Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Effect Of Attenue Parapoxvirus Ovis on Levels of Anti-inflammatory Serum Cytokine and Antibody in SheepATLI KAMİL,ŞİMŞEK ATİLLA4th International Congress on Veterinary and Animal Sciences03.08.2018Özet bildiri, Basılı, Nevşehir
2Attenüe Parapoxvirus Ovis’in Koyunlarda Proinflamatuar Sitokin ve Antikor Seviyelerine EtkisiATLI KAMİL,ŞİMŞEK ATİLLAI. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi13.10.2017Özet bildiri, Basılı, Antalya
3The Treatment Of Platelet-Rıch Plasma Injectıons For Dogs Wıth Osteoarthrıtıs And The Results Of MMP 2,9 And Cytokınes Profıles.ARICAN MUSTAFA,ŞİMŞEK ATİLLA,PARLAK KURTULUŞ,ATLI KAMİL,SÖNMEZ GONCAWSAVA 2017: Copenhagen28.09.2017Özet bildiri, Basılı, Kopenang
4SEROSURVEY OF BOVINE HERPESVIRUS-4 INFECTION INCATTLE WITH INFERTILITY PROBLEMSYAVRU SİBEL,ATLI KAMİL,AVCI OĞUZHAN,DİK IRMAK2 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCEECOLOGY AND TECHNOLOGY(ICONSETE 2016 )16.10.2016Özet bildiri, Basılı,
5Atık yapan bir sığıra ait serum örneğinde sitopatojenik bovine viral diarrhea virus Tip-1’xxin tespit edilmesiHASIRCIOĞLU SİBEL,KALE MEHMET,SALTIK HASBİ SAİT,YILDIRIM YAKUP,ATLI KAMİLXII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi02.09.2016Özet bildiri, Basılı, Nevşehir
6DETECTİON AND İDENTİFİCATİON OF CANİNE DİSTEMPER VİRUS (CDV) BY THE İMMUNOFLUORESCENCE (IF) AND REAL-TİME RT PCR METHODS İN OCULAR SWAB AND BLOOD SAMPLES OF DOGSHASIRCIOĞLU SİBEL,SALTIK HASBİ SAİT,KALE MEHMET,YILDIRIM YAKUP,ATLI KAMİL3RD INTERNATIONAL CONGRESS VETISTANBUL GROUP20.05.2016Özet bildiri, Basılı, saray bosna
7DETECTION AND GENETIC CHARACTERIZATION OF PESTE DES PETITS RUMINANTS VIRUS (PPRV) IN ABORTION CASESOCCURRED IN A VACCINATED SAANEN GOAT FARMHASIRCIOĞLU SİBEL,SALTIK HASBİ SAİT,KALE MEHMET,YILDIRIM YAKUP,ATLI KAMİL3RD INTERNATIONAL CONGRESS VETISTANBUL GROUP20.05.2016Özet bildiri, Basılı, Saray bosna
8Osteoartritisli Köpeklerde İntra-artiküler Otolog Trombositten Zengin Plazma (Tzp) Uygulamasının Yangısal Mediatörler ve Metalloproteinaz ( MMP-2 ve MMP-9) Enzimlerine Etkisinin AraştırılmasıARICAN MUSTAFA,ŞİMŞEK ATİLLA,PARLAK KURTULUŞ,ATLI KAMİL,SÖNMEZ GONCA1. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi14.05.2016Özet bildiri, Basılı, Erzurum
9Investigation of Canine Parainfluenza Virus Type 2 in dogs by immunofluorescenceBULUT OYA,AVCI OĞUZHAN,YAPICI ORHAN,ŞİMŞEK ATİLLA,HASIRCIOĞLU SİBEL,YAVRU SİBEL,KALE MEHMET,DİK IRMAK,ATLI KAMİLWorld Congress on Infectious Diseases12.08.2015Özet bildiri, Basılı, Londra
10Kinetics of Antibody Response In Heifers Vaccinated with Inactivated gE Negative BHV 1 Marker Vaccine By ELISAŞİMŞEK ATİLLA,YAPICI ORHAN,AVCI OĞUZHAN,BULUT OYA,ATLI KAMİL,DİK IRMAK,YAVRU SİBELDigest International VETistanbul Group Congress 201507.04.2015Özet bildiri, Basılı, Saint Petersburg
11Effect of Different storage Temperatures on the Stability of Bovine viral Diarrhea Virus BVDV RNA in Blood SamplesAVCI OĞUZHAN,BULUT OYA,YAPICI ORHAN,ŞİMŞEK ATİLLA,YAVRU SİBEL,DİK IRMAK,ATLI KAMİL3rd European EAVLD Congress01.11.2014Özet bildiri, Basılı, Pisa
12Antioxidant enzyme activities in Vero cell line inoculated with Herpes Simplex Virus type 1YAVRU SİBEL,AVCI OĞUZHAN,DİK IRMAK,ATLI KAMİL5th International congress on Cell Membranes and Oxidative stress01.11.2014Özet bildiri, Basılı, ISPARTA
13Köpeklerde osteoartritis in tedavisinde intra artiküler otolog trombositten zengin plazmanın klinik etkinliğinin araştırılmasıARICAN MUSTAFA,ŞİMŞEK ATİLLA,PARLAK KURTULUŞ,ATLI KAMİL,SATILMIŞ FATMA14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi26.10.2014Özet bildiri, Basılı, Antalya
14Abort problemli süt sığırcılığı işletmesinde BVDV enfeksiyonunun varlığıDİK IRMAK,YAVRU SİBEL,ŞİMŞEK ATİLLA,AVCI OĞUZHAN,ATLI KAMİLXI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı).24.10.2014Özet bildiri, Basılı, Antalya
15Keçi işletmelerinde bazı viral enfeksiyonların seroprevalansıATLI KAMİL,ŞİMŞEK ATİLLA,YAVRU SİBEL,AVCI OĞUZHAN,DİK IRMAKXI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)24.10.2014Özet bildiri, Basılı, Antalya
16Detection of equine herpes virus 1 equine herpes virus 4 and equine arteritis virus antibodies in Kyrgyzstan by ELISAAVCI OĞUZHAN,YAPICI ORHAN,BULUT OYA,KALE MEHMET,ATLI KAMİL3rd European EAVLD Congress15.10.2014Özet bildiri, Basılı, Pisa
17In Vitro Evaluation of Antiviral Activities of Thermopsis Turcica and Limonium IconicumDUMAN RÜSTEM,AVCI OĞUZHAN,DİK IRMAK,ATLI KAMİL,YAVRU SİBEL3rd European EAVLD Congress15.10.2014Özet bildiri, Basılı, Pisa
18The efficancy of a single intra articular injection of an autologous plasma rich platelet fort he treatment of osteoarthritis in dogsARICAN MUSTAFA,ŞİMŞEK ATİLLA,PARLAK KURTULUŞ,ATLI KAMİL,SATILMIŞ FATMA17th ESVOT Congress 201404.10.2014Özet bildiri, Basılı, VENİCE
19Role of Bovine Herpesvirus Type 4 in Dairy Cattle with Reproductive ProblemsŞİMŞEK ATİLLA,YAPICI ORHAN,BULUT OYA,KALE MEHMET,YAVRU SİBEL,AVCI OĞUZHAN,ATLI KAMİL,DİK IRMAKFIRST INTERNATIONAL BIOLOGY CONGRESS KYRGYZSTAN27.09.2014Özet bildiri, Basılı, Manas
20The Serological Virological Pathological Investigations of Rift Valley Fever Virus Infection in Aborted Cattle Sheep Goats and Their FoetusesKALE MEHMET,HASIRCIOĞLU SİBEL,ÖZMEN ÖZLEM,MAMAK NURİ,GÜR SİBEL,YAPICI ORHAN,YAVRU SİBEL,HALIGÜR MEHMET,BULUT OYA,ATLI KAMİL5th European Congress of Virology14.09.2013Özet bildiri, Basılı, Lyon
21Kinetics of antibody response in heifers vaccinated with inactivated gEnegative BHV 1 marker by enzyme linked immunosorbent assayŞİMŞEK ATİLLA,YAPICI ORHAN,AVCI OĞUZHAN,BULUT OYA,ATLI KAMİL,DİK IRMAK,YAVRU SİBEL5th European congress of Virology14.09.2013Özet bildiri, Basılı, Lyon
22Evaluation of bovine Viral Diarrhoea Virus Infections in Repeat Breeder Dairy Cows in Burdur Region 2010 2012KALE MEHMET,HASIRCIOĞLU SİBEL,SALTIK HASBİ SAİT,ATLI KAMİL5th European Congress of Virology14.09.2013Özet bildiri, Basılı, Lyon
23Antibody prevalance against Caprine Arthritis Encephalitis in Saanen Goats in Adana ProvinceYAPICI ORHAN,AVCI OĞUZHAN,DİK IRMAK,ATLI KAMİL,YAVRU SİBEL5th European Congress of Virology14.09.2013Özet bildiri, Basılı, Lyon
24Sütçü İneklerde Kan ve Süt Serumunda Enzootik Bovine Leukosis EBL enfeksiyonunun Indirekt ELISA ile Serolojik Olarak AraştırılmasıÖZTÜRK FERİDUN,YAPICI ORHAN,BULUT OYA,AVCI OĞUZHAN,ATLI KAMİLX. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi27.09.2012Özet bildiri, Basılı, AYDIN
25Endometritis Problemli Süt Sığırlarında Bovine Herpesvirus Tip 4 EnfeksiyonuKALE MEHMET,HASIRCIOĞLU SİBEL,YAVRU SİBEL,ATLI KAMİLX. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi27.09.2012Özet bildiri, Basılı, AYDIN
26Abort Problemli Sığırcılık İşletmelerinde Bovine Viral Diarrhea Virus BVDV Enfeksiyonun AraştırılmasıBULUT OYA,YAVRU SİBEL,YAPICI ORHAN,AVCI OĞUZHAN,ATLI KAMİLX. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi27.09.2012Özet bildiri, Basılı, AYDIN