Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1Covid-19 için Yatay Akış Testi ÜretilmesiDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)Devam Ediyor526,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
2Rat Testis Gelişiminde Gpr55 ve Gpr119 Reseptörlerinin Rolü-Tübitak 1002Beklemede45,000 TÜRK LİRASIYürütücü
3Kurkumin, Karvakrol ve Sığla Yağının Led Kaynaklı Fotosensitizasyon Uygulaması ile Salmonella Enteritidis Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Yumurta Dezenfeksiyonunda Kullanımına Yönelik Yenilikçi Teknolojilerin Geliştirilmesi-Tübitak 3501Devam EdiyorAraştırmacı
4BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMASI PROGRAMI HAYVANCILIK PROJESİ- Hayvanlarda Enterotoksemi hastalığının hızlı teşhisi için nörominidaz tanı kitlerinin geliştirilmesiKalkınma BakanlığıDevam EdiyorAraştırmacı
5Sıçanlarda Sipermetrin Toksisitesine Bağlı Karaciğer Hasarında CB2 Agonisti JWH 133 ün Sağaltıcı Etkisinin Araştırılması-Tübitak 1002Tamamlandı28,715 TÜRK LİRASIAraştırmacı
6Antropojenik Kaynaklı Sucul Toksisitenin Belirlenmesinde Alternatif ve Yeni Bir Yaklaşım Olarak PLHC1 ve RTG2 Hücre Hatlarının Kullanılması ve CYP1A1 Biyobelirteci ile Birlikte DeğerlendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı67,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı