Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoMüzik Eğitimi Anabilim Dallarında Görevli Piyano Eğitimcilerinin Artikülasyon Tekniklerinin Öğretimi İle İlgili GörüşleriBAYIRLI ALİ ULAŞ, YILDIZ GÖKAYMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2021Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
2 infoMüzik Eğitimi Anabilim Dallarında Mandolinin Bireysel Çalgı Eğitimi Derslerinde Kullanılmasına Yönelik Öğretim Elemanlarının GörüşleriAKTÜRK ZHANNA, YILDIZ GÖKAYMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2021Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
3 infoMandolinin Tarihsel Gelişim DönemleriAKTÜRK ZHANNA, YILDIZ GÖKAYEurasian journal of music and dance (Online)2021Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, TR DİZİN
4Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik EğitimiDerslerine İlişkin GörüşleriYILDIZ GÖKAYMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
5Dil Gelişiminde Müziğin YeriERTEK BABAÇ Ezgi,YILDIZ GÖKAYFine Arts (NWSAFA)2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
6 infoŞarkı Öğretiminde Popüler Müzik Eşliklerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının GörüşleriÖZDEMİR GÖKHAN,YILDIZ GÖKAYAbant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
7Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Müzik Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeğinin GeliştirilmesiYILDIZ GÖKAYMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, , EBSCO
8 infoMüziksel Okuma Solfej Performans Testi TasarımÖZDEMİR GÖKHAN,YILDIZ GÖKAYHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
9Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleği Tutumlarının İncelenmesiDALKIRAN ESRA,YILDIZ GÖKAYNWSA Fine Arts International e-Journal2016Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
10Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müziksel Gelişim Özellikleri Bir Literatür DerlemesiYILDIZ GÖKAY,NACAKCI ZEKİMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
11Müzik Uygulamalarında Tablet Bilgisayar iPad KullanımıÖNDER OSMAN,YILDIZ GÖKAYSüleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E2015Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO
12Müzik Öğretmeni Adaylarına Yönelik Piyano Performansı Öz Yeterlik Ölçeğinin GeliştirilmesiGÜN ELMAS,YILDIZ GÖKAYInternational Periodical For The languages, Literatute and History of Turkish or Turkic2014Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI dışındaki
13Piyano Eğitiminde Başarıyı Etkileyen FaktörlerGÜN ELMAS,YILDIZ GÖKAYe-Journal of New World Science Academy2013Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI dışındaki
14Genel Gelişim Sürecinde Müziksel GelişimÖZDEMİR GÖKHAN,YILDIZ GÖKAYMAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2010Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
15Teke Yöresinin Merkezi Burdur Halk Kültürü İle Müziğinden EsintilerKazan Şevkiye, Yıldız GökayTurkish Studies2009Ulusal, Hakemli, , Endekste taranmıyor
16Klasik Gitar Eğitiminin BoyutlarıŞENOĞLU ÖNDER Cansel,YILDIZ GÖKAYMAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi2008Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
17Atatürk ve Müzik DevrimiYILDIZ GÖKAYİlköğretmen Dergisi2007Ulusal, Hakemli, , Endekste taranmıyor
18Güzel Sanatlar Eğitimi ve Köy EnstitüleriYILDIZ GÖKAYYeniden İmece2005Ulusal, Hakemsiz, Basılı,
19Atatürk ve Üniversite ReformuYILDIZ GÖKAYSDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi2004Ulusal, Hakemli, , Endekste taranmıyor
20Çocuklarda Müziksel GelişşimYILDIZ GÖKAYEğitim Araştırmaları Dergisi2003Ulusal, Hakemli, , Endekste taranmıyor
21Müzik Eğitimi Anasanat Dalına Yetenek Sınavıyla Alınan Öğrencilerin Giriş Nitelikleri İle Öğretme Öğrenme Sürecindeki Başarılarının Öğrenme Düzeyini Yordama Gücü Burdur Eğitim Fakültesi ÖrneğiYILDIZ GÖKAYEğitim Araştırmaları Dergisi2002Ulusal, Hakemli, , Endekste taranmıyor
22Burdur İli Halk MüziğiYILDIZ GÖKAYSDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi2002Ulusal, Hakemli, , Endekste taranmıyor
23İlköğretim Müfettişlerinin İlköğretim 1 Kademe Müzik Derslerinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin AlgılarıYILDIZ GÖKAYEğitim Araştırmaları Dergisi2001Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
24Müziğin Eğitimdeki YeriYıldız Gökay, Demircioğlu NailEytepe Eğitim Yönetimi Dergisi1996Ulusal, Hakemli, , Endekste taranmıyor
25Keman Eğitiminde Geleneksel Türk Müziğinin KullanılabilirliğiYıldız Gökay, Demircioğlu NailMavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi1995Ulusal, Hakemli, , Endekste taranmıyor
26Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Destek Sınıfı Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen FaktörlerYıldız Gökay, Sarıçoban Arif, Seçkin YaşarEytepe Eğitim Yönetimi Dergisi1995Ulusal, Hakemli, , Endekste taranmıyor
27Değerli Besteci ve Eğitimci Faik CanselenYILDIZ GÖKAYOrkestra Müzik Dergisi1990Ulusal, Hakemsiz, ,
28İlkokul Öğretmeni Yetiştiren İki Yıllık Eğitim Yüksekokullarında Müzik Öğretimi Dersi UygulamalarıYILDIZ GÖKAYOrkestra Müzik Dergisi1988Ulusal, Hakemsiz, ,