Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1Müzik eğitimi anabilim dallarındaki viyolonsel eğitiminde hicaz saz semâilerinin kullanımına yönelik bir model önerisiDoktoraBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı2020Tamamlandı
2Müzik eğitimi anabilim dallarında görevli piyano eğitimcilerinin artikülasyon tekniklerinin öğretimi ile ilgili görüşleriYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı2020Tamamlandı
3Piyano performansı Öz Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanmasıDoktoraMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı2014Tamamlandı
4Müziksel okuma (solfej) performans testi tasarımıDoktoraMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı2012Tamamlandı
5Eğitim fakültesi müzik eğitimi öğretmenliği ABD klasik gitar öğrencilerinin çalışma alışkanlıklarıYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı2009Tamamlandı
6Anadolu güzel sanatlar lisesi müzik bölümü öğrencilerinin mesleki müzik eğitimine yönelmelerinde ilköğretim kademesindeki müzik öğretmenlerini model alma durumları (Antalya ili örneği)Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı2008Tamamlandı
7Müzik öğretmenlerinin eğitim müziğinde çoksesli eşliklemeye yaklaşımları ve eşlikte harf şifre yöntemini kullanma durumlarıYüksek LisansAfyon Kocatepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Ana Bilim Dalı2007Tamamlandı
8Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersindeki başarı durumları ve başarılarını etkileyen faktörlerYüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer2007Tamamlandı
9Eğitim fakülteleri müzik eğitimi bölümlerinde çalgı eğitimi alanında viyola öğretiminin temel esaslarıYüksek Lisansİnönü Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı1994Tamamlandı
10Türkiye'de ortaöğretim dönemi 12-18 yaş grubunda keman eğitim ve öğretiminin esaslarıYüksek Lisansİnönü Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Müzik Eğitimi Ana Sanat Dalı1994Tamamlandı