Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1945
 • Kan Gurubu : Rh. + POZİTİ
 • Birimi : İlahiyat Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : Arapça
 • Lisans : İstanbul Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Yüksek İslam Enstitüsü
 • (1971)
 • Y.Lisans : Mekke Ummu’l-Kurâ Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı (1983)
 • Doktora : Mekke Ummu’l-Kurâ Üniversitesi
 • Doktora Dal : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı
 • (1989)
 • Doçenlik : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : İslam Hukuku Anabilim Dalı (2006)
 • Profesörlük : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : İslam Hukuku Anabilim Dalı (2011)
ÖZGEÇMİŞ

15.03.1945 yılında Antalya Gazipaşa ilçesi Direvli (Doğanca) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, İmam Hatip lisesini Isparta'da bitirdi. Lisans eğitimini 1967-1971 yıllarında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde (Yüksek İslâm Enstitüsü) tamamladı. Mekke Ummu'l-Kura Üniversitesi'ne bağlı Arap olmayanlara özel, süresi 3 yıl olan "Arap Dili Enstitüsü"nü bitirdi. Yüksek Lisans Tezini 1967-1983'de Mekke Ummu'l-Kura Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  lisansüstü programında Fıkıh ve Fıkıh Usûlü Ana Bilim Dalında, Doktora Tezini de aynı kurumda ve aynı anabilim dalında 1984-1989 senelerinde verdi. 1994-2005 yıllarında Isparta SDÜ İlahiyat Fakültesinde Yard. Doçentlik, 2006-2011'de Doçentlik yaptı. 12.12.2011'de aynı kurumda profesörlüğe atandı. 15.03.2012'de yaş haddinden emekli oldu. İlgili  istisnai Yök Yasasına istinaden .. 27.01.2014'de Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümüne  Profesör olarak yeniden atandı ve ilgili Bölümün Başkanlığına getirildi. 04.03.2015 tarihinden itibaren Dekan Vekilliği yapmaktadır. Ayrıca üzerinde Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, MAKÜ Senato, Yönetim Kurulu ve Döner Sermaye üyelikleri de bulunmaktadır.Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında, imam hatiplik, vâizlik, Antalya Gebizli Diyanet Eğitim Merkezinde  öğretmenlik; Milli Eğitim Bakanlığında ortaokul ve liselerde öğretmenlik ve idarecilik, yine bazı özel sektörde idarecilik görevlerinde bulundu. Alanıyla ilgili iki kitabı, makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca "Gazipaşa Yöresi Ağzı Açıklamalı Türkçe Sözlük" adında yöresel sözlük derlemesi bulunmaktadır.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- İslâm Hukukunda Eşler Arası Sorunlar ve Çözüm Yolları (2005)
2- İslam ve Türk Medeni Hukukunda Nesep (Mukayeseli Bir İnceleme) (2011)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- el-Havi'l-Kebîr. (el-Mâverdî) (1997)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Nehyin Delaleti Konusunda Usulcülerin Görüşleri (2010)
2- İmam Muhammed eş-Şeybanî’nin ‘Kitabu’l-Kesb’i ve Kazanç Hakkındaki Görüşleri (2010)
3- Cahiliyye Devrinde Boşama Çeşitleri ve İslâm'ın Boşamada Örfe İtibar Etmesi (1999)
4- Kur’an’ın Kadının Evlenmesine Bakışı ve İslam Hukukçularının Konu Hakkındaki Görüşleri (2010)
5- İslâm Hukukunda Kadının Malî Velâyeti ve Malvarlığı Üzerindeki Tasarruf Ehliyeti -Kadın Hakları Bağlamında- (2005)
6- İslâm Hukukçularının Şer’i Emirlerin Delaleti Konusundaki İhtilafları ve Bunun Hüküm İstinbatına Etkisi (2005)
7- Eşlerin Hak ve Vazifeleri Bağlamında İslam Hukukçularının Kur'an'da Geçen "Maruf" Kavramı Hakkındaki Görüşleri (2003)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- İslâm Hukukunda Kadınının Mesken Hakkı (1994)
2- Hz. Peygamber'in Hutbede İzlediği Metot ve Bugünkü Hutbe Uygulamaları (1996)
3- Fıkıh Açısından İslâm’ın Dünya İlimlerine ve Kazanç Sağlamaya Bakışı (1997)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Hz. Peygamber'in Adalet Anlayışı ve Uygulamalarından Örnekler (1998)
2- Hz. Peygamber'in Vatan Savunmasına Verdiği Önem ve Bunun Müslümanlar Üzerinde Devam Eden Etkisi (2000)
3- Hukukun Amaçlarını Belirleme Açısından Hz. Peygamber'in Söz ve Uygulamaları (2000)
4- Hz. Peygamber ve Yargı Bağımsızlığı İlkesi (2001)
Yüksek Lisans Tezi
1- Masarifu’z-Zekâh fi’l-İslam (İslam’da Zekâtın Sarf Yerleri), Ummu’l-Kurâ Üniversitesi, Mekke 1983. Danışman: Prof. Dr. Muhammed el-Hadravî. (1983)
Doktora Tezi
1- Tahkik Kitabi’l-Ariyye ve’l-Gasb ve’ş-Şuf’a mine’l Havi’l-Kebir li’l-Maverdî (Maverdî’nin el-Havi’l-Kebir Adlı Fıkıh Kitabının Ariye, Gasb ve Şufa’ Bölümlerinin Tahkiki) (1989)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- MAKÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanlığı (Yıl:2014)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- MAKÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Yıl:2014)
2- MAKÜ İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2014)
3- İslam hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı (ISPARTA SDÜ İlahiyat Fakültesi) (Yıl:1996)
4- İslam hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı (ISPARTA SDÜ İlahiyat Fakültesi) (Yıl:2007)
5- MAKÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Fıkıh Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2014)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- MAKÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Üyeliği (Yıl:2014)
2- ISPARTA Yüksek Din Eğitimi ve Öğretimi Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanlığı (Yıl:2012)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- İslam’da İstikamet Kavramı ve Önemi, Belediye Düğün Salonu, Eğirdir/ISPARTA, Nisan 1996. (Yıl:1996)
2- İslam’da İstikamet Kavramı ve Önemi, Belediye Düğün Salonu, Aksu/ISPARTA, Nisan 1996. (Yıl:1996)
3- İslam’da Kılık-Kıyafet, SDÜ Kültür Merkezi, ISPARTA, 27 Mayıs 1999. (Yıl:1999)
4- Manevî Değerlere Bağlılığın Aile Hayatına Etkisi, Belediye Kapalı Fuar Alanı, Gazipaşa/ANTALYA, 16.04.2008. (Yıl:2008)
5- İmam Hatip Mezunlarının Din Eğitimine Din Hizmetlerine Katkısı, (1951-2012 Isparta İmam Hatip Mezunları Paneli, Belediye Kültür Sarayı ISPARTA, 30.06.2012, saat: 13:30). (Yıl:2012)
6- Kurtuluş Savaşını Hazırlayan Yönüyle Çanakkale Savaşları, SDÜ İlahiyat Fakültesi Seminer Salonu, Isparta 26.05.1999 (Yıl:1999)
7- İmam Muhammed b. el-Hasan eş-Şeybanî ve “Kitab’ul-Kesb”in Tahlili, SDÜ İlahiyat Fakültesi 219 Nolu Seminer Salonu, Isparta, 30.01.2009. (Yıl:2009)
8- İslâm’da Aile İlişkileri, Hedef kitle: Isparta Müftülüğü İmam-Hatipleri, Kur’an Kursları İdareci ve Öğretmenleri, Isparta 18.03.2009. (Yıl:2009)
9- Anne ve Baba Hukuku, ISPARTA İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü Seminer Salonu, ISPARTA 23.03.2012, saat: 14:00). (Yıl:2012)
10- Eşler Arası Sorunlar ve Çözüm Önerileri, ISPARTA Eğitim Gönüllüleri Derneği Seminer Salonu, ISPARTA, 25.11.2012, satt:9:00). (Yıl:2012)
11- Ailede İletişim, Kanal 32 Tv., ISPARTA, 20.09.2008. (İftar Programında Sunulmuştur) (Yıl:2008)
12- Eşler Arasındaki Sorunlar ve Nedenleri, Kanal 32 ISPARTA, “İftara Doğru” programında sunulmuştur, 10.09. 2009. (Çekim: 04.09.2009 Cuma günü) (Yıl:2009)
13- Ailede Kadına Yönelik Şiddet, Dinî ve İlmî Sohbetler Programı, SDÜ Televizyon programı, ISPARTA 2011. (Ramazan iftar sohbeti) (Yıl:2011)
14- Eşler Arası Sorunlar ve Sorunlara Çözüm Önerileri, Dinî ve İlmî Sohbetler Programı, SDÜ Televizyon programı, ISPARTA 2011 (Ramazan İftar Sohbeti). (Yıl:2011)
15- İslam’da İnsan Hakları, Meslek Lisesi Konferans salonu, Korkuteli/ANTALYA, 1998. (Yıl:1998)
16- Dini Değerler ve İnsan Hakları, SDÜ Kültür Merkezi, ISPARTA, Aralık 1998. (Yıl:1998)
17- Zararlı Dini Faaliyetler ve İrtica, Valilik Konferans salonu, ISPARTA, 22.6.1999rn(Bu konferans, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığının 15.10.1998 tarih ve B. 30.2. SDÜ 0.67.00.00/70.2/1908 sayılı yazılı isteği üzere verilmiştir.) (Yıl:1999)
18- İslam’da Adalet ve Barış, Belediye Düğün, Uluborlu/ISPARTA, Mayıs 2001. (Yıl:2001)
19- İslâm’da Aile ve Önemi, Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu, Aksu/ISPARTA 16.04. 2009. (Yıl:2009)
20- İslâm’da Aile ve Önemi, Belediye Düğün Salonu, Y. Bademli/ISPARTA, 17.04. 2009. (Yıl:2009)
21- Ebu’l-Hasen Ali B. Muhammed B. Habîb el-Basrî el-Mâverdî (Ö: 450/1058)’nin Fıkhî Yönü, SDÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, ISPARTA, 25.05.2011. (Yıl:2011)
22- İslam’da Kadın Hakları, ISPARTA Altın Başak Özel İlköğretim Okulu Konferans Salonu, ISPARTA 17.04.2012, saat: 20:00. Konferans, SDÜ Kadın Sorunları araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) ve Gökkuşağı Derneği tarafından düzenlenmiştir. (Yıl:2012)
23- “Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet”, Kutlu Doğum, Anadolu Lisesi Konferans Salonu, Çavdır, 17.04.2014, saat: 20:00 (Yıl:2014)
24- “Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet”, Kutlu Doğum, Belediye Düğün Salonu, Gölhisar, 17.04.2014, saat: 20:00 (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Mustafa Eroğlu, “İslâm Hukukunda Gasp ve Tazmini”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1998). (1998)
2- Şadiye GÖRGÜLÜ, “İslâm Hukukunda Karı Nafakası”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1998). (1998)
3- Hüseyin Uçan, “İslâm Ceza Hukukunda Af”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2002). (2002)
4- Osman Erhan Öziyci, “İslâm’da Tüketim ve Tüketici Hakları”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2002). (2002)
5- İlyaz Gönen, “Hz. Ali’nin Fıkhi Yönü ve Hanefî Mezhebine Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. (2011)
Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
1- Songur, Haluk, Ceza hukukunda suça İştirak Teorisi –Mukayeseli Bir İnceleme-“ Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2001). (2001)
Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
1- Öcüt, İbrahim, kıyas. -“Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996- (1996)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- “Kafiyeci (879/1474)’nin Kitabu’l-Ferah ve’s-Surûr ve Neşatu’s-Surûr fi Şerhi Kitabi’l-Ferah ve’s-Surûr” Başlıklı Eserleri (İnceleme ve Edisyon Kritik), SDÜ BAP, (14.04.2009-14.04.2012). Proje No: 1847-M-09. (2012)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2951- 2929
Email hagorgulu(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Tönge Mah. Ünikent St. 4855. Sok. 3M 32200 ISPARTA


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
9 + 6 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.