Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1Kırsal kalkınmada kırsal potansiyellerden yararlanma olanakları: Kütahya örneğiYüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı2020Tamamlandı
2Ekolojik planlama kapsamında Denizli Kenti'nin irdelenmesiYüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
3Kentsel dönüşümün kent çeperlerine etkisi: Burdur kenti örneğiYüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı2018Tamamlandı
4Kent meydanlarının tasarım yönünden irdelenmesi: Isparta Kaymakkapı Meydanı örneğiYüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı2018Tamamlandı
5Kırsal alanların kentsel alanlara dönüşümü: Burdur örneğiYüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı2016Tamamlandı