Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
148-60 Aylık Çocukların Dil Gelişimi Kazanımlarında Sözlü Müziklerin KullanımıYILDIZ GÖKAY1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu25.11.2019Tam metin bildiri, Elektronik, İzmir
2Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Bilişsel Gelişim Kazanımlarına Ulaşmada Müzik Etkinliklerinin KullanılabilirliğiYILDIZ GÖKAY1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu25.11.2019Tam metin bildiri, Elektronik, İzmir
3Müzik Öğretmenliği Lisans Öğretim Programının Ortaöğretim MüzikDersi Kazanımları Bakımından DeğerlendirilmesiÖZDEMİR GÖKHAN,YILDIZ GÖKAYV. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi15.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
4MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MÜZİK KURS MERKEZLERİNDEÇALIŞAN PİYANO EĞİTİMCİLERİNİN MOTİVASYON DURUMLARININİNCELENMESİAli Ulaş BAYIRLI,YILDIZ GÖKAYII. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARIVE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ10.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik, AYDIN
5Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Sanat Kursu Merkezlerinde Piyano Eğitimi Veren Müzik Öğretmenlerinin 5-6 Yaş Grubu Çocukların Piyano Eğitimine İlişkin GörüşleriÖZERDEM Damla Melis,YILDIZ GÖKAYII. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ10.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik, AYDIN
6Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Etkinliklerine İlişkin GörüşleriÖzen Hande,YILDIZ GÖKAYII. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ10.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik, AYDIN
7Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Eğitimi Derslerine İlişkin GörüşleriYILDIZ GÖKAY1. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu15.06.2017Özet bildiri, Basılı,
8Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Müzik Eğitimi Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği GeliştirilmesiYILDIZ GÖKAYIV nd International Eurasian Educational Research Congress15.06.2017Özet bildiri, Basılı, Denizli
9Okul Öncesi Dönem Çocukların Sosyal ve Duygusal Gelişim Özelliklerinin Müzik Etkinlikleri Açısından İncelenmesiYILDIZ GÖKAY,KÖSE HÜSNİYE SEVALII. International Eurasian Educational Research Congrees15.11.2016Tam metin bildiri, Elektronik, MUĞLA
10Okul Öncesi Çocukların Müziksel Gelişim ÖzellikleriYILDIZ GÖKAY,NACAKCI ZEKİUluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı08.05.2016Özet bildiri, Basılı, BOLU
11Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının Sınıf Değişkenine Göre İncelenmesiDALKIRAN ESRA,YILDIZ GÖKAYUluslararası 2. İpek Yolu Konferansı08.05.2016Özet bildiri, Basılı, BOLU
12Şarkı Öğretiminde Popüler Müzik Eşliklerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının GörüşleriÖZDEMİR GÖKHAN,YILDIZ GÖKAYIIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS,15.03.2016Özet bildiri, Basılı, MUĞLA
13Bilişsel Gelişim Dönemlerinde Görülen Müziksel Gelişim ÖzellikleriÖNDER OSMAN,YILDIZ GÖKAYII. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi15.09.2015Tam metin bildiri, Basılı,
14Mehmet Akif Ersoy ve Abdullah Tukay ın Eserlerinde Hürriyet KavramıYILDIZ GÖKAYTürk Dünyasını Aydınlatanlar, Mehmet Akif Ersoy ve Abdullah Tukay Uluslararası Sempozyumu17.07.2014Tam metin bildiri, Basılı,
15İlköğretim Okullarında Müzik Dersine Ait Öğrenme Ortamlarının Fiziksel Durumları Akdeniz Bölgesi ÖrneğiÖzdemir Gökhan, Yıldız Gökay20. Ulusal Eğitim Bilimleri KurultayıTam metin bildiri, ,
16Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Müzik Öğretimi Dersine İlişkin TutumlarıYıldız Gökay, Topal DuyguVI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuTam metin bildiri, ,
17Türkiye de Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam DurumuYILDIZ GÖKAYEğitimde Reform ve Finans Sorunu SempozyumuTam metin bildiri, ,
18Türkiye de Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam DurumuYILDIZ GÖKAYEğitimde Reform ve Finans Sorunu SempozyumuTam metin bildiri, ,
19Burdur da Yükseköğretimin Dünü Bugünü YarınıYILDIZ GÖKAYI. Burdur SempozyumuTam metin bildiri, ,
20Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi Burdur Eğitim Fakültesi ÖrneğiYILDIZ GÖKAYXIV. Ulusal Eğitim Bilimleri KongresiTam metin bildiri, ,
21Yürürlükteki Müzik Öğretmeni Yetiştirme Programına Bir BakışYILDIZ GÖKAYMusiki Muallim Mektebi’nin Kuruluşunun 80. Yıl EtkinlikleriTam metin bildiri, ,
22Müzik Eğitiminde Kullanılan Geleneksel Çocuk Müziği Türlerinin Yapısal ÖzellikleriYILDIZ GÖKAYI. Halkbilim Sempozyumu ve ŞenliğiTam metin bildiri, ,
23Müzik Öğretmenlerinin İş DoyumuYILDIZ GÖKAY1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme SempozyumuTam metin bildiri, ,
24Lise Müzik Dersi Öğretim Programının DeğerlendirilmesiYILDIZ GÖKAYGüzel Sanatlar Eğitimi ve Sorunları SempozyumuTam metin bildiri, ,
25Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Müzik Yan Alanı Öğretim Programlarının Uygulama YeterliğiYILDIZ GÖKAYMüzik Eğitimi’97 SempozyumuTam metin bildiri, ,
26Bir Baba Bir Aile Reisi Olarak Mehmet Akif ErsoyYILDIZ GÖKAYİslam Coğrafyasını Aydınlatanlar Uluslararası İstanbul SempozyumuTam metin bildiri, ,
27Türk Dünyası Fikri ve Sanat Ustası Mehmet Akif ErsoyYILDIZ GÖKAYTürk Dünyasını Aydınlatanlar, Mehmet Akif Ersoy, Hüseyin Cavid Uluslararası SempozyumuTam metin bildiri, ,
28Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiYILDIZ GÖKAYTürkiye-Mısır Dostluğunda Bir Köprü; Mehmet Akif Ersoy Uluslararası SempozyumuDavetli konuşmacı, ,
29Teacher Training Institute s Model in Turkey and Today s Music Teacher TrainingYıldız Gökay, Köse Seval, Karakelle Sibel6th International Symposium Music In SocietyTam metin bildiri, ,
3020 th Century Sociology of Music Adorno and LukacsYıldız Gökay, Köse Seval, Karakelle Sibel6th International Symposium Music In SocietyTam metin bildiri, ,
31Türk ve Batı Müziği EtkileşimiYILDIZ GÖKAYVI. Uluslararası Türk Kültürü KongresiTam metin bildiri, ,
32Milli Eğitim Bakanlığına BağlıSanat Kursu Merkezlerinde Piyano Eğitimi Veren Müzik Öğretmenlerinin 5-6 �aş Grubu Çocukların Piyano Eğitimine ilişkinGörüşleriÖzerdem Damla Melis,YILDIZ GÖKAYII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Yetiştirme Kongresi, ,
33Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Etkinliklerine İlişkin GörüşleriÖzen Hande,YILDIZ GÖKAYII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Yetiştirme Kongresi, ,
34Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Müzik Kurs Merkezlerinde Çalışan Piyano Eğitimcilerinin Motivasyon Durumlarının İncelenmesiBayyırlı Ulaş,YILDIZ GÖKAYII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Yetiştirme Kongresi, ,