Öğretim Görevlisi

Habibe URYANOĞLU

İletişim Bilgileri

huryanoglu(at)mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

(Yöksis üzerinden alınmaktadır.)

Seviye Üniversite Tarih
LisansATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ1991