Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1959
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Öncesi Bilimler
 • Anabilim Dalı : Mikrobiyoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : İstanbul Ünv. Veteriner Fak.
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekim
 • Doktora : Selçuk Ünv. Sağlık bil. enst.
 • Doktora Dal : Mikrobiyoloji (UPT)
 • (1995-05-01 15:48:43)
 • Doçenlik : Akdeniz Üniv. Burdur Vet. Fak.
 • Doçenlik Dal : Mikrobiyoloji (2004-04-28 10:10:56)
 • Profesörlük : MAE-Mikrobiyoloji
 • (2009-07-31 15:15:45)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Türütoğlu, H. “Kuş Gribi-Avian Influenza”, Et Sanayi Dergisi” 2, 28–29, (2005). (2005)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Turutoglu, H. and S. Mudul, “Is Escherichia coli O157:H7 An Etiological Agent of Bovine Mastitis'”, Israel J Vet Med, 57, 82–83 (2002). (2002)
2- Kaya,O., O. Erganiş ve H. Türütoğlu, “Brucella melitensis Rev-1 Aşısı ile Aşılı Koyunlarda Brusella Allerjik Deri Testinin Güvenirliği”, Veterinarium, 2, 22-25 (1991). (1991)
3- Türütoğlu, H., “Klamidialar ve İzolasyon Metodları”, Veterinarium, 3, 38-44 (1992). (1992)
4- Türütoğlu, H., “Konya Bölgesi’ndeki Koçlarda Brucella ovis Enfeksiyonunun Mikrokomplement fikzasyon Testi ile Saptanması”, Veterinarium, 3, 3-6 (1992). (1992)
5- Uysal, Y. ve ark.,"Neonatal Buzağı Enfeksiyonlarından İzole Edilen E. coli'lerde K99, F41, F (Y) ve 987P Pilusları ile Isıya Stabil Enterotoksin Aranması ve Serotiplendirme Çalışmaları", Pendik Vet Mikrobiyol Derg, 23, 119-132 (1992). (1992)
6- Türütoğlu, H., A. S. İyisan, A. Duru ve C. Altınel, “Koyunlarda Chlamydia psittaci İnfeksiyonunun Mikrokomplement Fikzasyon Testi ile Saptanması”, Pendik Vet Mikrobiyol Derg, 26, 67-78 (1995). (1995)
7- Türütoğlu, H., A. Ateşoğlu, H. Salihoğlu ve M. Öztürk, “Marmara Bölgesi Süt İneklerinde Mastitise Neden Olan Aerobik Etkenler”, Pendik Vet Mikrobiyol Derg, 26, 125-137 (1995). (1995)
8- Baysal, T. ve ark., "Isolation and Identification of Microorganisms from Eyes of Sheep with Keratoconjunctivitis", Veterinarium, 6, 19-22 (1995). (1995)
9- Türütoğlu, H. ve O. Erganiş, “Koyunlarda Abortusa Sebep Olan Chlamydia psittaci’nin İzolasyonu Üzerine Çalışmalar”, Pendik Vet Mikrobiyol Derg, 27, 55-78 (1996). (1996)
10- Öztürk, M., Ü. G. Nadas ve H. Türütoğlu, “İstanbul Bölgesindeki Koyunlarda Chlamydia psittaci İnfeksiyonunun Prevalansının Saptanması”, Pendik Vet Mikrobiyol Derg, 29, 72-80 (1998). (1998)
11- Türütoğlu, H., J. Türkaslan, Ü. Özdemir ve V. Gülyaz, “Marmara Bölgesinde Mastitisli İnek Sütlerinin Mikoplazmalar Yönünden Araştırılması”, Pendik Vet Mikrobiyol Derg,31, 43-45 (2000). (2000)
12- Avki, S. et al., "Serum Tumor necrosis factor-alpha activity in dairy cows with abomasal displacement: The potential for anti-cytokine therapy", Vet Cer Derg, 1-2, 28-32, (2004). (2004)
13- Türütoğlu, H., A. S. İyisan, M. Öztürk ve V. Gülyaz, “Bir Koyun İşletmesinde Chlamydia psittaci ve Salmonella abortus ovis’ten İleri Gelen Yavru Atmalar”, Pendik Vet Mikrobiyol Derg, 31, 5-17 (2000). (2000)
14- Hadimli HH, Sayın Z, Kav K, Erganiş O, Türütoğlu H, Dinç DA. Süt inekleri için hazırlanan kombine mastitis aşılarının farelerde etkinliğinin belirlenmesi. Eurasian J Vet Sci, 29: 163-170, 2013. (2013)
15- Öztürk, D., Türütoğlu H., Şahan, Ö. (2015). Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) colonization at clinics of a Faculty of Veterinary Medicine. Eurasian J Vet Sci, 31, 27-32 (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Diker, K.S. and H. Turutoglu, Evaluation of Immunogenicity of Campylobacter Strains Isolated from Ovine Abortions by Laboratory Test Systems, J Vet Med B, 42, 35-41 (1995). (1995)
2- Turutoglu, H. and S. Mudul, Investigation of Helicobacter pylori in Raw Sheep Milk Samples, J Vet Med B, 49, 308-309 (2002). (2002)
3- Turutoglu, H., S. Mudul and F. Pehlivanoglu, “Antibiotic Susceptibility and Beta-lactamase Prevalence for Staphylococci Isolated from Bovine Mastitic Milk Samples”, Acta Vet-Beograd, 52, 337-344 (2002). (2002)
4- Türütoğlu, H., B. Mutluer ve Y. Uysal, “Burdur Yöresinde Toplanan Sütlerin Brucella İnfeksiyonu Yönünden Araştırılması”, Turk J Vet Anim Sci, 27, 1003-1009 (2003). (2003)
5- Turutoglu, H. and S. Mudul, “Beta-lactamase Production in Staphylococci Isolated from Bovine Mastitis and Antibiotic Susceptibility”, Indian Vet J, 80, 1103–1105 (2003). (2003)
6- Avki, S., H. Turutoglu, A. Simsek and A. Unsal, “Clinical and Immunological Effects of Newcastle Disease Virus Vaccine on Bovine Papillomatosis” Vet Immunol Immunopathol,98, 9-16 (2004). (2004)
7- Turutoglu, H., F. Tasci and S. Ercelik, “Detection of Staphylococcus aureus in Milk by Tube Coagulase Test” B Vet I Pulawy, 49, 419-422 (2005). (2005)
8- Turutoglu, H., S. Ercelik and D. Ozturk, “Antibiotic Resistance of Staphylococcus aureus And Coagulase-negative Staphylococci Isolated from Bovine Mastitis” B Vet I Pulawy, 50, 41-45 (2006). (2006)
9- Turutoglu, H. and D. Ozturk, “In Vitro Activity of Chosen Antibiotics Against Escherichia coli Isolated from Bovine Mastitis Cases” Med Wet, 63, 65–67 (2007). (2007)
10- Turutoglu, H., D. Ozturk, L. Guler and F. Pehlivanoglu, “Presence and Characteristics of Sorbitol-negative Escherichia coli O157 in Healthy Sheep Faeces”, Vet Med-Czech, 52, 301-307 (2007). (2007)
11- Aslantaş, Ö. et al., Coagulase Gene Polymorphism of Staphylococcus aureus Isolated from Subclinical Bovine Mastitis, Turk J Vet Anim Sci, 31, 253-257 (2007). (2007)
12- Turutoglu, H., M. Hasoksuz, D. Ozturk, M. Yildirim and S. Sagnak, "Methicillin and Aminoglycoside Resistance in Staphylococcus aureus Isolates from Bovine Mastitis and Sequence Analysis of their mecA Genes", Vet Res Comun, DOI 10.1007/s11259-009-9313-5, 2009. (2009)
13- Avki, S., H. Türütoğlu, R. Alp, K. Yiğitarslan, ve M.D. Temizsoylu, "Determination of Clostridium botulinum Toxins in Dairy Cows with Abomasal Displacement", Kafkas Univ Vet Fak Derg, 15, 791-794 (2009). (2009)
14- Öztürk, D., Avki, S., Türütoğlu, H., Yiğitarslan, K., Sağnak, S., Methicillin resistance among coagulase-positive staphylococci isolated from dogs with otitis externa, skin wounds and pyoderma. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16, 651-656, 2010. (2010)
15- Ata, A., Türütoğlu, H., Kale, M., Gülay, M.Ş., Pehlivanoğlu, F., Microbial flora and abnormal cervical mucous discharge associated with reproductive performance of cows and heifers in estrus, Asian-Aust J Anim Sci, 23- 107-1012, 2010 (2010)
16- Ozturk, D., Pehlivanoglu, F., Tok, A.A., Gunlu, S., Guldali, Y, Turutoglu, H., Seroprevalence of paratuberculosis in the Burdur Province (Turkey), in dairy cattle using the enzyme linked immunosorbent assay (ELISA), Israel J Vet Med, 65, 53-57, 2010. (2010)
17- Taşçı, F., Türütoğlu, H., Öğütçü, H., Investigations of Listeria species in milk and silage produced in Burdur Province, Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (Suppl-A), S93-97, 2010 (2010)
18- Ozturk, D., Pehlivanoglu, F., Kale, M., Tok, A.A., Guldali, Y., Turutoglu, H., In vitro diagnosis of bovine tuberculosis by gamma-interferon assay, Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16, 875-878, 2010 (2010)
19- Pehlivanoglu, F., Öztürk, D., Günlü, S., Güldalı, Y., Türütoğlu, H., Prevalence of Brucellosis in Dairy Herds with Abortion Problems, Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (4): 615-620, 2011. (2011)
20- Ozturk, D.,Kale, M., Pehlivanoglu, F., Hasircioglu, S., Turutoglu, H.Evaluation for Some Bacterial and Viral Abortions of Dairy Cattle Farms in Burdur District of Turkey. KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, 18, 255-258 (2012) (2012)
21- Kale, M, Ozturk, D., Hasircioglu, S., Pehlivanoglu, F., Turutoglu, H. Some viral and bacterial respiratory infections of dairy cattle during the summer season. Acta Veterinaria (Beograd), 63: 227-236, 2013. (2013)
22- Pehlivanoglu, F., Yardimci, H., Turutoglu, H. (2015). Freezing and thawing milk samples before culture to improve diagnosis of bovine staphylococcal mastitis. Veterinarski arhiv. 85, 59-65. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Türütoğlu, H., V. Gülyaz, M. Öztürk ve A. Ateşoğlu, “Isolation of Acinetobacter lwoffii from an Aborted Equine Foetus”, Veterinarium, 10, 25-26 (1999). (1999)
2- Özlem, Ö., S. Avki, Ş. Şen ve H. Türütoğlu, “Kangal Irkı Bir Köpekte İdrar Kesesinde Leiomyoma Olgusu”, Vet Bil Derg, 17, 103-107 (2001). (2001)
3- Avki, S., H. Türütoğlu, M.D. Temizsoylu ve K.Yiğitarslan, "Bir köpekte streptococcal toksik şok sendromu: Streptococcus canis-Et yiyen bakteri", Vet Cer Derg, 14,1, 24-26 (2008). (2008)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Turutoglu, H., S. Ercelik and M. Corlu, “Aeromonas hydrophila-associated Skin Lesions and Septicaemia in a Nile Crocodile”, Jl S Afr vet Ass,76, 40-42 (2005). (2005)
2- Ozturk, D., R. Adanir and H. Turutoglu, Isolation and Antibiotic Susceptibility of Aeromonas hydrophila in a carp (Cyprinus carpio) Hatchery Farm”, Bull Vet Inst Pulawy, 51, 361-364 (2007). (2007)
3- Ozturk, D., R. Adanir and H. Turutoglu, "Superficial Skin Infection with Scopulariopsis brevicaulis in Two Goats. A Case Report", Bull Vet Inst Pulawy, 53, 361-363, 2009. (2009)
4- Kuşcu, A.A., Bedizci, M.Ö., Avki, S., Türütoğlu, H. (2014). Overlooked Infection in a Dog with Degenerative Discospondylitis and Hip Joint Osteoarthritis: Ruminant Originated Brucellosis.Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 20, 983-984 (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Türütoğlu, H., “Aktarılabilir Spongiform Ensefalopatilerde Etiyoloji”, Bilimsel Gelişmeler Işığında BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) Sempozyumu, 13-22, Burdur, 2001. (2001)
2- Türütoğlu, H., Ş. Mudul ve T. Öncel, “Burdur Bölgesinde Mastitislerden İzole Edilen Mikroorganizmalarda β-laktamaz Varlığı”, Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, 121-129, Burdur, 2001. (2001)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Türütoğlu, H., A. S. İyisan, A. Duru ve C. Altınel, “Koyunlarda Chlamydia psittaci İnfeksiyonunun Mikrokomplement Fikzasyon Testi ile Saptanması”, I. Ulusal Chlamydia İnfeksiyonları Simpozyumu, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayın No 23, 86, İstanbul, 1995. (1995)
2- Erganiş, O., Ü. Ok, H. H. Hadimli, L. Güler ve H. Türütoğlu, “Koyunların Brusella, Klamidya ve Toksoplazma Enfeksiyonlarının EIA (Immuno Comb) Testi ile Teşhisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, 9. KÜKEM Kongresi, Cilt 18, 26-27, Denizli, 1995. (1995)
3- Türütoğlu, H., A. S. İyisan, M. Öztürk ve V. Gülyaz, “Bir Koyun İşletmesinde Salmonella ve Klamidyalardan İleri Gelen Yavru Atmalar”, Ulusal Sığır ve Koyun Yavru Atma Sempozyumu, 34-35, Pendik, 1998. (1998)
4- Diker, K.S., M. Akan ve H. Türütoğlu, “Koyun Abortuslarından İzole Edilen Kampilobakter Suşlarının İmmunojenik Özelliklerinin Laboratuvar Test Sistemleri ile Araştırılması”, Ulusal Sığır ve Koyun Yavru Atma Sempozyumu, 24-25, Pendik, 1998. (1998)
5- Öztürk,M., Ü. G. Nadas ve H. Türütoğlu, “İstanbul Bölgesindeki Koyunlarda Chlamydia Psittaci İnfeksiyonunun Prevalansının Saptanması”, Ulusal Sığır ve Koyun Yavru Atma Sempozyumu, 42-43, Pendik, 1998. (1998)
6- Türütoğlu, H., “Koyunlarda Abortusa Neden Olan Chlamydial Etkenlerin McCoy ve BHK-21 Hücre Kültüründe İzolasyonu”, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 50-51, Ankara, 2000. (2000)
7- Özmen, Ö. ve H. Türütoğlu, “Devekuşu Yavrularında E. coli Septisemisi”, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 88–89, Ankara, 2000. (2000)
8- Türütoğlu, H., B. Mutluer ve Y. Uysal, “Burdur Yöresinden Toplanan Sütlerde Brucella İnfeksiyonu Yönünden Epidemiyolojik İnceleme”, V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 44-45, Konya, 2002. (2002)
9- Türütoğlu, H. ve Ş. Mudul, “Mastitisli İnek Sütlerinden İzole Edilen Stafilokokların B-Laktamaz Aktiviteleri ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları”, V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 228–229, Konya, 2002. (2002)
10- Avki, S., H. Türütoğlu ve A. Şimşek, “Sığır Papillomatozisinde Newcastle Hastalığı Virusu (NDV) Aşısının Klinik ve İmmunolojik Etkileri”, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 36-37, Elazığ, 2004. (2004)
11- Türütoğlu, H., Ş. Erçelik, F. Taşçı ve F. Pehlivanoğlu, “Subklinik Mastitisli İnek Sütlerinde Koagülaz Pozitif Stafilokokların Tüp Koagülaz Testi ile Direkt Teşhisi”, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 186-187, Elazığ, 2004. (2004)
12- Avki, S. ve ark.,"Abomasum Deplasmanlı İneklerde Tümör Nekrozis Faktör-alpha Aktivitesi: Anti-Sitokin Tedavi Düşünülmeli mi' IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Manavgat, 2004. (2004)
13- Ata, A. ve ark., "İnek ve Düvelerde Anormal Servikal Mukusun Fertilite Üzerine Etkisi", III. Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Manavgat, 2004. (2004)
14- Türütoğlu, H., D. Öztürk, L. Güler ve F. Pehlivanoğlu, “ Sağlıklı Koyun Dışkılarında Escherichia coli O157:H7’nin Varlığı ve Özellikleri”, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 106-107, Side-Antalya, 2006. (2006)
15- Türütoğlu, H. ve D. Öztürk, “Mastitisli İneklerden İzole Edilen Escherichia coli’lere Karşı 8 Antibiyotiğin İn Vitro Aktivitesi”, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 134-135, Side-Antalya, 2006. (2006)
16- Öztürk D., R. Adanır ve H. Türütoğlu, “Bir Sazan (Cyprinus carpio) İşletmesinde Aeromonas hydrophila İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılığı”, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 41, Muğla, 2007. (2007)
17- Türütoğlu, H. ve F. Taşcı, Burdur İlinden Toplanan Beyaz Peynirlerinde Brucella Türlerinin Araştırılması, I. Ulusal Zoonoz Kongresi, 154, Erzurum, 2007. (2007)
18- Türütoğlu, H., Hasöksüz, M., Öztürk, D., Yıldırım, M., Sağnak, S. İnek sütü örneklerinden izole edilen metisiline fenotipik dirençli Staphylococcus aureus suşlarında mecA, femA, aac(6')/aph(2''), ant(32) ve ant(4') genlerinin araştırılması, VIII. Ilusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 126-127, 07-09 Ekim 2008, Van. (2008)
19- Pehlivanoğlu, F., Öztürk, D., Günlü, S., Güldalı, Y., Türütoğlu, H. (2008). Burdur İlinde Yavru Atma Problemli Süt Sığırı İşletmelerinde Brusellozisin Görülme Sıklığı, VIII. Ilusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 40-41, 07-09 Ekim 2008, Van. (2008)
20- Aslantaş, Ö., Demir, C., Türütoğlu, H., Cantekin, Z., Ergün, Y., Doğruer, G. (2008). Subklinik İnek Mastitislerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarının Koagulaz Gen Polimorfizmi. VIII. Ilusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 134-135, 07-09 Ekim, Van. (2008)
21- Avki, S., Türütoğlu, H., Alp, R., Temizsoylu, M.D., Yiğitarslan, K. (2008). Abomasum Deplasmanlı İneklerde Clostridium botulinum Toksinleri: Olgu Kontrol Çalışması. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 16-17, 26-29 Haziran, Kuşadası. (2008)
22- Avki, S., Türütoğlu, H., Temizsoylu, M.D., Yiğitarslan, K. (2008). Bir köpekte Streptokokkal Toksik Şok Sendromu (Streptococcus canis- Et Yiyen Bakteri). 110-111, 26-29 Haziran, Kuşadası. (2008)
23- Öztürk, D., Pehlivanoglu, F., Kale, M., Tok, A.A., Güldalı, Y., Türütoğlu, H. (2008). Gama-interferon testi ile Sığır Tüberkülozunun in vitro Teşhisi. VIII. Ilusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 50-51, 07-09 Ekim 2008, Van. (2008)
24- Kale, M., Öztürk, D., Hasırcıoğlu, S., Pehlivanoğlu, F., Türütoğlu, H. Sür sığırlarında bazı viral ve bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonlarının araştırılması, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 178-179, 5-7 Ekim, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2010. (2010)
25- Öztürk, D., Kale, M., Pehlivanoğlu, F., Hasırcıoğlu, S., Türütoğlu, H. Bazı bakteriyel ve viral abortlar yönünden Burdur İl'indeki süt sığırı işletmelerinin değerlendirilmesi, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 174-175, 5-7 Ekim, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2010. (2010)
26- Öztürk, D., Şahan, Ö., Türütoğlu, H. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniklerinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) varlığı, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 140-141, 5-7 Ekim, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2010. (2010)
27- Öztürk, D., Avki, S., Türütoğlu, H., Yiğitarslan, K., Sağnak, S. Otitis eksterna, deri yarası ve pyodermalı köpeklerden izole edilen koagülaz pozitif stafilokların metisilin dirençliliği, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 74-75, 5-7 Ekim, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2010. (2010)
28- Hadimli, H.H., Sayın, Z., Kav, K., Erganiş, O., Türütoğlu, H., Dinç, D.A. Süt ineklerinde mastitis etkenlerine karşı kombine (Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Streptococcus agalactiae, Corynebacterium bovis ve Arcanobacterium pyogenes) mastitis aşısı üretimi ve etkinlik çalışmaları, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 64-65, 5-7 Ekim, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2010. (2010)
29- Öztürk, D., Pehlivanoğlu, F., Tok, A.A., Günlü, S., Güldalı, Y., Türütoğlu, H. Burdur ili süt sığırlarında Paratüberkülozun seroprevalansı, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 168-169, 5-7 Ekim, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2010. (2010)
30- Türütoğlu, H., Öztürk, D., Pehlivanoğlu, F., Arslan, D. Mastitisli ineklerden izole edilen Arcanobacteriun pyogenes ve Corynebacterium türlerinin 12 antibiyotiğe invitro duyarlılıklar, X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 19, 24-27 Eylül, Kuşadası, Aydın, 2012. (2012)
31- Pehlivanoğlu, F., Yardımcı, H., Türütoğlu, H. Sığır mastitik süt örneklerine uygulanan dondurma ve çözdürme işleminin stafilokok izolasyonu üzerine etkisi, X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 46, 24-27 Eylül, Kuşadası, Aydın, 2012. (2012)
32- Öztürk, D., Türütoğlu, H., Pehlivanoğlu, F., Şahan, Ö. Mastitisli keçi sütlerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının metisilin ve vankomisine dirençliliğinin araştırılması, X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 31, 24-27 Eylül, Kuşadası, Aydın, 2012. (2012)
33- Kuşcu, A.A., Bedizci, M.Ö., Avki, S., Türütoğlu, H. (2014). Dejeneratif diskospondilitis ve osteoartritisli bir köpekte gözden kaçan enfeksiyon: Ruminant kökenli brusellozis. p.215-216, 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi. 23-26 Ekim 2014, Antalya. (2014)
34- Pehlivanoğlu, F., Türütoğlu, H., Öztürk, D., Yardımcı, H. (2014). Sığır ve koyun dışkı örneklerinde gemişlemiş spektrumlu beta laktamaz üreten Escherichia coli varlığı. p.34-35. XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi. 21-24 Ekim 2014, Kemer-Antalya. (2014)
35- Öztürk, D., Pehlivanoğlu, F., Türütoğlu, H., Şirin, Y.S., Şababoğlu, E. (2014).Otitis eksternalı köpeklerden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları. p.264-265. XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi. 21-24 Ekim 2014, Kemer-Antalya. (2014)
36- Türütoğlu, H., Öztürk, D., Pehlivanoğlu, F., Avki, S., Şirin, Y.Y., Yiğitarslan, K (2014). Sığır ve keçi artritislerinden izole edilen bakteriyel etkenler. p.284-285. XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi. 21-24 Ekim 2014, Kemer-Antalya. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Türütoğlu, H. ve O. Erganiş, “Koyunlarda Abortusa Sebep Olan Chlamydia psittaci’nin İzolasyonu Üzerine Çalışmalar”, I. Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, İstanbul, 142–143, 1996. (1996)
2- Türütoğlu, H., A. Ateşoğlu, H. Salihoğlu ve M. Öztürk, “Marmara Bölgesi Süt İneklerinde Mastitise Neden Olan Aerobik Etkenler”, I. Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, İstanbul, 166-167, 1996. (1996)
3- Akan, M., S. Eskiizmirliler, H. Turutoglu ve T. Oncel, “Beta Lactamase Production Rate and Antimicrobial Susceptibility of Bacteria Isolated from Clinical and Subclinical Mastitis Cases in Turkey”, XXII World Buiatrics Congress, Hannover, 134, 2002. (2002)
4- Turutoglu H., D. Ozturk ve S. Ercelik, "Antibiotic Resistance of Staphylococcus aureus and Coagulase-Negative Staphylococci Isolated from Bovine Mastitis", 15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants" Kuşadası, 63, 2007. (2007)
5- Türk, Ö., Özsoy, A.G., Avki, s., Türütoğlu, H. Streptococcal toxic schock sydrom in a dog (Streptococcus canis-flesh eating bacteria). (2008). 10th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, 92-93, 15-17 Mayıs, Istanbul. (2008)
6- Aslantas, O., Demir, C., Turutoglu, H., Cantekin Z., Ergun, Y., Dogruer, G. (2008). Coagulase Gene Polymorphism of Staphylococcus aureus Isolated from Subclinical Bovine Mastitis. XXV. Jubilee World Buiatrcs Congress, 6-11 July, Budapest, Hungary (2008)
7- Hadimli H. H., Sayın,Z., Kav, K.,Erganiş, O., Türütoğlu, H., Dinç, D. A. The Determination of Effectiveness Combined Mastitis Prepared Vaccines for Dairy Cows in Mice. 3th East Mediterranean ICLAS Symposium& XV. ICLAS Genaral Assembly. June 13-15, pp 52, Istanbul, Turkey. (2011). (2011)
8- Hadimli, H. H.,Sayın, Z, Kav, K.,Erganiş, O., Türütoğlu, H., Dinç, D. A. The Development of Combined Mastitis Vaccines for Different Bacterial Agents (Staphlylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae, Corynebacterium bovis and Arcanobacterium pyogenes) in Dairy Cows. 19. International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants, pp 461, May 25-28, Belgrade, Serbia (2011) (2011)
9- Pehlivanoğlu, F., Türütoğlu, H., Öztürk, D. (2014). Presence of extended spectrum beta-lactamase producing E. coli isolates in healthy sheep. 8th International Scientific Conference The Vital Nature Sign. p. 45, 15-17 May, 2014, Kaunas, Lithuania. (2014)
10- Öztürk, D., Pehlivanoğlu, F., Şababoğlu, E., Türütoğlu, H., Avki, S., Şirin, Y.S. (2015). Mycoplasmal arthritis of calves in Burdur Province. Progress in Human and Animal Mycoplasmology. p. 41, 3-5 June 2015, Pendik, Istanbul-Turkey. (2015)
11- Güler, L., Türütoğlu, H., Öztürk, D., Pehlivanoğlu, F. (2015). Isolation of Brucella melitensis Rev.1 vaccine strain from aborted fetuses. Digest International Vetistanbul Group Congress 2015. p.614-615. 7-9 April, 2015, Saint-Petersburg-Russia. (2015)
12- Öztürk, D., Turutoglu, H., Pehlivanoglu, F., Guler, L. (2015): Presence of virulence genes, biofilm production and antibiotic susceptibilities in Trueperella pyogenes isolated from cattle. Days of Veterinary Medicine, Proceedings of 6th International Scientific Meeting, 52, 24-26 September, Struga, Macedonia. (2015)
13- Pehlivanoglu, F., Turutoglu, H., Ozturk, D., Yardimci, H (2015): Presence of CTX-M type extended-spectrum beta-lactamase producing Escherichia coli in healthy laying hens. Days of Veterinary Medicine, Proceedings of 6th International Scientific Meeting, 32, 24-26 September, Struga, Macedonia. (2015)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- Avki, S., H. Turutoglu, A. Simsek and A. Unsal, " Clinical and Immunological Effects of Newcastle Disease Virus Vaccine on Bovine Papillomatosis", V. World Congress of Veterinary Dermatology, Vienna, Austria, Vet Dermatol Suppl.1, 15, 25, 2004. (2004)
2- Turutoglu, H., S. Ercelik and M. Corlu, "Aeromonas hydrophila-associated Skin Lesions and Septicaemia in a Nile Crocodile", V. World Congress of Veterinary Dermatology, Vienna, Austria, Vet Dermatol Suppl.1, 15, 69, 2004. (2004)
3- Ata, A., H. Turutoglu, M. Kale, S. Gulay and F. Pehlivanoglu, Microbial flora of normal an abnormal cervical mucous discharge associated with reproductive performance of cows and heifers in estrus, ADSA-PSA-AMPA-ASAS 2007 Joint Annual Meeting, 528, San Antonio, 2007. (2007)
Doktora Tezi
1- Koyunlarda Abortusa Sebep Olan Chlamydia psittaci'nin İzolasyonu Üzerine Çalışmalar, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1995. (1995)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği (1900)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Pendik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, Yayın kurulu üyeliği (Süre : 1900 Yıl)
2- Veterinarium, Yayın kurulu üyeliği (Süre : 1900 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 16.10.2006. (1900 Yıl)
2- Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 07.07.2006 (1900 Yıl)
3- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergis 12.01.2009 (1900 Yıl)
4- Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 25.01.2008 (1900 Yıl)
5- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30.04.2009 (1900 Yıl)
6- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2010 Yıl)
7- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2012 Yıl)
8- Current Microbiology (2009 Yıl)
9- Journal of Basic Microbiology (2009 Yıl)
10- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 27.06.2009 (2009 Yıl)
11- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 10.08.2009 (2009 Yıl)
12- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 09.02.2010 (2010 Yıl)
13- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 07.10.2009 (2009 Yıl)
14- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 05.10.2011 (2011 Yıl)
15- Research in Veterinary Science, 29.01.2010 (2010 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Selçuk Üniversitesi, Veteriner Bilimleri Dergisi, 31.05.2007. (1900 Yıl)
2- Selçuk Üniversitesi, Veteriner Bilimleri Dergisi, 27.06.2006. (1900 Yıl)
3- Selçuk Üniversitesi, Veteriner Bilimleri Dergisi, 09.11.2006 (1900 Yıl)
4- Selçuk Üniversitesi, Veteriner Bilimleri Dergisi, 26.06.2007. (1900 Yıl)
5- Eurasian Journal of Veterinary Science (2010 Yıl)
6- Eurasian Journal of Veterinary Science (2010 Yıl)
7- Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (2010 Yıl)
8- Eurasian Journal of Veterinary Sciences (2011 Yıl)
9- Eurasian Journal Of Veterinary Sciences (2012 Yıl)
10- Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2012 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Dergisi, 30.05.2005 (1900 Yıl)
2- Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi, 10.11.2008 (1900 Yıl)
3- Bornova Veteriner Kontrol ve Araşyırma Enstitüsü Dergisi, 10.11.2008 (1900 Yıl)
4- Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi (2010 Yıl)
5- Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi (2010 Yıl)
6- Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi (2010 Yıl)
7- Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi (2010 Yıl)
8- Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi (2010 Yıl)
9- Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (2011 Yıl)
10- Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (2011 Yıl)
11- Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (2011 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 09.07.2007- (Yıl:2007)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanlığı (Yıl:2009)
2- Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanlığı (Yıl:2010)
3- Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanlığı (Yıl:2011)
4- Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanlığı (Yıl:2012)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 06.06.2007- (Yıl:2007)
2- Akdeniz Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (28.11.2001 - 19.04.2004) (Yıl:2001)
3- Akdeniz Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 1999-2004. (Yıl:1999)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 29.08.2006- (Yıl:2006)
2- Burdur Vet. Fak., 2001-2002 Eğitim Öğretim Yılı Yemek Komisyonu Üyeliği (Yıl:2001)
3- Burdur Vet. Fak., 2002-2003 Eğitim Öğretim Yılı Yemek Komisyonu Üyeliği (Yıl:2002)
4- Burdur Vet. Fak., 2001 Katma Bütçe Muayene Komisyonu Yedek Başkanlığı (Yıl:2001)
5- Burdur Vet. Fak., 2002 Döner Sermaye Muayene ve Kabul Komisyonu Üyeliği (Yıl:2002)
6- Burdur Vet. Fak., 2002 Katma Bütçe Muayene Komisyonu Yedek Başkanlığı (Yıl:2002)
7- Burdur Vet. Fak., 2003 Katma Bütçe Muayene Komisyonu Yedek Başkanlığı (Yıl:2003)
8- Burdur Vet. Fak., 2003 Döner Sermaye Muayene ve Kabul Komisyonu Üyeliği (Yıl:2003)
9- Burdur Vet. Fak., 2004 Döner Sermaye Muayene ve Kabul Komisyonu Üyeliği (Yıl:2004)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Panelist, Tübitak-TOVAG, Veteriner (Hastalık) Paneli, 30.06.2005, Ankara (Yıl:2005)
2- Panelist, Tübitak-TOVAG, Veteriner (Hastalık) Paneli, 08.11.2006, Ankara (Yıl:2006)
3- Konferans, Tavuk Vebası (Kuş Gribi-Avian Influenza), Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 23.02.2006, Antalya. (Yıl:2006)
4- Seminer, Avian İnfluenza, Tarım İl Müdürlüğü, 14.10.2005, Burdur. (Yıl:2005)
5- Panelist, Tübitak-TOVAG, Veteriner (Hastalık) Paneli, 27.07.2007, Ankara (Yıl:2007)
6- Panelist, Tübitak-TOVAG, Veteriner Mikrobiyoloji Paneli, 07.11.2008, Ankara (Yıl:2008)
7- Toplantı, Türkiye ve İlimizde Sığırlarda Brucella Mücadelesi, Tarım İl Müdürlüğü, 24.12.2008, Burdur. (Yıl:2008)
8- Seminer. Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Aşılama Stratejileri, 26-28 Ocak 2012, Antalya (Yıl:2012)
9- Seminer. Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Aşılama Stratejileri, 03-06 Şubat 2011, Antalya (Yıl:2011)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Epidemiological Research on Sheep Abortion in Central Anatolia, UNDP-FAO Project: AG: DP/TUR/90/015, Yardımcı araştırmacı, 1997. (1997)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Koyunlarda Chlamydia psittaci İnfeksiyonunun Mikrokomplement Fikzasyon Testi ile Saptanması, TAGEM Projesi, HSA-O8-B–41, Proje Yöneticisi, 1995. (1995)
2- Mastitisli İnek Sütlerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus Etkenlerinde β-Laktamaz Enzimi Varlığı, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi, 2001.0122.13, Proje Yöneticisi, 2002. (2002)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Neonatal Buzağı Enfeksiyonlarından İzole Edilen E.coli’lerde K99, F41, F (Y) ve 987P Pilusları ile Isıya Stabil Enterotoksin Aranması ve Serotiplendirme Çalışmaları, TAGEM Projesi, HSA–08-B–35, Yardımcı araştırmacı, 1992. (1992)
2- Konya Bölgesindeki Konjunktivitisli Koyunlardan İzole Edilen Mikroorganizmlerin İdentifikasyonu ve Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Araştırılması, TAGEM Projesi, HSA–06-B–16, Yardımcı araştırmacı, 1994 (1994)
3- Bovine Papillomatosis Olgularında Newcastle Hastalığı Virusunun Onkolitik Etkilerinin Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi, 2002.0108.01, Yardımcı araştırmacı, 2003. (2003)
4- Burdur Yöresinde Üretilen Bazı Süt ve Silajlarda Listeria Türlerinin Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi, 2005.01.0108.001, Yardımcı araştırmacı, 2005, Devam ediyor. (2005)
5- Otitis externa, pyodermatitis ve deri yarası teşhisi konulmuş köpeklerden metisiline dirençli Staphylococcus aureus izolasyonu. MAKÜ BAP Projesi, 0007NAP07, Yardımcı araştırmacı, 2009 (2009)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- Mastitisli sütlerden izole edilen metisiline fentotipik dirençli Staphylococcus aureus suşlarında mecA, femA, aac(6')/aph(2"), aph(3') ve ant(4') genlerinin araştırılması, TÜBİTAK Projesi, 107 O 341, Proje Yöneticisi, 2008. (2008)
2- Burdur Bölgesi’nden Toplanan Süt ve Peynirlerin Brucella İnfeksiyonu Yönünden İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi, VHAG–1599, Proje Yöneticisi, 2002. (2002)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Süt İneklerinde Mastitis Etkenlerinin Belirlenmesi, Kombine (Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Streptococcus agalactiae ve Corynebacterium bovis) Mastitis Aşısının Üretimi, Aşı Kontrolünün Standardizasyonu ve Etkinlik Çalışmaları, TÜBİTAK Projesi, 105 O 245, Yardımcı araştırmacı, 2009. (2009)
2- Koyunlarda Abortuslara Neden Olan Campylobacter İnfeksiyonlarına Karşı Aşı Geliştirme Çalışmaları, TÜBİTAK Projesi, VHAG–893, Yardımcı araştırmacı, 1993. (1993)
3- Mastitis Mücadele Programının Uygulanması Üzerinde Çalışmalar. TÜBİTAK Projesi, VHAG–989, Yardımcı araştırmacı, 1995. (1995)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Bilimsel Gelişmeler Işığında BSE Sempozyumu, 30-31 Mart 2001, Burdur (2001)
2- Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, 04-05 Mayıs 2001, Burdur (2001)
3- V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 24-26 Eylül 2002, Konya (2002)
4- 21 Mayıs Dünya Süt Günü Sempozyumu, Oturum Başk., 21 Mayıs 2004, Burdur (2004)
5- VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 14-16 Eylül, 2004, Elazığ (2004)
6- VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Eylül, 2006, Side-Antalya (2006)
7- VIIı. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 07-09 Ekim, 2008, Van (2008)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- FAO, 03.02.1992-01.03.1992; Moredun Research Institute, Edinburg, İngiltere (1992)
2- FAO, 28.09.1992-11.10.1992; Central Veterinary Institute, Lelystad, Hollanda (1992)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- Türk Veteriner Cerrahi Derneği 2004 Yılı Bilim Ödülü (En Özgün Araştırma alanında): Avki, S., H. Turutoglu, A. Simsek, and A. Unsal, “Clinical and Immunological Effects of Newcastle Disease Virus Vaccine on Bovine Papillomatosis” Vet Immunol Immunopathol,98, 9-16 (2004). (2004)
Ulusal jüri üyeliği
1- Burdur Vet. Fak. Yard. Doç. Yabancı Dil Sınavı Jüri Üyesi (24. 05. 2004) (2004)
2- Burdur Vet. Fak. Araşt. Görevlisi Bilim Sınavı Jüri Üyesi (26. 11 2002) (2002)
3- Selçuk Üniv., Sağlık Bil. Enst. Mikrobiyoloji (Vet), Doktora Yazılı Tez Jüri Üyesi (07.05.2004) (2004)
4- Adnan Menderes Üniv., Sağlık Bil. Enst. Mikrobiyoloji (Vet), Doktora Yazılı Tez Jüri Üyesi (27.06.2005) (2005)
5- Selçuk Üniv., Sağlık Bil. Enst. Mikrobiyoloji (Vet), Doktora Yazılı Tez Jüri Üyesi (23.11.2005) (2005)
6- Selçuk Üniv., Sağlık Bil. Enst. Mikrobiyoloji (Vet), Doktora Yeterlilik Sınav Jüri Üyesi (31.03.2006) (2006)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2060
Email hturutoglu(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
11 + 20 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.