Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1987
 • Birimi : Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
 • Bölümü : Yönetim Bilişim Sistemleri
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği (2010)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Bilgisayar Mühendisliği (2012)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Bilgisayar Mühendisliği
 • (2016)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Eniyileme

Veri Madenciliği

Örüntü Tanıma

Görüntü İşleme

3B Matematiksel Modelleme

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
1- Pençe, İ., 2015. "El Yazısı Karakterlerinin Kapalı Cebirsel Eğrilerle 3B Modellenmesi", Türkiye Alim Kitapları Yayınevi, OmniScrptum Marketing DEU, Almanya, ISBN: 978-3-639-81030-1. (2015)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Yönetim Bilişim Sistemlerinde GündemrnBölüm Adı:TÜRKİYE’NİN YÜKSEK GELİR SINIFINA GİREBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖNCELİKLERİNİN OPTİMİZASYONU, PENÇE İHSAN,ŞİŞECİ ÇEŞMELİ MELİKE,KALKAN ADNAN, Yayın Yeri:Çağlayan Kitabevi, Editör:Sevinç GÜLSEÇEN, Çiğdem SELÇUKCAN EROL, Zerrin AYVAZ REİS, Murat GEZER, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:233, ISBN:9789754361537 (2018)
2- Bölgesel Kalkınma ve Bölge Bilimi Üzerine YazılarrnBölüm Adı:Tarımda Dijital Dönüşüm: Evden Tarım Uygulamaları, ŞİŞECİ ÇEŞMELİ MELİKE,PENÇE İHSAN,KALKAN ADNAN, Yayın Yeri:Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör:MEHMET KARAGÜL, LATİF GÜRKAN KAYA, ONUR SUNGUR, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:474, ISBN:978-605-320-880-8, Bölüm Sayfaları:353 -362 (2018)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Çeşmeli, M.Ş., Bozkurt, Ö.Ç., Kalkan, A., Pençe, İ., 2015. "Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencilerinin Yönetim ve Bilişim Derslerindeki Başarılarının Veri Madenciliği Yöntemleri ile İncelenmesi", Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1(2), 36-47. (2015)
2- Pençe, İ., Tarhan, L., Bozkurt, Ö.Ç., 2017. “Türk Eğitim Vakfı Bursu Verilecek Uygun Adayların AHP ve TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği”, MAKÜ-Uyg. Bil. Derg., 1(1), 37-49. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Pençe, İ., Cetişli, B. 2013. “El Yazı Karakterlerinin Kapalı Cebirsel Eğrilerle Modellenmesi ve Sınıflandırılması”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, BEEM Özel Sayısı, 5(1), 1-7. (2013)
2- PENÇE, İ., & ŞİŞECİ ÇEŞMELİ, M. (2019). Deep Learning in Marble Slabs Classification. Techno-Science. Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University, 2(1), 21–26. (2019)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Pence, I., Cesmeli, M. S., Senel, F. A., & Cetisli, B. (2016). A New Unconstrained Global Optimization Method based on Clustering and Parabolic Approximation. Expert Systems with Applications, 55, 493-507. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- İ. Pençe, B. Cetişli, “El Yazı Karakterlerinin Kapalı Cebirsel Eğrilerle Modellenmesi ve Sınıflandırılması”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2012), Trabzon, 3-4 Temmuz 2012. (2012)
2- Pençe, İ., Şişeci Çeşmeli, M., Aslan, G., 2015. "Bulanık Sayılarda Dört İşlemi ve İki Bulanık Sayı Arasındaki Uzaklığı Hesaplayan Görsel Ders". 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, 8-10 Ekim, Erzurum. (2015)
3- Pençe, İ., Çeşmeli, M.Ş., Cetişli, B., 2016. "İki Boyutlu Şekillerde Kapalı Cebirsel Eğriler ve 3L Yöntemi ile Basit Animasyon", 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU2016), 2037-2040, 16-19 Mayıs, Zonguldak. (2016)
4- Çeşmeli, M.Ş., Pençe, İ., Cetişli, B., 2016. "Satranç Oyun Sonu Problemlerinin Arama Algoritmaları ve Sezgisel Yöntemlerle Çözümlerinin Karşılaştırılması", 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU2016), 1509-1512, 16-19 Mayıs, Zonguldak. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çeşmeli, M.Ş., Bozkurt, Ö.Ç., Kalkan, A., Pençe, İ., 2014. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencilerinin Yönetim ve Bilişim Derslerindeki Başarılarının Veri Madenciliği Yöntemleri ile İncelenmesi. Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi (YBS.2014), Boğaziçi Üniversitesi, 16-17 Ekim. (2014)
2- Çeşmeli, M.Ş., Pençe, İ., Kalkan, A., 2017. “Tarımda Dijital Dönüşüm: Evden Tarım Uygulamaları”, 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi (BBTMK2017), 84, 12-14 Ekim, Burdur. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Pençe, İ., Tarhan, L., 2016. "Öğrenim Sürelerini Uzatan Üniversite Öğrencilerinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Tahmini", 3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, 291-297, 6-8 Ekim, İzmir. (2016)
2- KALKAN, A., Söyleyici, G. T., & PENÇE, İ. (2018). The Level of Exposure to Cyber Bullying for Employees in Workplace. Presented at the 14 th International Strategic Management Conference, Prag. (2018)
3- PENÇE, İ., TUNÇ, H., KALKAN, A., & ŞİŞECİ ÇEŞMELİ, M. (2018). Forecasting Imports and Exports of Turkey Using the Industrial Electricity Consumption with Artificial Intelligence Methods. Presented at the 14 th INTERNATIONALSTRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, PRAG. (2018)
4- PENÇE, İ., & ŞİŞECİ ÇEŞMELİ, M. (2018). Mermer Plakalarda Derin Öğrenme. Presented at the International Conference on Technology and Science (Techno-Science), Antalya. (2018)
5- PENÇE, İ., ŞİŞECİ ÇEŞMELİ, M., & KOVACI, R. (2018). Determination of the Osmotic Dehydration Parameters of Mushrooms using Constrained Optimization. Presented at the International Conference on Technology and Science (Techno-Science), Antalya. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Şenel, F.A., Pençe, İ., Cetişli, B., 2016. "A New Global Optimization Method Based on Clustering and Parabolic Approximation for the Shoe Nesting on Leather", 13th EURO Special Interest Group on Cutting and Packing (ESICUP), 26, May 18-20, Ibiza, SPAIN. (2016)
2- Çeşmeli, M.Ş., Pençe, İ., 2016. "Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile İşletmenin Tedarikçi Seçimi: Isparta Gülbirlik Fabrikası Örneği", 1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), May 19-22, Madrid, SPAIN. (2016)
3- Pençe, İ., Kalkan, A., Çeşmeli, M.Ş., 2017. “Estimation of The Country Ranking Scores on The Global Innovation Index 2016 using Artificial Neural Network”, 13th International Strategic Management Conference, July 6-8, Podgorica, MONTENEGRO. (2017)
4- Pençe, İ., Çeşmeli, M.Ş., Kalkan, A., 2017. “Optimization of Improving Fields Using Heuristic Algorithms for Belonging Turkey to High Income Class According to GII 2016 Data”, 4th International Management Information Systems Conference, 47, October 17-20, İstanbul. (2017)
5- Pençe, İ., Çeşmeli Şişeci, M., 2018. A NEW HYBRID STOCHASTIC-DETERMINISTIC OPTIMIZATION METHOD BASED ON FILLED FUNCTION. II INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY AND INNOVATION,Budapest, Hungary, 114. (2018)
6- Pençe, İ., Kalkan, A., Şişeci Çeşmeli, M., 2018. Türkiye Sanayi Elektrik Enerjisi Tüketiminin Yapay Sinir Ağları ile 2023 Yılına Kadar Tahmini. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, LEFKOŞA,KKTC, 220. (2018)
7- ATLAN, F., PENÇE, İ., ŞİŞECİ ÇEŞMELİ, M., & KALKAN, A. (2018). Estimation of Bitcoin Market Value in Turkey Using Artificial Intelligence Techniques. Presented at the 5 th International Management Information Systems Conference, ANKARA. (2018)
8- ÇELİK, S., ŞİŞECİ ÇEŞMELİ, M., PENÇE, İ., & KALKAN, A. (2018). Determination of the Suitability of Immunotherapy Method Used in the Wart Treatment Using Bayes Method. Presented at the 5 th International Management Information Systems Conference . (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- Pençe, İ. 2012. “El Yazısı Karakterlerinin Kapalı Cebirsel Eğrilerle Modellenmesi ve Sınıflandırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 58s, Isparta. (2012)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (Süre : 2017 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Applied Soft Computing (2014 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (2017 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- YBS Bölüm Başkanlığı (Yıl:2018)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2017)
2- YBS Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2018)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yayımlanmış Web tasarımı ve yönetimi
1- International Student Office (Uluslararası Öğrenci Ofisi) web sayfası yapımı ve yönetimi. (2014)

DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248 213 87 00 / 8726
Email ihsanpence(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
5 + 16 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.