Dr. Öğr. Üyesi

Kadir Emre BUĞDAYCI

İletişim Bilgileri

kebugdayci(at)mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgiler