Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1984
 • Kan Gurubu : 0 Rh +
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Öncesi Bilimler
 • Anabilim Dalı : Viroloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Gölmarmara Atatürk İlkokulu (1995)
 • Orta Okul : Gölmarmara İlköğretim Okulu (1998)
 • Lise : Gölmarmara Y.D.A.Lisesi (2002-06-14 15:18:02)
 • Lisans : MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekim (2008)
 • Doktora : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 • Doktora Dal : VETERİNER VİROLOJİ ANABİLİM DALI
 • (24.03.2017)
ÖZGEÇMİŞ

15.05.1984 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Gölmarmara/Manisa’da tamamlamıştır. 2003 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazanmış ve 2008 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara’da özel bir ilaç ve aşı şirketinde ürün sorumlusu olarak çalışmıştır. 2010 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı tarafından açılan asistanlık sınavını kazanmıştır. Yaklaşık bir yıl sonra Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalında doktora eğitimine başlamış ve Mart 2017 tarihinde mezun olmuştur. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde Temmuz 2018 tarihinden itibaren Dr.Öğr.Üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. 
İLGİ ALANLARI

TÜRK SANAT MÜZİĞİ, FOLKLORİK VE LATİN DANS, TİYATRO

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Sütçü İneklerin Kan Ve Süt Serumlarında Bovine Leukosis Virus Enfeksiyonunun Elisa Ile Arastırılması, (2013)
2- Saanen Keçilerinde Caprine Arthritis-Encephalitis Virus Enfeksiyonunun Serolojik Araştırılması (2013)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Investigation Of Canine Parainfluenza Virus Type 2 In Dogs By Immunofluorescence (2013)
2- Koyun Fötuslarında Border Disease Virus Varlıgının Immunperoksidaz Ile Saptanması (2014)
3- Herpes Simplex Virus tip 1 inokule edilen Vero hücre kültüründe antioksidan enzim aktiviteleri (2015)
4- DETECTION OF EQUINE HERPES VIRUS 1, EQUINE HERPES VIRUS 4, AND EQUINE ARTERITIS VIRUS ANTIBODIES INrnKYRGYZSTAN BY ELISA (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- The Serological And Virological Investigation Of Canine Adenovirus Infection On The Dogs (2013)
2- Matrix metalloproteinases 2 and 9 activity after intra-articular injection of autologous platelet-rich plasma for the treatment of osteoarthritis in dogs (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Effect of Different Storage Temperatures on the Stability on Bovine Viral Diarrhea Virus RNA (2015)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Ülkemizde Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinde Önemli Sürü Problemlerinden Biri (2017)
2- Buzağılarda İshale Neden Olan Viral Başlıca Etkenler (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Atık yapan bir sığıra ait serum örneğinde sitopatojenik bovine viral diarrhea virus Tip-1’in tespit edilmesi (2016)
2- Köpeklerde osteoartritis in tedavisinde intra artiküler otolog trombositten zengin plazmanın klinik etkinliginin arastırılması (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Keçi isletmelerinde bazı viral enfeksiyonların seroprevalansı (2014)
2- Abort problemli süt sıgırcılıgı isletmesinde BVDV enfeksiyonunun varlıgı (2014)
3- Sütçü Ineklerde Kan ve Süt Serumunda Enzootik Bovine Leukosis EBL enfeksiyonunun Indirekt ELISA ile SerolojikrnOlarak Arastırılması. (2012)
4- Endometritis Problemli Süt Sıgırlarında Bovine Herpesvirus Tip 4 Enfeksiyonu. (2012)
5- Abort Problemli Sıgırcılık Isletmelerinde Bovine Viral Diarrhea Virus BVDV Enfeksiyonun Arastırılması. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Effect Of Attenue Parapoxvirus Ovis On Levels Of Antiinflammatory Serum Cytokine And Antibody In Sheep (2018)
2- Attenüe Parapoxvirus Ovis?in Koyunlarda Proinflamatuar Sitokin Ve Antikor Seviyelerine Etkisi (2017)
3- Serosurvey Of Bovine Herpesvirus-4 Infection Incattle With Infertility Problems (2016)
4- DETECTION AND GENETIC CHARACTERIZATION OF PESTE DES PETITS RUMINANTS VIRUS (PPRV)rnIN ABORTION CASESOCCURRED IN A VACCINATED SAANEN GOAT FARM (2016)
5- Osteoartritisli Köpeklerde Intra-artiküler Otolog Trombositten Zengin Plazma (Tzp) UygulamasınınrnYangısal Mediatörler ve Metalloproteinaz ( MMP-2 ve MMP-9) Enzimlerine Etkisinin Arastırılması. (2016)
6- Kinetics of Antibody Response In Heifers Vaccinated with Inactivated gE Negative BHV 1 Marker Vaccine By ELISA (2015)
7- Role of Bovine Herpesvirus Type 4 in Dairy Cattle with Reproductive Problems. (2014)
8- Antibody prevalance against Caprine Arthritis Encephalitis in Saanen Goats in Adana Province. (2013)
9- Antibody prevalance against Caprine Arthritis Encephalitis in Saanen Goats in Adana Province. (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- The Treatment Of Platelet-rıch Plasma Injectıons For Dogs Wıth Osteoarthrıtıs And The Results Of Mmp 2,9 And Cytokınes Profıles (2017)
2- Investigation of Canine Parainfluenza Virus Type 2 in dogs by immunofluorescence (2015)
3- Detection of equine herpes virus 1 equine herpes virus 4 and equine arteritis virus antibodies in Kyrgyzstan by ELISA. (2014)
4- In Vitro Evaluation of Antiviral Activities of Thermopsis Turcica and Limonium Iconicum. (2014)
5- Effect of Different storage Temperatures on the Stability of Bovine viral Diarrhea Virus BVDV RNA in Blood Samples. (2014)
6- The efficancy of a single intra articular injection of an autologous plasma rich platelet fort he treatment of osteoarthritis in dogs (2014)
7- Antioxidant enzyme activities in Vero cell line inoculated with Herpes Simplex Virus type 1. (2014)
8- Kinetics of antibody response in heifers vaccinated with inactivated gE negative BHV 1rnmarker by enzyme linked immunosorbent assay (2013)
9- The Serological Virological Pathological Investigations of Rift Valley Fever Virus Infection in Aborted Cattle SheeprnGoats and Their Foetuses. (2013)
10- Evaluation of bovine Viral Diarrhoea Virus Infections in Repeat Breeder Dairy Cows in Burdur Region 2010-2012 (2013)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Osteoartritisli Köpeklerde Intra-Artiküler Otolog Trombositten Zengin Plazma (TZP) Uygulamasının Yangısal Mediatörler Ve Metalloproteinaz (MMP-2 ve MMP-9) Enzimlerine Etkisinin Araştırılması (2014)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Genel Viroloji - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Veteriner Fakültesi - Klinik Öncesi Bilimler - Viroloji

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2053
Email kamilatli(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
20 + 19 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.