Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1Sığırlarda Üst Solunum Yolu HastalıklarıAKKAN HASAN ALTAN,KARACA MEHMETTürkiye klinikleri J vet sci Intern Med-Special Topics2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Türkiye Station index
2Yalancı Kuduz HastalığıAKKAN HASAN ALTANTürkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics2016Ulusal, Hakemsiz, Elektronik,
3 infoDetection of seasonal asymptomatic dermatophytes in Van catsİLHAN ZİYA,KARACA MEHMET,EKİN İSMAİL HAKKI,SOLMAZ HASAN,AKKAN HASAN ALTAN,TÜTÜNCÜ MEHMETBrazilian Journal of Microbiology2016Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
4Kuzularda Protozoal HastalıklarAKKAN HASAN ALTANTürkiye klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics2015Ulusal, Hakemsiz, Elektronik,
5 infoA serological investigation of pestiviruses in sheep in eastern border of TurkeyTütüncü M, Düz E, Karaca M, Akkan HA, Keleş İ, Bakır B, Taşal İTropical Animal Health and Production2011Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
6Seroprevalence of Antibodies Against Neospora caninum in Cows in Van ProvinceMuhammet ALAN, Yunus CETIN, Said SENDAG, Hasan Altan AKKAN, Mehmet KARACAKafkas Univ Vet Fak Derg2011Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
7 infoThe effects of diethylether extract of helichrysum plicatum Dc Subsp Plicatum and tanacetum balsamita L subsp balsamitoides Sch Bip grierson Asteraceae on the acute liver toxicity in ratsTütüncü Mehmet, Özbek Hanefi, Karaca Mehmet, Akkan H Altan, Bayram İrfan, Cengiz Nurettin, Özgökçe Fevzi, Him AydinAsian Journal of Animal and Veterinary Advances2010Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCOPUS
8Investigation of The Seroprevalance of Maedi Visna in The Region of Van Using ELISA And Histopathological FindingsAkkan HA, Karaca M, Tütüncü M, İ Keleş, F İlhan, Y Çetin, C Özkan, B Bakır, İ TaşalJ. Anim. Vet. Adv2009Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
9Studies on the seroprevalence age and gender on the distribution of feline coronavirus in van cats kept in a multiple cat environmentAKKAN HASAN ALTAN,KARACA MEHMETBulletin of the Veterinary Institute in Pulawy2009Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI
10Trichostrongylidae spp ile doğal enfekte koyunlarda moxidectin ve doramectinin etkinliğiŞAHİN ALİ,AKKAN HASAN ALTAN,GÜL ABDURRAHMAN,KARACA MEHMET,TÜREL İDRİSYYÜ Vet. Fak. Derg.2009Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
11 infoAnti Inflammatory Activities of Diethyl Ether Extracts of Helichrysum plicatum DC and Tanacetum balsamita L in RatsKaraca M, Özbek H, Akkan HA, Tütüncü M, Ozgokce F, Him A, Bakır BAsian Journal of Animal and Veterinary Advances2009Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
12Studies on the Determination of Seroprevalance of Q Fever in Sheep in the Region of VanKaraca M, Akkan HA, Çetin Y, I Keleş, M Tütüncü, C Özkan, I TaşalJ. Anim. Vet. Adv2009Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
13The efficacy of ricobendazole and ıvermectin on naturally infected sheep with trichostrongyloidae sp İn region of VanAli ŞAHİN, Abdurrahman GÜL, Mehmet KARACA, HAsan Altan AKKAN, İhsan KELEŞJournal of Animal and Veterinary Advences2009Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
14Investigation on the Seroprevalence of Toxoplasmosis Listeriosis and Brucellosis in Goats Living in the Region of Van TurkeyKaraca M, Babür C, Çelebi B, Akkan HA, Tütüncü M, Keleş İ, Uslu BA, Kılıç SYYÜ Vet. Fak. Derg2007Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
15Investigetion of Anti inflammatory Activity of Bergamot OilKaraca M, Özbek H, Him A, Tütüncü M, Akkan HA, Kaplanoğlu VEur J Gen Med2007Ulusal, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
16Comparison of the Effect of Local and Uncontrolled Levamizole Preparations on Mice Naturally Infected with Aspiculuris tetrapteraAyaz E, Türel İ, Özdal N, Akkan HA, Özbek H, Keleş İTürkiye Parazitol Derg.2007Uluslararası, Hakemli, Elektronik,
17Cytauxzoonosis in Van CatsKARACA MEHMET,AKKAN HASAN ALTAN,TÜTÜNCÜ MEHMET,ÖZDAL NALAN,DEĞER MUSTAFA SERDAR,AĞAOĞLU ZAHİD TEVFİKY.Y.Ü. Vet. Fak. Derg2007Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCOhost, CAB Abstracts, Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus
18süksinilkolin in köpeklerde elektrokardiogram ve kalp atım sayısı üzerine etkisiKARACA MEHMET,KILIÇALP KILINÇ DİDE,KELEŞ İHSAN,AKKAN HASAN ALTANYYÜ vet. Fak. Derg.2007Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
19Dermatitis solaris and Its treatment in Van CatsKARACA MEHMET,TÜTÜNCÜ MEHMET,AKKAN HASAN ALTAN,YÜKSEL HAYATİ,KELEŞ İHSAN,AĞAOĞLU ZAHİD TEVFİKIndian Vet. J2006Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
20köpeklerde akut ve kronik karaciğer toksikasyonlarında serum nitrat ve nitrit düzeyleri üzerine araştırmalarAKGÜL YAKUP,KARACA MEHMET,KAYA ABDULLAH,AKKAN HASAN ALTANYYÜ Sağlık Bil. Derg.2006Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
21Van Kedilerinde babesiosisKaraca M, Tütüncü M, Akkan HA, Özdal N, Değer S, Ağaoğlu ZY.Y.Ü Vet. Fak. Derg2005Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
22Van Yöresi Atlarında helmint enfeksiyonlarının yayılışı ve bazı kan parametreleriKaraca M, Ayaz E, Tütüncü M, Gül A, Akkan HAY.Y.Ü Vet. Fak. Derg2005Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
23 infoHaemobartonella in Van CatsAKKAN HASAN ALTAN,KARACA MEHMET,TÜTÜNCÜ MEHMET,ÖZDAL NALAN,YÜKSEK NAZMİ,AĞAOĞLU ZAHİD TEVFİK,DEĞER MUSTAFA SERDARTurk J. Vet. Anim. Sci2005Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI-Expanded
24Kakule Eletteria cardamom L uçucu yağ ekstresinin antienflamatuvar aktivitesinin sıçanlar üzerinde araştırılmasıKaraca M, Tütüncü M, Him A, Akkan HA, Özbek HY.Y.Ü Vet. Fak. Derg2005Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
25Seroprevalence of Listeria monocytogenes infection in cattle in Van TurkeyTütüncü M, Solmaz H, Akkan HA, Karaca M, Ağaoğlu ZIndian Vet. J2005Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
26Evaluation of Hepatoprotective Activity of Bergamot orange in ratsKaraca M, İlhan F, Akkan HA, Him A, Tütüncü M, Özbek HEastern J Med2005Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
27Van yöresi sokak köpeklerinde listeriozis seroprevalansı.CEYLAN EBUBEKİR,KARACA MEHMET,AKKAN HASAN ALTAN,KELEŞ İHSAN,kutlu ismailYYÜ Sağlık Bil. Derg.2005Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
28Titres of naturally occurring alloantibodies against feline blood group antigens in Turkish Van catsArıkan şevket,AKKAN HASAN ALTANJournal of Small Animal Practice2004Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
29Brucellosis in horses around Van TurkeySOLMAZ HASAN,TÜTÜNCÜ MEHMET,AKKAN HASAN ALTAN,AKSAKAL ABDULBAKİ,GÜLHAN TİMUR,BOYNUKARA BANURIndian Veterinary Journal2004Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
30Seronegativity of Equine Infectious Anemia in the East Border of TurkeyTütüncü M, Akkan HA, Karaca M, Ceylan E, Berktaş M, Ağaoğlu ZIndian Vet. J2004Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
31Seroprevalence of brucellosis in stray dogs in the region of Van TurkeySOLMAZ HASAN,TÜTÜNCÜ MEHMET,AKKAN HASAN ALTAN,BOYNUKARA BANUR,AKSAKAL ABDULBAKİIndian Veterinary Journal2004Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
32The effects of succinlycholine on some clinical haematological andbiochemical parameters in dogsAkkan HA , Genccelep M , Karaca M , Ceylan E , Tutuncu M , Agaoglu Z , Aytekin IINDIAN VETERINARY JOURNAL2004Uluslararası, Hakemli, , SCI-Expanded
33Nephrotoxic effect of amphotericin B administered in different doses and infusion mode in dogsCeylan E, Akkan HA, Tütüncü M, Ağaoğlu Z,Acta Veterinaria Brno2003Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
34Investigation on carriage of Clostridium difficile in Van CatsSolmaz H, Aksakal A, Tütüncü M, Akkan HA, Boynukara B,Indian Vet. J.2003Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
35The Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Sheep Goats and Cattle detected by Indirect Haemaglutination IHA test in the region of Van TurkeyTütüncü M, Ayaz E, Yaman M, Akkan HA,Indian Vet. J2003Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
36Prevalence of Toxoplasmosis in Van Cats in TurkeyTütüncü M, Akkan HA, Karaca M, Ağaoğlu Z, Berktaş MIndian Vet. J2003Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
37Kedilerde solunum fazı ve canlı ağırlığın Ultrasonografik Karaciğer Boyutları üzerine etkisiGençcelep M, Tütüncü M, Akkan HA, Etlik ÖY.Y.Ü Vet. Fak. Derg.2003Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
38Serologic and microscopik studies on babesiosis in horses in the eastern border of TurkeyAKKAN HASAN ALTAN,KARACA MEHMET,TÜTÜNCÜ MEHMET,DEĞER MUSTAFA SERDAR,KELEŞ İHSAN,AĞAOĞLU ZAHİD TEVFİKJournal of Equine Veterinary Science2003Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI
39Veteriner iç hastalıklarında antibiyotiklerin kullanımıAKKAN HASAN ALTAN,KARACA MEHMETYYÜ vet. Fak. Derg.2003Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
40An Investigation on Blood Gases and Some Haematological Biochemical Parameters in Experimentally Induced Liver Cirrhosis of DogsERTEKİN ALİ,MERT NİHAT,AKGÜL YAKUP,KARACA MEHMET,AKKAN HASAN ALTAN,KELEŞ İHSANThe Indian Veterinary Journal2003Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
41Köpeklerde Gentamisin Nefrotoksikozisinde Lipit Peroksidasyonu Antioksidan Maddeler Antioksidan Vitaminler ve Bazı Hematolojik Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin AraştırılmasıERTEKİN ALİ,KARACA MEHMET,AKKAN HASAN ALTAN,cemek mustafa,ormancı neslihanTurkish Journal of Veterinary and Animal Sciences2003Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
42Blood biochemicals and gaseous changes in lactic acidosis in sheepKaraca M , Ceylan E , Akkan HA , Keles IINDIAN VETERINARY JOURNAL2003Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
43The efficacy of Cloxacillin and Micanfin in multifactorial conjunctivitis treatment in van cats.Hasan Altan Akkan, Ziya İlhan, Mehmet Karaca, Mehmet Tütüncu, Musa Gençcelep, Timur GülhanKleintierpraxis2003Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI-Expanded
44Van ve yöresnde Atlarda listeriozisin seroprevalansıSolmaz H, Akkan HA, Tütüncü M, Karaca M, Ekin İH, Kutlu İY.Y.Ü Vet. Fak. Derg2002Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
45 infoThe role of antioksidant vitamins C and E selenium and Nigella Sativa in the prevention of liver fibrosis and cirrhosis in rabbits New hopesTürkdoğan MK, Ağaoğlu Z, Yener Z, Sekeroğlu R, Akkan HA, Avci ME.Deutsche Tierärztliche Wochenschrıft2001Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SCI
46The seroprevalence of Toxoplasma gondii in sheep detected by Sabin Feldman Dye test in the region of Van TurkeyTÜTÜNCÜ MEHMET,AKKAN HASAN ALTAN,Babür Cahit,AYAZ EROL,KARACA MEHMETYYÜ Vet. Fak. Derg.2001Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
47The effect of dipyron overdoses on the levels of lipid peroxidation glutathion and ceruloplasmin in dogsERTEKİN ALİ,ŞAHİN ALİ,KARACA MEHMET,AKKAN HASAN ALTAN,BAKIR BAHTİYARYYÜ Vet. Fak. Derg.2001Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
48Van yöresinde atlarda Toxoplasma gondii nin seroprevalansıAkkan HA, Tütüncü M, Karaca M, Çiftci İH, Yüksek N, Ağaoğlu ZY.Y.Ü Vet. Fak. Derg2001Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
49Van Kedilerinde Multifaktöriyel KonjuktivitisİLHAN ZİYA,GENÇCELEP MUSA,AKKAN HASAN ALTAN,AKSAKAL ABDULBAKİY. Y. Ü. Vet. Fak. Derg.2001Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
50Bir Van kedisinde bronşiyoloalveoler karsinomYener Z, Tütüncü M, Yüksel H, Akkan HAS. Ü. Vet. Bilm. Derg2001Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
51Sığırların leptospirozisinde serum sialik asit ve lipid bağlı sialik asit düzeylerinin araştırılmasıKELEŞ İHSAN,ERTEKİN ALİ,KARACA MEHMET,EKİN SUAT,AKKAN HASAN ALTANYYÜ Vet. Fak. Derg.2000Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
52Van yöresi köpeklerinde Dirofilaria immitis in yaygınlığıAĞAOĞLU ZAHİD TEVFİK,AKGÜL YAKUP,CEYLAN EBUBEKİR,AKKAN HASAN ALTANYYÜ Vet. Fak. Derg.2000Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
53kan parazitli hayvanlarda sialik asit ve lipid bağlı sialik asit düzeylerinin araştırılmasıERTEKİN ALİ,KELEŞ İHSAN,EKİN SUAT,KARACA MEHMET,AKKAN HASAN ALTANYYÜ Vet. Fak. Derg2000Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
54Deneysel bağırsak kanserinde çörek otu Nigella sativa vitamin C vitamin E ve selenyumun seruloplazmin glutatyon ve lipid bağlı sialik asit seviyelerine etkileriERTEKİN ALİ,AĞAOĞLU ZAHİD TEVFİK,AKKAN HASAN ALTAN,KARACA MEHMETFırat Tıp Derg.2000Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
55Opistorchis felineus in a Van cat Case reportAĞAOĞLU ZAHİD TEVFİK,berktaş mustafa,AKKAN HASAN ALTAN,CEYLAN EBUBEKİRYYÜ Vet. Fak. Derg.2000Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
56Van Kedilerinde Tiletamin Zolozepam Anestezisinin Klinik Tablo ve Kan Gazları Üzerine EtkisiŞINDAK NİHAT,ALKAN İSMAİL,AĞAOĞLU ZAHİD TEVFİK,BAYDAŞ BURHANETTİN,AKKAN HASAN ALTAN,ASLAN LOĞMANYYÜ Vet. Fak. Derg1998Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor