Öğretim Görevlisi

Kemal ERDEM

İletişim Bilgileri

kemalerdem(at)mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgiler