Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Türkiye de Özel Eğitim Alanında Aile Eğitimi İle İlgili Yapılan Araştırmaların Bazı Değişkenler Açısından DeğerlendirilmesiSARI Hakan, AVŞAROĞLU Selahattin, ÇIKILI Yahya, ÇALIŞKAN Habibe22. Ulusal Özel Eğitim KongresiÖzet bildiri, , TRABZON
2EREĞLİ İLÇESİNDE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ VE NİTELİĞİÇALIŞKAN. Habibe, ÇIKILI. YahyaIII. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ GünleriTam metin bildiri, Elektronik, Konya
3Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesiÇALIŞKAN HABİBE22. Ulusal Özel Eğitim KongresiÖzet bildiri, , TRABZON
4Türkiye de özel eğitime gereksinim duyan çocuğa sahip ailelerin psikolojik durum ve sorunları üzerine yapılan tezlerin incelenmesiAVŞAROĞLU Selahattin, ÖĞÜLMÜŞ Kürşat, ÇALIŞKAN Habibe23. Ulusal Özel Eğitim KongresiÖzet bildiri, ,
5İLKÖĞRETİM OKULLARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMLARININ KAYNAŞTIRMA VE AİLE EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİAVŞAROĞLU Selahattin, ÇALIŞKAN Habibe, ÜRE ÖmerIII. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ GünleriTam metin bildiri, Elektronik, Konya/Ereğli