek Aşamalı Laparoskopik Abomasopeksi”, XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Antalya/Belek, Mayıs 2010. (2010)
2- Öztürk, D., Yiğitarslan, K., Şahan, Ö., Türütoğlu, H., Avki, S. “Burdur Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğinde Tedavi Gören Deri Lezyonlu Köpekler ile Klinik Ortamı ve Personelinde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Varlığının Araştırılması: MRSA’u Köpeklere Biz Mi Bulaştırıyoruz?”, XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Antalya/Belek, Mayıs 2010. (2010)
3- Yiğitarslan, K., Yavru, N., Avki, S. “Abomasumun Sola Deplasmanı Bulunan İneklerde Laparotomik Omentopeksi ile Laparoskopik Abomasopeksi’nin Klinik ve Laboratuvar Yanıtlarının Karşılaştırılması” Xl. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası-Aydın, 2008. (2008)
4- Avki, S., Türütoğlu, H., Alp, R., Temizsoylu, M. D., Yiğitarslan, K. “Abomasum Deplasmanlı İneklerde Clostridium Botulinum Toksinleri: Olgu Kontrol Çalışması” Xl. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası-Aydın, 2008. (2008)
5- Temizsoylu, M. D., Avki, S., Yiğitarslan, K. “Abomasum Deplasmanlı İneklerde Klinik, Laboratuvar ve Laparoskopik Bulguların Prognoz Yönünden Değerlendirilmesi” Xl. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası-Aydın, 2008. (2008)
6- Temizsoylu, M. D., Avki, S., Yiğitarslan, K. “İneklerde Sola Abomasum Deplasmanının Laparoskopik Olarak Toogle Pin ile Sağaltımı” X. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 9-10 Kasım, İstanbul, 2006. (2006)
7- Avki S., Şimşek, A., Türütoğlu, H., İleri-Büyükoğlu, T., Yiğitarslan, K., Temizsoylu, MD. “Abomasum Deplasmanlı İneklerde Serum Tömör Nekrosis Faktör-Alfa Aktivitesi: Anti-Sitokin Tedavisi Düşünülmeli mi?” IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 22-25 Eylül Side-Antalya, 76-77, 2004. (2004)
8- Avki, S., Hatipoğlu, F., Yiğitarslan, K. “Osteokondral Yaraların İyileşmesi Üzerine Tranexamic Asit’in (Plazminojen Aktivitör İnhibitörü) Etkisi: Tavşan Eklem Kıkırdağında Deneysel Çalışma” Vlll. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 3-6 Temmuz, Van, 2002. (2002)
9- Arıcan, M., Ortatatlı, M., Yiğitarslan, K., Ceylan, C. “Köpeklerde Oluşturulan Tibial Defektler Üzerine Uygulanan Periosteal Otograftın Osteojenik Etkisinin Araştırılması: Deneysel Çalışma” VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 3-6 Temmuz, Van, 2002. (2002)
10- Avki, S., Yiğitarslan, K., Özgel, Ö. “Köpeklerde Endotracheal Tüp Çapının Belirlenmesi İçin Pratik Bir Yöntem” VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 3-6 Temmuz, Van, 2002. (2002)
11- Oğurtan, Z., İzci, C., Ceylan, C., Yiğitarslan, K. “Oğurtan İntramedullar Kompresyon ve Antirotasyonel Cihazı (OIKAC)” VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-28 Ekim, Bursa, 2000. (2000)
12- AVKİ S, YİĞİTARSLAN K, ÖZSOY AG “Tek Aşamalı Laparoskopik Abomasopeksi ile Tedavi Edilen Sola Abomasum Deplasmanı Olgularında Preoperatif Muayene Verilerinden Desüflatif Replasman Süresini Tahmin Etmek Olası mıdır?” XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran-01 Temmuz, Sarıkamış-Kars, 47-48, 2012. (2012)
13- YİĞİTARSLAN K, ÖZMEN A, AVKİ S “Ultrasonografi Rehberliğinde Perkutan Paramedian Abomasopeksi: Sola Abomasum Deplasmanlarının Tedavisi için Saha Şartlarına Uygun ve Güvenli Bir Teknik” XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran-01 Temmuz, Sarıkamış-Kars, 127-128, 2012. (2012)
14- Sezer, K., Kabu, M., Yiğitarslan, K., Karakurum, M.Ç."Abomazum Deplasmanlı Süt İneklerinde Pre ve Post-Operatif Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması" Uluslararası Katılımlı 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Kapadokya, Nevşehir, 81-82 (2013). (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Avki, S., Türütoğlu, H., Alp, R., Temizsoylu, M. D., Yiğitarslan, K. “Bir Köpekte Streptococcal Toksik Şok Sendromu (Streptococcus Canis – Et Yiyen Bakteri)” Xl. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası-Aydın, 2008. (2008)
2- Arıcan, M., Keskin, E., Ceylan, C., Yiğitarslan, K. “Akut Hemorajik Şok Oluşturulan Köpeklerin Sağaltımında Kan ile % 7.5 NaCI/ %6 Dextran 70 Kombinasyonu Uygulamalarının Etkileri” VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-28 Ekim, Bursa, 2000. (2000)
3- YİĞİTARSLAN K, HALIGÜR M, ŞENGÖZ ŞİRİN Ö, ÖZMEN Ö, ŞİRİN YS, AVKİ S “Bir Buzağıda Ektopik Akciğer Olgusu” XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran-01 Temmuz, Sarıkamış-Kars, 151-152, 2012. (2012)
4- YİĞİTARSLAN K, HALIGÜR M, ŞİRİN YS, AYDOĞAN A, ŞENGÖZ ŞİRİN Ö “Bir Köpekte Fibrosarkom” XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran-01 Temmuz, Sarıkamış-Kars, 183-184, 2012. (2012)
5- YİĞİTARSLAN K, ÖZSOY AG, ŞENGÖZ ŞİRİN Ö, ŞİRİN YS “Bir Köpekte Konjenital Fimozis Olgusu ve Cerrahi Tedavisi” XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran-01 Temmuz, Sarıkamış-Kars, 187-188, 2012. (2012)
6- ŞİRİN YS, YİĞİTARSLAN K, ŞENGÖZ ŞİRİN Ö, TEMİZSOYLU MD, AVKİ S “İneklerde Abomasum Deplasmanı Operasyonlarında Ksilazin-lidokain veya Deksmedetomidin-lidokain Karışımları ile Gerçekleştirilen Epidural Anestezinin Klinik Etkinliklerinin Karşılaştırılması” XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran-01 Temmuz, Sarıkamış-Kars, 207-208, 2012. (2012)
7- ŞENGÖZ ŞİRİN Ö, YİĞİTARSLAN K, ŞİRİN YS, AVKİ S “Yeni Doğan Buzağıların Radius-Ulna Kırıklarının Sağaltımında İnsana Özgü Şekilli Plak Uygulaması ve Klinik Sonuçları” XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran-01 Temmuz, Sarıkamış-Kars, 273-274, 2012. (2012)
8- Ece Öztas, Kürsad Yiğitarslan, Sırrı Avki "Neonatal buzağıların metapodial kırıklarında APEF sistemininrndeğerlendirilmesi: Ucuz ama etkili mi?" 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim, Antalya, 239-240, 2014. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Avki, S., Yiğitarslan, K., Hatipoğlu, F. “Evaluation of Repair Process of Osteochondral Defects in Rabbit Articular Cartilage with An İnhibitor of Plasminogen Activator (Tranexamic Acid)” Scientific Proceedings of 36. Annual International Veterinary Congress-The Voorjaarsdagen, 25-27 April, Amsterdam, 2003. (2003)
2- Arıcan, M., Ortatatlı, M., Yigitarslan, K., Ceylan, C. “Osteogenic ability of free periosteal autografts in canine tibial defects: An Experimental Study” 7. Fecava & 47. Annual Congress of the FK-DVG European Congress, 25-28 October, Berlin, 2001. (2001)
3- Efecan, S., Dağlı, E., Seferoğlu, Y., Öztaş, E., Yiğitarslan, K. "2007-2012 Yılları Arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine Getirilen Hastaların Değerlendirilmesi" 15. İnternational Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, 9-11 May, İstanbul, 2013. (2013)
4- Alparslan Kadir Devrim, Mahmut Sözmen, Kürşad Yigitarslan, Mert Sudagidan, Orhan Kankavi, Halil İbrahim Atabay "Assessment of TNF-α and leptin gene expression by RT-PCR in blood of cows with left abomasal displacement" 48th CROATIAN AND 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURE, 17th – 22nd February, Dubrovnik, 2013. (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Yiğitarslan, K., Yavru, N., Avki, S. “Comparison of Clinical and Laboratuar Responses for Laparotomic Omentopexy and Laparoscopic Abomasopexy in Cows with Left Abomasal Displacement” XXV. Jubilee World Buiatrics Congress, 6-11 July, Budapest-Hungary, 2008. (2008)
2- Avki, S., Özgel, Ö., Yiğitarslan, K. “A Comparison of Airway Size with Some Phenotypic Parameters: Is There a Practical Method to Estimate the Appropriate Endotracheal Tube Diameter in Dalmatian Puppies ?” Scientific Proceedings of 36. Annual International Veterinary Congress-The Voorjaarsdagen, 25-27 April, Amsterdam, 2003. (2003)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Klinik Bilimler Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2011-2012. (Yıl:2011)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi Çağrılı bildiri (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
1- Temizsoylu, M.D., Yiğitarslan, K. (2009) Abomasum Deplasmanlarında Tanı ve Tedavi Yöntemleri, Sanovel, Antalya. (2009)

DİĞER

Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi (Antalya, 23-26 Ekim 2014) Kongre Düzenleme Kurulu Sekreterliği (2014)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2104
Email kyigitarslan(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi kyigitarslan@mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
20 + 1 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.