Dr. Öğr. Üyesi

Gülsüm KORKUT

İletişim Bilgileri

gkorkut(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2132500

Genel Bilgiler