Öğretim Görevlisi

Halil AKMANSOY

İletişim Bilgileri

hakmansoy(at)mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgiler