Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1973
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri
 • Anabilim Dalı : Histoloji ve Embriyoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Fırat Ünv.
 • Lisans Bölüm : Veteriner Fak.
 • Doktora : Fırat Üniv. Sağlık Bil. Enstitüsü
 • Doktora Dal : Histoloji ve Embriyoloji
 • (2002-02-27 15:39:34)
 • Doçenlik Dal : Histoloji ve Embriyoloji (2007-12-25 10:05:17)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner FAkültesi
 • Profesörlük Dal : Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı (24.04.2013)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

 

1.GENEL

 

DÜZENLENME TARİHİ

01.03.2011

TC KİMLİK NO

 

ÜNVANI ADI SOYADI

Prof.Dr. Jale ÖNER

YAZIŞMA ADRESİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD. BURDUR

DOĞUM YILI

1973

TEL

02482130000/2042

GSM

05073580340

E-POSTA

jaleoner@mehmetakif.edu.tr

FAX

 

 

 

2. EĞİTİM

 

MEZUNİYET TARİHİ

DERECE

ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI

1994

Lisans

Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

1994

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

2002

Doktora

Fırat Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı

*(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık)

 

 

3. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

 

KURUM/KURULUŞ

ÜLKE

ŞEHİR

BÖLÜM/BİRİM

GÖREV

GÖREV DÖNEMİ

Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Türkiye

Elazığ

Histoloji ve Embriyoloji AbD.

Araş. Gör.

1997-2002

Akdeniz Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Türkiye

Burdur

Histoloji ve Embriyoloji AbD.

Araş. Gör.

2002-2005

Akdeniz Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Türkiye

Burdur

Histoloji ve Embriyoloji AbD.

Yardımcı Doçent

2005-2006

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Türkiye

Burdur

Histoloji ve Embriyoloji AbD.

Yardımcı Doçent

2006-2007

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Türkiye

Burdur

Histoloji ve Embriyoloji AbD.

Doçent

2007-2013

 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

 Türkiye

 Burdur

 Histoloji ve Embriyoloji AbD.

 Profesör

 2013-

* (Başlangıç Tarihi – Bitiş Tarihi)

 

 

4. PROJE DENEYİMİ

 

PROJE ADI

KURUM

BÜTÇE

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

PROJE NO

1.Öner J, Ozan E., Hipertroidli Ratların Karaciğer, İskelet ve Kalp Kası Üzerine Melatonin Etkisinin Işık ve Elektron Mikroskobik Olarak İncelenmesi.

Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

 

1999

Yardımcı Araştırmacı

Doktora tez Projesi

443

2. Öner, H., Öner, J., Demir, R. (2003). Sıçanlarda gebeliğin erken dönemlerinde fötomaternal dokularda Entaktin’in dağılımı ve bu dokuların elektron mikroskobik incelenmesi.

 

Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi,

30.000

2003

Yardımcı araştırmacı

Araştırma Projesi

2003.01.0108.002

3. Öner, J., H. Öner, Demir, R., Üstünel, İ. (2003). Orşidektomi sonrası Melatonin ve Testosteron uygulamasının sıçan iskelet kası atrofisini önlemedeki rolünü immünohistokimyasal ve elektron mikroskobik olarak araştırlması

 

Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

30.000

2003

Yürütücü

Araştırma Projesi

2003.01.0108.001

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Çolakoğlu N., A. Kükner, L., Canpolat, M.R. Gezen, J. Öner ve E. Ozan, “Açlıkta Mide Mukozası Değişikliklerinin Işık Mikroskobik İncelenmesi,” Fırat Tıp Dergisi, 1, 575-580 (1999). (1999)
2- Öner H, A. Kükner, L. Canpolat, J. Öner ve E. Ozan, “Sigaranın Sıçan Trakea Epiteline Etkisinin Scanning Elektron Mikroskobik Olarak İncelenmesi,” Fırat Tıp Dergisi, 2, 28-33 (2000). (2000)
3- Kükner, A. ve J. Öner, “Böbrek Proksimal Tübülüsüna Deneysel Hipotiroidizmin Etkileri,” Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17, 165-169 (2001). (2001)
4- Öner, J., İ. Özercan ve A. Kükner, “Deneysel Hipotiroidizmde Tiroid Follikül Hücrelerinde AgNOR Sayıları,” Fırat Tıp Dergisi, 6, 385-388 (2001). (2001)
5- Kükner A, J. Öner, N. Çolakoğlu, L. Canpolat, E, Ozan ve S. Ozan, “Deneysel Oluşturulan Hipotiroidizmin Farklı Yaş Gruplarındaki Sıçan Timus Bezine Etkileri,” Fırat Tıp Dergisi, 2, 222-228 (2001). (2001)
6- Kükner A., J. Öner, H. Öner, N. Çolakoğlu, C. Özoğul ve E. Ozan, “Deneysel Hipotiroidi Oluşturulmuş Sıçan Tiroid Bezindeki Yapısal Değişikliklerin Işık ve Elektron Mikroskobik İncelenmesi,” Fırat Tıp Dergisi, 2, 202-208 (2001). (2001)
7- Kükner, A., J. Öner, N. Çolakoğlu, H. Öner, C. Özoğul ve E. Ozan, “Deneysel Oluşturulan Hipotiroidizmin Sıçan Hipofizindeki Tirotrop, Somatotrop ve Mammotroplara Etkisi,” Fırat Tıp Dergisi, 8, 68-74 (2003). (2003)
8- Kuş, İ., J. Öner, A. Songur, O.A. Özen ve M. Sarsılmaz, “Sıçanlarda Melatonin Hormonunun Tiroid Folliküler Hücreleri Üzerine Etkisi: AgNOR Boyama ve Elektron Mikroskobik Çalışma,” Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 19, 1-8 (2003). (2003)
9- Kükner, A., N. Çolakoğlu ve J. Öner, “Retinol Metabolizması, Fibrozis ve Rejenerasyonda Önemli Rol Oynayan Karaciğer Yıldızsı Hücreleri (İto hücreleri),” A.İ.B.Ü İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi,1, 99-106 (2005). (2005)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kükner, A., H. Öner, N. Çolakoğlu, J. Öner, E. Ozan, S. Ozan ve S. Yılmaz, “Observations of the Changes Occuring in the Rat Trachea due to Inhalation of Cigarette Smoke,” Turk. J. Med. Sci., 31, 103-109 (2001). (2001)
2- Kükner, A., J. Öner, N. Çolakoğlu, H. Öner ve E. Ozan, “Anti Tiroid İlaçların Sıçan Parafolliküler (C) Hücrelerine Etkileri,” Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 22, 497-501 (2002). (2002)
3- Öner, J. ve H. Öner, “İskelet Kası Lif Tipleri,” Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 24, 503-507 (2004). (2004)
4- Öner, H. ve J. Öner, “Bir Bazal Membran Glikoproteini: Nidogen,” Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 25, 688-692 (2005). (2005)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Öner, H., J. Öner, A. Kükner ve E. Ozan, “Effects of estrogen and/or progesterone on the changes occuring in the uterine luminal epithelium of ovariectomized rats,” Acta Veterinaria-Beograd, 52, 97-106 (2002). (2002)
2- Öner, J., E. Ozan, A. Kükner ve H. Öner, “Possible effects of melatonin on the kidney of hyperthyroid rats,” Acta Veterinaria-Beograd, 52, 27-36 (2002). (2002)
3- Öner, J. ve E. Ozan, “Effects of Melatonin on Skeletal Muscle of Rats with Experimental Hyperthyroidism,” Endocr. Res., 29, 445-455 (2003). (2003)
4- Öner, J., A. Kükner, H. Öner, E. Ozan ve H. Yekeler, “Effects of Vitamin E on Follicular Cell Proliferation and Expression of Apoptosis-associated Factors in Rats with 6-N-Prophyl-2-Thiouracil-Induced Goitrogenesis,” Folia Histochem. Cytobiol., 41, 213-217 (2003). (2003)
5- Öner, H., I. Kus, J. Öner, M. Ögetürk, E. Ozan ve A. Ayar, “Possible Effects of Melatonin on Thymus Gland after Pinealectomy in Rats,” Neuroendocrinol. Lett., 25, 115-118 (2004). (2004)
6- Çolakoğlu, N., A. Kükner, J. Öner, M. F. Sönmez ve H. Öner, “Effects of High Dose Retinoic Acid on TGF-Beta-2 Expressıon during Pancreatic Organogenesis,” J. Mol. Histol., 36, 413-418 (2005). (2005)
7- Öner, H. ve J. Öner, “Immunolocalization of Nidogens in Rat Oviduct, Uterus and Ovary,” Acta Histochem. Cytochem., 38, 347-351 (2005). (2005)
8- Öner, J. ve E. Ozan, “Effects of Melatonin on Liver of Rats with Experimental Hyperthyroid,” Acta Veterinaria-Beograd, 55, 31-39 (2005). (2005)
9- Ögeturk, M., I. Kus, A. Kavakli, J. Öner, A. Kükner ve M. Sarsilmaz, “Reduction of Carbon Tetrachloride-Induced Nephropathy by Melatonin Administration,” Cell. Biochem. Func., 23, 85-92 (2005). (2005)
10- Öner, H., M. Karatepe, F. Karatas, J. Öner, I.Yilmaz ve A. Cukurovali, “Effects on the Rat Testes of Thiosemicarbazone Derivative Schiff base (4-(phenylmethylcyclobutane-3-yl)-2-(2-hydroxybenzylidenehydrazino)thiazole) and its Cadmium II Complexes,” Cell. Biochem. Func., 23, 427-433 (2005). (2005)
11- Öner, H., J. Öner ve R. Demir, “Expression of Nidogens in Rat Uterus and Embryo during Decidualization and Implantation”, J. Morphol., 267, 822-830 (2006). (2006)
12- Öner, J., H. Öner, N. Çolakoğlu, A. Kükner ve E. Ozan, “The Effects of Triiodothyronine on Rat Testis: A Morphometric and Immunohistochemical Study,” J. Mol. Histol., 37, 9-14 (2006). (2006)
13- Öner, J. ve H.Öner, “Immunlocalization of Insülin-Like Growth Factor I (IGF-I) during Preimplantation in Rat Uterus,” GH & IGF Res. 17:271-278, (2007) (2007)
14- Öner J. ve Öner H. Immunodetection of Thyroid Hormone Receptor (Alpha1/Alpha2) in the Rat Uterus and Oviduct. Acta Histochem Cytochem 40(3): 77-81, (2007) (2007)
15- Öner J., Öner H., Sahin Z., Demir R., Ustunel I. Melatonin is as effective as testosterone in the prevention of soleus muscle atrophy induced by castration in rats. Anat Rec (Kabul tarihi 10 Aralık 2007) (2007)
16- Melatonin Increases the Expression of Insulin-like Growth Factor I in Rats with Carbontetrachlorid-Induced Hepatic Damage Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(11), 2256-2261 (2009)
17- Gunduz, B., Karakas, A., Terzi, H., et al. “The effect of pinealectomy and leptin hormone on the proliferation and apoptosis activation in Syrian hamster testis in different photoperiods” International Journal of Andrology 32(4), 343-352 (2009)
18- Oner, H., Oner, J., Demir, R. Distributions of PCNA and Cas-3 in rat uterus during early pregnancy Folia Histochemica et Cytobiologica 48 (1), 71-77 (2010)
19- Kukner, A., Oner, J., Oner, H., et al. Effect of the Vitamin E on Expression of Apoptosis-Related Proteins in Immobilized Rat Testes Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(1), 180-185 (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çolakoğlu, N., A. Kükner, L. Canpolat, J. Öner, Ş. Şahin, E. Ozan, “Açlıkta mide mukozası değişikliklerinin ışık mikroskobik incelenmesi,” 4.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Cilt I, 74, Diyarbakır, 1998. (1998)
2- Kükner, A., H. Öner, N. Çolakoğlu, J. Öner, E. Ozan, S. Ozan ve S. Yılmaz, “Sıçan Trakeasında Sigaraya Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Değişikliklere Ait Gözlemler,” 4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Cilt I, 139, Diyarbakır, 1998. (1998)
3- Kükner, A., J. Öner, N. Çolakoğlu, L. Canpolat, E. Ozan, S. Ozan, “Sıçanlarda Oluşturulan Hipotiroidizmin Timus Bezi Üzerine Etkileri,” 14. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 105, Bursa, 1999. (1999)
4- Kükner, A., J. Öner, H. Öner, N. Çolakoğlu ve E. Ozan, “Deneysel Hipotiroidi Oluşturulmuş Sıçan Tiroid Bezindeki Yapısal Değişikliklerin Işık ve Elektron Mikroskobik İncelenmesi,” XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve “Workshop”u, Cilt I, P38, Kayseri, 2000. (2000)
5- Kükner, A., J. Öner, E. Ozan, “Deneysel hipotiroidizme bağlı tirotrop ve somatotrop hücrelerindeki değişikliklerin elektron mikroskobik incelenmesi,” 15.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 89, Kuşadası, 2001. (2001)
6- Öner, J., E. Ozan, A. Kükner ve H. Öner, “Hipertiroidli Ratların Böbrek Dokusu Üzerine Melaton’in Etkisi,” 15. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Cilt I, 90, Kuşadası, 2001. (2001)
7- Öner, J., A. Kükner, H. Öner, E. Ozan ve H. Yekeler, “Deneysel Hipotiroid’li Sıçanların Tiroid Bezinde PCNA, Bcl-2 ve Bax Dağılımı,” VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Cilt I, 30, İstanbul, 2002. (2002)
8- Kükner, A, J. Öner, H. Öner ve E. Ozan, “Hareketsiz Bırakılan Sıçanların Testis Dokularında Bax ve Bcl-2 Dağılımının İmmünohistokimyasal Olarak Gösterilmesi,” VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Cilt I, 78, İstanbul, 2002. (2002)
9- Karatepe, M., F. Karataş, H. Öner, J. Öner ve H. Kara, “Tiyosemikarbazon Türevi İhtiva Eden Schiff Bazı ve Cu(II), Zn(II) Metal Komplekslerinin Ratların Serum Antioksidan Vitaminler A, E, C Üzerine Etkisi,” Ulusal HPLC ve Diğer Separasyon Teknikleri Sempozyumu, Cilt I, P27, Ankara, 2003. (2003)
10- Ögetürk, M., İ. Kuş, A. Kavaklı, J. Öner, A. Ayar, A. Kükner, M. Sarsılmaz, “Melatonin Uygulanmasıyla Karbon Tetraklorür Nefropatisinin Gerilemesi,” 7. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, P110, Diyarbakır, 2003. (2003)
11- Çolakoğlu, N., A. Kükner, J. Öner, M.F. Sönmez ve H. Öner, “Yüksek Doz Retinoik Asitin Fötal Pankreas Bezinde TGF-β2 Ekspresyonu Üzerine Olan Etkileri,” VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Cilt I, 151, Mersin, 2004. (2004)
12- Öner, J., Ozan, E, “Effects of Melatonin on Skeletal Muscle of Rats with Experimental Hyperthyroidism”, 17.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, p185, TÜBİTAK MAM, Kocaeli, 2005. (2005)
13- H.Öner, J. Öner, R. Demir, “Gebeliğin Erken Dönemlerinde Sıçan Uterusunda Hücre Proliferasyonu ve Apoptozis ile İlişkili Faktörlerin Dağılımının İmmunohistokimyasal Olarak Belirlenmesi,” VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, p71, Malatya, 2006. (2006)
14- Öner, J., H. Öner, “Gebeliğin Erken Dönemlerinde Sıçan Uterus Dokusunda İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-I (IGF-I)’in Dağılımının İmmunohistokimyasal Olarak Belirlenmesi,” VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, p72, Malatya, 2006. (2006)
15- Öner, J., Öner, H., Sahin, Z., Demir, R., Ustunel, I., “Melatonin is as Efective as Testosterone in Prevention of Solesu Muscle Atrophy Induced by Castration in Rats,” 18.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, P-064B, Eskişehir, 2007. (2007)
16- Karakaş, E., Terzi, H, J. Öner, Serin, E., Kükner, A., Gündüz, B., “Farklı Fotoperiodlarda Pinealektomi ve Leptin Hormonunun Kobay Testis DokusundakiProliferatif ve Apoptotik Aktivasyona Etkileri” VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, p61, Malatya, 2006. (2006)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Öner, H. ve J. Öner, “Immunolocalization of Nidogens in Rat Uterus and Ovary,” 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Kuşadası, 218, 2005. (2005)
2- Öner, J., H.Öner, N. Çolakoglu, A. Kükner ve E. Ozan, “Triiodothyronine Increases Expression of Insulin-Like Growth Factor I (IGF-I) in Rat Testis,” 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Kuşadası, 219, 2005. (2005)
Doktora Tezi
1- Hipertiroidli Ratların Karaciğer, İskelet ve Kalp Kası Üzerine Melatonin Etkisinin Işık ve Elektron Mikroskobik Olarak İncelenmesi. (Danışman: Prof.Dr.İ. Enver OZAN) (2002)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (2006)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Morphology of the Testes and Epididymis of Large White BoarsTürk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Sağlık Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2006)
2- Sağlık Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2007)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2012)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Orşidektomi Sonrası Melatonin ve Testosteron Uygulamasının Sıçan İskelet Kası Atrofisini Önlemedeki Rolünün İmmunohistokimyasal ve Elektron Mikroskobik Olarak Araştırılması. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Antalya. Proje No: 2003.01.0108.001, Proje Yöneticisi, 2003 (2003)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Hipertiroidli Ratların Karaciğer, İskelet ve Kalp Kası Üzerine Melatonin Etkisinin Işık ve Elektron Mikroskopik Olarak İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, Elazığ, Proje No: 443, Projede Görev Alma, 1999 (1999)
2- Sıçanlarda Gebeliğin Erken Dönemlerinde Fötomaternal Dokularda Entaktin’in Dağılımı ve Bu Dokuların Elektron Mikroskobik İncelenmesi. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Antalya. Proje No: 2003.01.0108.002, Projede Görev Alma, 2003 (2003)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

..

..

14:37:02 12.06.2013

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Prof.Dr. Jale ÖNER

...

14:33:37 12.06.2013

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2043
Email jaleoner(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
9 + 17 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.