Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Rektörlük
 • Bölümü : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi (2001)
 • Lisans : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2007)
 • Y.Lisans : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Eğitim Programları ve Öğretim (2011)
 • Doktora : Adnan Menderes Üniversitesi
 • Doktora Dal : Eğitim Programları ve Öğretim
 • (2013-...)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Göçer, G. (2015) Karşılaştırmalı Eğitim (Dünya Ülkelerinden Örneklerle). Türkoğlu, A. (Ed.) içinde, Çin Eğitim Sistemi. Ankara: Anı Yayıncılık. (2015)
2- Göçer, G. (2015) Karşılaştırmalı Eğitim (Dünya Ülkelerinden Örneklerle). Türkoğlu, A. (Ed.) içinde, Finlandiya Eğitim Sistemi. Ankara: Anı Yayıncılık. (2015)
3- Göçer, G. (2015) Karşılaştırmalı Eğitim (Dünya Ülkelerinden Örneklerle). Türkoğlu, A. (Ed.) içinde, Hindistan Eğitim Sistemi. Ankara: Anı Yayıncılık. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Şahin, H., Göçer, G. (2013). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(3), 131-146. (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Şahin, H., Göçer, G. (2011). İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-yeterlik Algıları (Burdur İli Örneği). 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (2011) (2011)
2- Gündoğdu, K., Altay, B., Göçer, G., Karcı, C., Turgut Kahyaoğlu, S., Yakar, A., Saracaloğlu, A.S. (2014). Bazı Adım Üniversitelerinde Görev Yapan İdari Personelin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep. (2014)
3- Türkoğlu, A., Aydoğan, R., Aytaçlı, B., Göçer, G., Turgut Kahyaoğlu, S. (2014). Türkiye, İtalya, Almanya, Finlandiya ve Japonya OkulöncesirnEğitim Programlarının İncelenmesi. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep. (2014)
4- Saracaloğlu, A. S., Göçer, G., Altay, B., Evran, S. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarında Yer Alan Kazanımlara Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi (AFYONKARAHİSAR-AYDIN ÖRNEKLERİ). 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep. (2014) (2014)
5- Türkoğlu, A., Göçer, G, Turgut Kahyaoğlu, S, Aytaçlı, B., Aydoğdu, R.. (2014). Türkiye, Finlandiya, Almanya, Japonya ve İtalya'da Temel Eğitim. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. (2014)
6- Saracaloğlu, A. S., Göçer, G. (2014), Ortaöğretim Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. (2014) (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Göçer, G., Turgut Kahyaoğlu, S., Türkoğlu, A. (2015) Türkiye ve Finlandiya Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. (2015)
2- Saracaloğlu, A. S., Göçer, G., Altay, B. (2015) Öğretmen Görüşlerine Göre Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımlarının Sahip Oldukları Değerler Üzerine Etkisi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. (2015) (2015)
3- Gündoğdu, K., Yakar, A., Göçer, G., Turgut Kahyaoğlu, S. (2015) Türkiye’deki Kamu Kurumlarında Bir İnsan Hakki Olarak Eğitime İlişkin Bilinçlendirme Çabaları: Örtük Öğrenmenin Yansımaları. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. (2015)
4- Göçer, G., Turgut Kahyaoğlu, S., Gündoğdu, K. (2015). Students and Lecturers’ Views on Plagiarism Detection Tools Used in Postgraduate Researches. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction. Cukurova University, Adana (2015)
5- Saracaloğlu, A. S., Turgut Kahyaoğlu, S., Göçer, G. (2015). Creative Writing Through Learning Stations: An Action Research Study. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction. Cukurova University, Adana (2015)
6- Türkoğlu, A., Göçer, G., Turgut Kahyaoglu, S., Hancı Yanar, B. (2015). Fatih Project and Teacher Training Programs in The Context of Fatih Project: A Qualitative Study. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction. Cukurova University, Adana (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Göçer, G., Şahin, H. (2016). A Comparision of Secondary School Information Technologies and Software Course’s Curriculum. International Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrade/Serbia (2016)
2- Göçer, G., Karaoğlu, H., Şahin, H. (2016). Lecturers’ Perceptions and Practices of InformationrnTechnologies: A Qualitative Research. International Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrade/Serbia (2016)
Yüksek Lisans Tezi
1- İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Görüşlerinin ve Bilgisayar Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi (Burdur İli Örneği) (2011)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yayımlanmış Web tasarımı ve yönetimi
1- 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Web Sitesi Tasarımı (2011)
2- 8. Anadolu Adli Bilimler Kongresesi (2011)
3- 1. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu (2008)
4- 1. Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı "Howard Gardner" (2009)
5- Fazıl Hüsnü Dağlarca Sempozyumu (2009)
6- Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler Sempozyumu (http://ogyet2011.mehmetakif.edu.tr) (2011)
7- Uluslararası Balkan Sempozyumu (http://balkansempozyumu.sdu.edu.tr) (2012)
8- I. Uluslararası Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi (2012)
9- XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi (2012)
10- Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Önerisi Arama Konferansı Web Sitesi (2014)
11- Uluslararası 3 Ülke 3 Düşünür Sempozyumu (2014)
12- II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Web Sitesi (2014)
13- III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Web Sitesi (2014)
14- İleriye Bak Geri Dönüştür: Geri Dönüşümcü Öğretmen, TÜBİTAK 4004 Projesi Web Sitesi (2014)
15- I. Teke Yöresi Sempozyumu Web Sitesi (2014)
16- V. Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumu Web Sitesi (2014)
17- Miryokephalon Savaşı Sempozyumu Web Sitesi (2014)
18- II. Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali (2013)
19- IV. Genç Yetenekler Müzik Festivali Web Sitesi (2015)
20- V. Uluslararası Ornitoloji Kongresi (2016)
21- Ödüllü Teke Yöresi Halk Çalgışarı Yarışması Web Sayfası (2016)
22- Uluslararası V. Genç Yetenekler Müzik Festivali Web Sitesi (2016)
23- IV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (2016)
Basılmış afiş, poster, broşür vb. tasarımı
1- Uluslararası Balkan Sempozyumu Afiş Tasarımı (2012)
2- 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi Afiş Tasarımı (2014)
3- İleriye Bak Geri Dönüştür: Geri Dönüşümcü Öğretmen Tübitak Projesi Afiş Tasarımı (2014)
4- Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Arama Konferansı Afiş Tasarımı (2014)
5- IV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Afiş Tasarımı (2016)
6- Bilgisayar Öğrenmenin Kısayolu 2 - Kitap Kapağı Tasarımı (2016)

DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Performans Değerlendirme İşlemlerinin İnternet Ortamından Yapılabilmesini Sağlayan Web Yazılımının Hazırlanması (BAP-KAYDEP Projesi) (2015)
2- İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Görüşlerinin ve Bilgisayar Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi (Burdur İli Örneği) (BAP Projesi) (2011)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başvurularının ve Proje Takiplerinin İnternet Ortamından Yapılabilmesini Sağlayan Web Yazılımının Hazırlanması (BAP-KAYDEP Projesi) (2015)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- İleriye Bak Geri Dönüştür: Geri Dönüşümcü Öğretmen Projesi. TÜBİTAK Tarafından Desteklendi (2014). (2014)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (2011)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

deneme

deneme

10:59:47 27.09.2012

Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 1261
Email ggocer(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
14 + 18 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.