Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) Yapma DurumlarıÇİNAR HALİSE,ŞAHİN BÜŞRA,ÖZSOY HATİCE,ÇAM RAHŞAN1 st International Health Sciences and Life Congress29.05.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
2Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Okuyan ÖğrencilerinKendi Kendine Meme Muayenesi(KKMM) Yapma DurumlarıÖZSOY HATİCE,ÇİNAR HALİSE,ŞAHİN BÜŞRA,ÇAM RAHŞAN1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ05.05.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
3Arteriyovenöz Fistül Operasyonlarında Görülen Komplikasyonlar ve Hemşirelik YönetimiÖZSOY HATİCE,ÇETİN ŞERİFE2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi16.11.2017Özet bildiri, Basılı, ANTALYA
4Total Diz Artroplastisi Planlanan Hastalarda Anksiyete Düzeylerinin BelirlenmesiÇETİN ŞERİFE,ÖZSOY HATİCE2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi16.11.2017Özet bildiri, Basılı, ANTALYA
5Bariatrik Cerrahi Sonrası Görülen Komplikasyonlar ve Hemşirelik YönetimiÖZSOY HATİCE,GEZER NURDAN,ÇETİN ŞERİFEAdnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi17.07.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, AYDIN
6Kronik Böbrek Hastalığı ve Vasküler Erişim YollarıÇETİN ŞERİFE,ÇİĞDEM ZERRİN,ÖZSOY HATİCEAdnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi17.07.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, AYDIN
7The Causes of Sore Throat in The Extubated Patients in Postoperative PeriodÖZSOY HATİCE,GEZER NURDAN,ÖZKAN SULTAN8 th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA)04.05.2017Özet bildiri, Elektronik,
8Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İlk Yardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin DeğerlendirilmesiÖZSOY HATİCE,BAKIR NAZİFEI. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam KongresiÖzet bildiri, Basılı,
9Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yeme Farkındalığı Düzeyleri ve Etkileyen FaktörlerBAKIR NAZİFE,ÖZSOY HATİCEI. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam KongresiÖzet bildiri, Basılı,
10Venöz Ayak Ülser Tedavisinde Güncel YaklaşımlarASGARPOUR Hossein,ÖZSOY HATİCEI. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİÖzet bildiri, Basılı,
11Yanıklı Hastalarda Ağrı Yönetiminde Nonfarmakolojik UygulamalarÖZSOY HATİCE,DEMİR CUMA21. Ulusal Cerrahi Kongresi 16. Cerrahi Hemşireliği KongresiÖzet bildiri, , Antalya
12The effect of cold steam application on sore throat in the patients extubated after surgeryÖZSOY HATİCE,GEZER NURDAN9 th EORNA CongressÖzet bildiri, , Hague