Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1980
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Bölümü : Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Anabilim Dalı : Enerji Sistemleri Mühendisliği
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : İtalyanca (Başlangıç Seviyesi)
 • Yabancı Dil 3 : Almanca (Başlangıç Seviyesi)
 • Lisans : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Lisans Fakülte : Fen Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Fizik (2006)
 • Y.Lisans : Muğla Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Fizik Anabilim Dalı (2009)
 • Doktora : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Doktora Dal : Fizik Anabilim Dalı
 • (2015)
ÖZGEÇMİŞ

GÖKHAN YILMAZ                                     

 

KİŞİSEL BİLGİLER

  

Doğum Tarihi : 06/10/1980

Doğum Yeri : Adana, TURKEY

İş: +90 248 213 27 75

E-Mail : yilmazgokhan@gmail.com

                 gyilmaz@mehmetakif.edu.tr

 Bildiği Diller :

 İngilizce: İyi derecede okuma, yazma ve konuşma

 İtalyanca:  Temel seviyede

 Almanca: Temel seviyede

 Türkçe:  Anadili

  

EĞİTİM BİLGİLERİ

                              

                        Doktora (Ph.D.)

                        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla / TÜRKİYE

                        Eylül 2009-  Kasım 2015

                        Doktora Tez Konusu:

Güneş Pilleri Uygulamaları için Kalın (>1μm) Mikrokristal Silisyum FİLMLERİN VHF-PECVD Tekniği ile Pürüzsüz Cam Taban Malzeme Üzerine Büyütülmesi ve İki Demetli Fotoiletkenlik Yöntemi ile Metastabilite Etkilerinin İncelenmesi                   

Yüksek Lisans (Master)

                        Muğla Üniversitesi, Muğla / TÜRKİYE

                        Eylül 2006- Haziran 2009

                        Yüksek Lisans Tez Konusu:

MİKRO KRİSTAL SİLİSYUM İNCE FİLM MALZEMELERDEKİ KARARSIZLIK PROBLEMİNİN FOTOİLETKENLİK YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

 

                        Lisans

                        İzmie Yüksek Teknoloji Enstitüsü,  Izmir/ TÜRKİYE

                        Eylül 2001- Haziran 2006

                       İngilizce Hazırlık Kursu:

Eylül 1999- Haziran 2001

 

YAYINLAR

SCI-SSCI-AHCI KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI MAKALELER

 

1-) Gökhan Yilmaz , Hamza Cansever , Mehmet Günes ,  Vladimir Smirnov ,

Friedhelm Finger , Rudolf Brüggemann  “Reversible and Irreversible Effect of Oxygen Exposure in  Thick (>1μm) Silicon Films Deposited by VHF-PECVD on Glass Substrate  Investigated by Dual Beam Photoconductivity”  (Can. J. Phys. 92: 778–782 (2014) dx.doi.org/10.1139/cjp-2013-0638)

 2-) Hamza Cansever , Gökhan Yilmaz ,  Mehmet Günes ,  Vladimir Smirnov ,

Friedhelm Finger , Rudolf Brüggemann  “Investigation of Metastability and Instability Effects on the Minority Carrier Transport Properties of Microcrystalline Silicon Thin Films by Using the Steady State Photocarrier Grating (SSPG) Technique”  (Can. J. Phys. 92: 763–767 (2014) dx.doi.org/10.1139/cjp-2013-0629)

 3-) Mehmet Günes , Hamza Cansever , Gökhan Yilmaz ,    Vladimir Smirnov ,

Friedhelm Finger , Rudolf Brüggemann  “Investigation of Metastability Effects in Hydrogenated Microcrystalline Silicon Thin Films by Steady State Measurement Methods”  (Can. J. Phys. 92: 768–773 (2014) dx.doi.org/10.1139/cjp-2013-0630)

 4-) Zaki M. Saleh, Gizem Nogay, Engin Ozkol, Gökhan Yilmaz , Mehmet Günes , Rasit Turan  “Atmospheric Aging and Light-induced Degradation of Amorphous and Nanostructure Silicon Using Photoconductivity and Electron Spin Resonance”  (Can. J. Phys. 92: 713–717 (2014) dx.doi.org/10.1139/cjp-2013-0573)

 5-) Mehmet Günes , Hamza Cansever , Gökhan Yilmaz , Vladimir Smirnov ,

Friedhelm Finger , Rudolf Brüggemann  “Metastability effects in hydrogenated microcrystalline silicon thin films investigated by the dual beam photoconductivity method”  (Journal of Non-Crystalline Solids 358 (2012) 2074–2077)

  6-) Elif Turan, Gokhan Yilmaz, Vladimir Smirnov, Friedhelm Finger, and Mehmet Günes  “Rapid Reversible Degradation of Silicon Thin Films by a Treatment in Water”   (Jpn. J. Appl. Phys. 51 (2012) 070210)

 SCI-SSCI-AHCI DIŞINDAKİ ULUSLAR ARASI MAKALELER  

 7-) M. Güneş, E. Turan,  G. Yilmaz   “Investigation of light induced degradation in undoped hydrogenated amorphous silicon-germanium alloy thin films using temperature dependent photoconductivity” (P hys. Status Solidi C 7, No. 3–4, 816–819 (2010) / DOI 10.1002/pssc.200982864)

8-) G. Yilmaz, E. Turan, M. Günes, V. Smirnov , F. Finger, and R. BrüggemannInstability effects in hydrogenated microcrystalline silicon thin films”                       (P hys. Status Solidi C 7, No. 3–4, 700–703 (2010) / DOI 10.1002/pssc.200982885)

9-) M. GÜNEŞ, E. TURAN, G. YILMAZ   “Investigation of meta- and in-stability effect in thin film silicon materials using intensity and temperature dependence of photoconductivity”   (Journal of Optoelectronics and Advanced Materials-Symposia, Vol.1,No.3, p 202-205, 2009)

 

ULUSLAR ARASI KONFERANSLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 1-)“Metastability Effects After Oxygen Exposure in Thick Films Deposited by VHF-PECVD on Glass Substrates Investigated by Dual Beam Photoconductivity”   Gökhan Yilmaz , Hamza Cansever , Mehmet Günes ,  Vladimir Smirnov , Friedhelm Finger , Rudolf Brüggemann  (ICANS 25 Toronto/Canada 18-23 August-2013) (Sözlü sunumu olarak kabul edildi)

2-) “Investigation of Staebler-Wronski Effect in Hydrogenated Amorphous Silicon-Germanium Alloy Thin Films Using Intensity and Temperature Dependent Photoconductivity”   E.TURAN, G.YILMAZ, M.GÜNEŞ  “Solar TR (Ankara) 29-30 April 2010” (Poster sunumu olarak kabul edildi)

 3-) “Instability Effects in Microcrystalline Silicon Thin Films Studied by Temperature Dependent Dark and Photoconductivity”   G.YILMAZ, E.TURAN, M.GÜNEŞ  “Solar TR (Ankara) 29-30 April 2010” (Poster sunumu olarak kabul edildi)

 4-)“Instability effects in dark and photoconductivity of undoped hydrogenated microcrystalline silicon thin films for large area solar cells”  G.YILMAZ, E.TURAN, M.GÜNES, V. SMIRNOV, F.FINGER, R. BRUEGGEMANN “EPVSEC-2009, September 21-29, 2009 Hamburg / GERMANY” (Poster sunumu olarak kabul edildi)

5-)“Staebler-Wronski effect in undoped hydrogenated amorphous silicon-germanium alloy thin films investigated by temperature dependent photoconductivity”  E.TURAN, G.YILMAZ, M.GÜNES, F.FINGER, “EPVSEC-2009, September 21-29, 2009 Hamburg / GERMANY” (Poster sunumu olarak kabul edildi)

6-)“Microcrystalline Silicon Solar Cells For Large Area Photovoltaic Energy Production” G.YILMAZ “5th International Student Conference of Balkan Physical Union, ISCBPU-5, Bodrum/TURKEY 21-24 August 2007”  (Sözlü sunumu olarak kabul edildi)

7-) Short Pulse Measurements of Intrinsic Josephson Junction” G.YILMAZ, L.OZYUZER “Fourth International Student Conference of the Balkan Physical Union, Bodrum/TURKEY 29 August-1 September 2006”  (Sözlü sunumu olarak kabul edildi)

ULUSAL KONFERANSLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 1-)"VHF-PECVD Yöntemi ile ~1μm Kalınlığında Pürüzsüz Taban Malzeme Üzerine Üretilen Mikro-Kristal Silisyum Filmlerin Tutunma Problemi" Gökhan YILMAZ, Hamza CANSEVER, H.Muzaffer ŞAĞBAN, Mehmet GÜNEŞ*,Vladimir SIMIRNOV, Friedhelm FINGER (ADIM Fizik Günleri III Süleyman Demirel Üniversitesi 17-18 Nisan 2014) (Sözlü sunumu olarak kabul edildi)

 2-)"Kalın (≥1μm) Mikro-Kristal Silisyum Malzemelerde Oksijen Gazı ile Oluşan Elektronik Değişimlerin İki Demetli Fotoiletkenlik Yöntemi ile Belirlenmesi" Gökhan YILMAZ, Hamza CANSEVER, H.Muzaffer ŞAĞBAN, Mehmet GÜNEŞ*, Vladimir SIMIRNOV, Friedhelm FINGER (Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı 11 Nisan 2014 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) (Poster sunumu olarak kabul edildi)

3-)“İnce Film Silisyum Güneş Gözeleri Soğurucu Tabanalarında Oluşan Atmosferik Kaynaklı Elektronik Bozunmaların DBP Yöntemi ile Belirlenmesi”  Gökhan YILMAZ, , Hamza CANSEVER, Mehmet GÜNES, Vladimir  SMIRNOV, Friedhelm FINGER, Rudolf BRUEGGEMANN  “YMF İzmir toplantısı- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 5-Nisan 2013” (Sözlü sunumu olarak kabul edildi)

4-)“Farklı Ortamlarda Yaşlandırılan Mikrokristal Silisyum İnce Film Malzemelerin Optoelektronik Özelliklerinin İncelenmesi”  Hamza CANSEVER, Elif TURAN DAĞKALDIRAN, Gökhan YILMAZ, Mehmet GÜNES, Vladimir  SMIRNOV, Friedhelm FINGER, Rudolf BRUEGGEMANN  “YMF İzmir toplantısı- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 5-Nisan 2013” (Poster sunumu olarak kabul edildi)

5-)“Hidrojenlendirilmiş Mikrokristal Silisyum İnce Film (µc-Si:H)  Malzemelerin Kararsızlık Problemlerinin Sıcaklığa Bağlı Karanlık ve Fotoiletkenlik Yöntemleri ile İncelenmesi”  G.YILMAZ, E.TURAN, H.CANSEVER, M.GÜNES, V. SMIRNOV, F.FINGER, R. BRUEGGEMANN  “YMF İzmir toplantısı- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 6-Nisan 2012” (Poster sunumu olarak kabul edildi)

6-)“İnce Film Siliyum Malzemelerde Saf Su İçerisinde Hızlı Yaşlandırma İşlemi ”  E.TURAN, G.YILMAZ, H.CANSEVER, M.GÜNES, V. SMIRNOV, F.FINGER, R. BRUEGGEMANN  “YMF İzmir toplantısı- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 6-Nisan 2012” (Poster sunumu olarak kabul edildi)

7-)“Mikrokristal Silisyum İnce Film Malzemelerde Kararsızlık Probleminin Düşük Enerjili Işık Spektroskopisi İle İncelenmesi”  H.CANSEVER,  E.TURAN, G.YILMAZ, M.GÜNES, V. SMIRNOV, F.FINGER, R. BRUEGGEMANN  “YMF İzmir toplantısı- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 6-Nisan 2012” (Poster sunumu olarak kabul edildi)

 

PROJE DENEYİMİ

 

1-) Proje Başlığı: Instability Phenomena in Thin Film Silicon for Solar Cell Application

Proje Partneri: Tubitak (TURKEY) and Helmholtz Associations (Julich Research Center) (GERMANY)

Araştırmacılar: Prof. Mehmet GÜNEŞ and Dr. Friedhelm FINGER

Proje Numarası: 108T218

Projedeki Pozisyonu: Yüksek Lisans Öğrencisi, Doktora Öğrencisi

Proje Periyodu: 2008-2012

 

2-) Proje Başlığı: Güneş Pilleri Uygulamaları için Kalın (>1μm) Mikrokristal Silisyum FİLMLERİN VHF-PECVD Tekniği ile Pürüzsüz Cam Taban Malzeme Üzerine Büyütülmesi ve İki Demetli Fotoiletkenlik Yöntemi ile Metastabilite Etkilerinin İncelenmesi 

(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi B.A.P. Projesi)

Proje Numarası: 12/75

Projedeki Pozisyonu: Doktora Öğrencisi, Araştırmacı

Proje Periyodu: 2012-2015

 

 ARAŞTIRMA KONULARI

 Amorf ve mikro-kristal silisyum ince film malzemelerdeki metastabilite etkileri, yüksek elektronik kalitede nano-malzeme üretimi. Yarıiletken malzemelerde karanlık ve ışık altında iletkenlik özelikleri. Yarı-iletken malzemelerde yasak enerji aralığı optik soğurma spektroskopisi. Yarı-iletken ince filmlerdeki kusur yoğunluğu belirleme yöntemleri.

 

NİTELİKLERİ

 

1-) Yüksek elektronik kaliteye sahip ince filmlerin büyütülmesi

Helmholtz Assosiation Almanya’dan almış olduğum Doktora araştırma bursu kapsamında Almanya’nın Jülich araştırma merkezinde Laboratuar güvenliği RF ve VHF-PECVD sistemleri, Elektron demetli buharlaştırma sistemi (E-Beam evaporation), Termal buharlaştırma sistemi (Thermal Evporation) ve kimyasal aşındırma teknikleri üzerine eğitimler alarak sistemlerin bireysel olarak kullanma hakkını aldım. Buna ek olarak IYTE’de ince film büyütme tekniklerinden biri olan Langmuir-Blodgett (LB) sistemi kurulumunda bulundum.            

 

 

2-)Malzeme Karakterizasyonu:

a-) Yapısal Karakterizasyon;

Helmholtz Assosiation Almanya’dan almış olduğum Doktora araştırma bursu kapsamında Almanya’nın Jülich araştırma merkezinde Raman Spektroskopisi, Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ve Fourier Transform Kızıl Ötesi Spektoskopisi (FTIR) sistemlerini aktif bir şekilde kullandım. Buna ek olarak IYTE’de Taramalı Tünelleme Mikroskobu (STM) sistemini kullandım.

b-) Optoelektronik Karakterizasyonlar;

Doktora tez dönemim içerisinde yüksek vakumlu Kriostat sistemi ile birlikte İki demetli Fotoiletkenlik (Dual Beam Photoconductivity (DBP)) sistemini ve SSPG sistemini Optik masa üzerine kurdum. HT-BASIC yazılım programını kullanarak DBP sistemini automize hale getirerek eş zamanlı olarak ışık akısı, optiksel geçirgenlik ve ac fotoiletkenlik ölçüm sistemlerini kurdum. DBP sisteminin bir parçası olan Monokromatör sisteminin kurulumunu ve Xenon lamba ile kalibrasyonunu hem manuel hem de yazılımsal olarak yaptım. Ayrıca Almanya’dan almış olduğum Doktora araştırma bursu kapsamında Almanya’nın Jülich araştırma merkezinde Sabit Fotoakım Metodu (Constant Photocurrent Method (CPM)) optimizasyonunda görev aldım.

 

 3-) Bilimsel Programlama:

Metastabilite çalışmaları kapsamında sabit sıcaklıkta zamana bağlı iletkenlik takip programını, sıcaklığa bağlı iletkenlik takip programını ve Akım- Gerilim kontrol programlarını yazdım.

DBP yazılım geliştirme; Doktora tezi boyunca GPIB Bağlantıları ve HT-BASIC programı kullanarak DBP sisteminin yazılımını yazdım ve geliştirdim. DBP Programında 4 farklı alt program yazılımı oluşturarak eş zamanlı olarak kilitlemeli yükselteçleri, sıcaklık kontrol ünitesini, gerilim kaynağını, Monokromatörü ve elektrometreyi bağlayarak ölçüm aldırdım. Elde edilen ölçümlerden standart sapma hesaplatarak ekipmanların kendi ayarlarını belirlemelerini sağladım. Bütün bu ölçümleri geniş enerji aralığında (3eV ile 0,5eV) gerçekleştirdim. Bunlara ek olarak zamana bağlı, sıcaklığa bağlı öz iletkenlik programları ve akım gerilim kontrol programları yazdım. 

İLGİ ALANLARI

Amorf ve mikro-kristal silisyum ince film malzemelerdeki metastabilite etkileri, yüksek elektronik kalitede nano-malzeme üretimi. Yarıiletken malzemelerde karanlık ve ışık altında iletkenlik özelikleri. Yarıiletken malzemelerde yasak enerji aralığı optik soğurma spektroskopisi. Yarıiletken ince filmlerdeki kusur yoğunluğu belirleme yöntemleri.

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Investigation of meta- and in-stability effect in thin film silicon materials using intensity and temperature dependence of photoconductivity (2009)
2- Gökhan YILMAZ “μc-Si:H İnce Film Malzemeler ve Metastabilite Etkileri” (Mehmt Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Sayı 1, Sayfa:46-55, 2017) (2017)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Instability effects in hydrogenated microcrystalline silicon thin films (2010)
2- Investigation of light induced degradation in hydrogenated amorphous silicon-germanium alloy thin films using temperature dependent photoconductivity (2010)
3- Metastability effects in hydrogenated microcrystalline silicon thin films investigated by the dual beam photoconductivity method (2012)
4- Rapid Reversible Degradation of Silicon Thin Films by a Treatment in Water (2012)
5- Reversible and irreversible effects after oxygen exposure in thick (>1 m) silicon films deposited by VHF-PECVD on glassrnsubstrates investigated by dual beam photoconductivity (2013)
6- Investigation of meta- and in-stability effects in hydrogenated microcrystalline silicon thin films by the steady-state measurement methods (2014)
7- Investigation of metastability and instability effects on the minority carrier transport properties of microcrystalline silicon thin films by using the steady-state photocarrier grating technique (2014)
8- Atmospheric aging and light-induced degradation of amorphous and nanostructured silicon using photoconductivity and electron spin resonance (2014)
Yüksek Lisans Tezi
1- MİKRO KRİSTAL SİLİSYUM İNCE FİLM MALZEMELERDEKİ KARARSIZLIK PROBLEMİNİN FOTOİLETKENLİK YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ (2009)
Doktora Tezi
1- GÜNEŞ PİLLERİ UYGULAMALARI İÇİN KALIN (>1μm) MİKROKRİSTAL SİLİSYUM FİLMLERİN VHF-PECVD TEKNİĞİ İLE PÜRÜZSÜZ CAM TABAN MALZEME ÜZERİNE BÜYÜTÜLMESİ VE İKİ DEMETLİ FOTOİLETKENLİK YÖNTEMİ İLE METASTABİLİTE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ (2015)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES (2017 Yıl)
2- Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Instability Phenomena in Thin Film Silicon for Solar Cell Application (2008)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- İnce Film Silisyum Malzemelerin Farklı Taban Malzemeler Üzerine Yüksek Frekanslı Plazma Yardımlı Kimyasal Buhar Fazdan Büyütme Tekniği (VHF-PECVD) ile Büyütülmesi ve İki Demetli Fotoiletkenlik Yöntemi ile Optiksel Karakterizasyonu (2015)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 21st Annual conference on liquid atomization and spray system, ILASS2007, September 10-12, 2007 (2007)
2- Condensed matter physics conference of Balkan countries 26-28 May 2008 (2008)
3- International conference on combustion and energy utilization ICCEU2010 May,4-8, 2010 (2010)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- Joint Ph.D. Scholarship Helmholtz Association of GERMANY and TUBİTAK of TURKEY. 2011 January- 2011 December (2011)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Germany Julich Research Center January 2011- December 2011 (2011)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon +90 248 213 2775
Email gyilmaz(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
3 + 14 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.