Dr. Öğr. Üyesi

Gül DALGAR

İletişim Bilgileri

gkalay(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2134000

Genel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

(Yöksis üzerinden alınmaktadır.)

Seviye Üniversite Tarih