Dr. Öğr. Üyesi

Gökhan KALAĞAN

İletişim Bilgileri

gkalagan(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2132500

Genel Bilgiler