Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1974
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Besin Hijyeni ve Teknolojisi
 • Anabilim Dalı : Besin Hijyeni ve Teknolojisi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Veteriner Fakültesi
 • Doktora : Ankara Üniv. Sağlık Bil.Enst.
 • Doktora Dal : Besin Hijyeni ve Teknolojisi
 • (2003-09-09 10:17:51) (10.04.2017)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- F. Taşçı (2004). Gıda kaynaklı Brucellosis ve önemi. Uludag Univ J Fac Vet Med, 23 (1-2-3): 137-142. (2004)
2- F. Taşçı (2005). Balıklarda omega-3 yağ asitleri ve halk sağlığı açısından önemi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 76 (2-3): 23-29. (2005)
3- F. Taşçı, Ş. Kaymaz (2009). Ankara’da tüketime sunulan mutfaklık tereyağı, krema ve krem şantili pastaların Brucella spp. yönünden incelenmesi. F.Ü.Sağ. Bil.Vet. Derg., 23 (1): 05-08. (2009)
4- T. İleri-Büyükoğlu, F. Taşçı, F. Şahindokuyucu (2010). Kombucha ve sağlık üzerine etkileri. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med., 29 (1): 69-76. (2010)
5- F. Taşçı (2011). Eşek sütünün özellikleri ve gıda alerjilerinde kullanımı. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med.30 (2): 39-44. (2011)
6- F. Taşçı, H. Seçilmiş Canbay (2016). Gıda amaçlı yetiştirilen hayvanlarda antibiyotik kullanımının halk sağlığı üzerine etkileri. Ayrıntı Dergisi, 4 (45): 31-36. (2016)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- F. Taşçı. Anadolu’nun Hayvanları, Telli Turna (Anthropoides Virgo). Veteriner Hekimler Derneği Bülteni, 2010, 1-2: 53-58. (2010)
2- Fulya Taşçı. Hijyenik ve Kaliteli Süt Üretimi. Burdur’da Hayvancılık, Köy Kahvesi Dergisi, AGROTR Magazine, Ocak-Şubat 2013. (2013)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- F. Taşçı (2014). Determination of Diethylstilbestrol residue in raw meat sold in Burdur. Journal of Applied Biological Sciences, 8(3): 32-34. (2014)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- H. Turutoglu, F. Tasci, S. Ercelik (2005). Detection of Staphylococcus aureus in milk by tube coagulase test. Bull Vet Pulawy, 49: 419-422. (2005)
2- S. Sahinduran, T. Buyukoglu, M.S. Gulay, F. Tasci (2007). Increased water hardness and magnesium levels may increase occurrence of urolithiasis in cows from the Burdur Region (Turkey). Veterinary Research Communications, 31: 665–671. (2007)
3- O. Kursun, F. Tasci, A.S. Akcan Kale, R. Baskaya, F. Pehlivanoglu (2009). A study on microbiological quality of rabbit meat. Indian Vet J, 86: 18-21. (2009)
4- F. Tasci, H. Turutoglu, H. Ogutcu (2010). Investigations of Listeria Species in Milk and Silage Produced in Burdur Province. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (Suppl-A): S93-S97. (2010)
5- F. Tasci (2011). Microbiological and chemical properties of raw milk consumed in Burdur. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10 (5): 635-641. (2011)
6- F. Tasci, F. Sahindokuyucu, D. Ozturk (2011). Detection of Staphylococcus species and staphylococcal enterotoxins by ELISA in ice cream and cheese consumed in Burdur Province. African Journal of Agricultural Research, 6 (4): 937-942. (2011)
7- F. Sahindokuyucu Kocasarı, F. Tasci, F. Mor (2012). Survey of aflatoxin M1 in milk and dairy products consumed in Burdur, Turkey. International Journal of Dairy Technology, 65: 1-7. (2012)
8- R. Adanir, F. Tasci (2013). Prevalence of helminth eggs in raw vegetables consumed in Burdur, Turkey. Food Control, 31: 482-484. (2013)
9- Ozkan Elmaz, Fulya Tascı, Aykut Asım Akbas, Mustafa Saatcı (2018). First lactation milk yield, composition, and some udder measurements of Honamlı goats raised under extensive conditions. Animal Science Papers and Reports, 36 (4), 393-403. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- H. Türütoğlu, Ş. Erçelik, F. Taşçı, F. Pehlivanoğlu. Subklinik mastitisli inek sütlerinde koagulaz pozitif Stafilokokların tüp koagulaz testi ile direkt teşhisi. VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi Kongre Özet Kitabı, s: 186-187, 14-16 Eylül 2004, Elazığ. (2004)
2- F. Taşçı. Ankara’da tüketime sunulan mutfaklık tereyağı, krema ve kremşantili pastaların Brucella spp. yönünden incelenmesi. I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Bildiri Kitabı, s: 397-404, 29-Eylül-1 Ekim 2004, Ankara. (2004)
3- Ö. Kurşun, F. Taşçı, A.S. Akcan Kale, R. Başkaya, F. Pehlivanoğlu. Tavşan etlerinin mikrobiyolojik kalitesi üzerine bir araştırma, 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Bildiri Kitabı s: 450-455, 18-20 Eylül 2006, İstanbul. (2006)
4- H. Turutoglu, F. Tasci. Burdur ilinden toplanan beyaz peynirlerde Brucella türlerinin araştırılması, 1. Ulusal Zoonoz Kongresi, 1. Ulusal Zoonoz Kongresi Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, s: 154, 3-6 Aralık 2007, Erzurum. (2007)
5- F. Taşçı, H. Türütoğlu, O. Kurşun, H. Öğütçü. Burdur yöresinde üretilen süt ve silajlarda Listeria türlerinin araştırılması, 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Özet Kitabı, s:431-438, 14-16 Mayıs 2009, Almira Otel-Bursa.rnrn (2009)
6- F. Şahindokuyucu, F. Taşçı, F. Mor. Burdur İlinde üretilen ve tüketime sunulan süt ve süt ürünlerinde Aflatoksin M1 düzeylerinin araştırılması. 3. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 3. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikolojisi Kongre Kitabı, s:142-143, 29 Eylül-2 Ekim 2010, Kuşadası-Aydın. (2010)
7- F. Tasci, F. Sahindokuyucu, D. Ozturk (2011). Detection of Staphylococcus species and staphylococcal enterotoxins by ELISA in ice cream and cheese consumed in Burdur Province. 4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongre Kitabı, s: 203, 13-16 Ekim 2011, Papillon Zeugma Hotel, Belek-Antalya. (2011)
8- T. İleri-Büyükoğlu, F. Taşçı, F. Şahindokuyucu (2011). Kombucha ve sağlık üzerine etkileri. 5. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongre Özet Kitabı, s: 93-94, Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi. (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- B. Şükran Kılınçlıer, Hülya Gacaroğlu, Fulya Taşçı. Microbiological and Chemical Properties of raw milks consumed in Burdur. 12th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, 6-8 May 2010, Istanbul, Turkey. Book of Abstracts, p:52-53.(Sözlü Sunu) (2010)
2- Fulya Taşçı, Mert Sudağıdan, Özge Gökçe. Biofilm formation and occurrence of Listeria monocytogenes on meat and food contact and equipment surfaces in slaughterhouse, International VETistanbul Group Congress 2014, 28-30 April, Istanbul, Turkey. Book of Abstracts, p:105.(poster sunu) (2014)
3- Merve Kartal, Raziye Süpçin, Muhammet Cihan Ergün, İsmail Kaya, Fulya Taşçı. Investigation of occurrence and distributon of Salmonella spp. and Listeria monocytogenes on meat and food contact surfaces in slaughterhouse. 16th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, 8-10 May 2014, Istanbul, Turkey. Book of Abstracts, p:62-63.(Sözlü sunu) (2014)
4- Fulya Taşçı, Süleyman Öner. Determination of microbiological quality of a traditional food that Kokoreç in Turkey. 3st International Food Congress, 26-27 September 2014, Bursa, Turkey. Book of Abstracts, p: 32.(poster sunu) (2014)
5- Fulya Taşçı, Özkan Elmaz, Mustafa Saatcı, Mehmet Çolak, Aykut Asım Akbaş. The milk yield and milk composition in first lactation of Honamlı goat breed. II International Veterinary Medicine VETistanbul Group Congress-2015, 07-09 April, Saint Petersburg, Russia. Book of Abstracts, p: 410 (Sözlü sunu) (2015)
6- Fulya Taşçı, Mert Sudağıdan. Virulence gene contents of Listeria monocytogenes isolated from meat and meat contact surfaces. II International Veterinary Medicine VETistanbul Group Congress-2015, 07-09 April, Saint Petersburg, Russia. Book of Abstracts, p:733. (Poster sunu) (2015)
7- Fulya Taşçı, Hale Seçilmiş Canbay (2018). Antibiyotik Kullanımının İnsan ve Hayvan Sağlığı Üzerine Etkileri. 1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), 02-05 May 2018 (poster sunu) (2018)
8- Fulya Taşçı (2018). İşlenmiş ve İşlenmemiş Kırmızı Et Tüketimi’nin Sağlık Üzerine Etkileri. 1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), 02-05 May 2018 (poster sunu) (2018)
Doktora Tezi
1- Ankara’da Tüketime Sunulan Mutfaklık Tereyağı, Krema ve Krem Şantili Pastaların Brucella spp. Yönünden İncelenmesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2003-Ankara (2003)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği (0)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (2011 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Journal of Natural and Applied Sciences, Manas University/Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Manas Fen Bilimleri Dergisi (2012 Yıl)
2- African Journal of Microbiology Research (2012 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu e-Dergisi (Tralleis e-Dergi)’de Hakemlik, Cilt:1, Sayı:3 (2014 Yıl)
2- Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 06.11.2016 (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı. (Yıl:2012)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2013)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2007)
2- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2008)
3- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2009)
4- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2010)
5- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2011)
6- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2012)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Sağlık Bilimleri Enstitüsü AKTS Koordinatörü (Yıl:2012)
2- TÜBİTAK-ARDEB tarafından yürütülen programlar kapsamında sunulan projelerin değerlendirileceği panelde "Gözlemci Panelist” olarak katılım. 18.06.2012, Kavaklıdere, Ankara. (Yıl:2012)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nde Komisyon Üyeliği, 25.09.2012. (Yıl:2012)
4- Yabancı Dil Sınavı Komisyon Üyeliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent Kadrosuna Başvuran Adayların Yabancı Dil Sınavı, 06.07.2009, Burdur (Yıl:2009)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Burs Komisyon Üyeliği, 01.10.2012. (Yıl:2012)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyogüvenlik Komisyonu Üyesi,31.05.2016. (Yıl:2016)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Eğitim ve Kültür Hayat Boyu Öğrenme Programı, Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği, Bologna Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 09-13 Mayıs 2011, İtalya. (Yıl:2011)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- F. Taşçı Süt Hijyeni. 21 Mayıs Dünya Süt Sempozyumu, 21.05.2004, Burdur İl Tarım Müdürlüğü. (Konuşmacı) (Yıl:2004)
2- F.Taşçı “Süt Sağım Hijyeni ve Süt Kalitenin Geliştirilmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Dünya Veteriner Hekimler Günü Etkinlikleri Paneli, 29 Nisan 2011, Burdur. (Konuşmacı) (Yıl:2011)
3- F. Taşçı. Hayvansal Orijinli Gıdaların Üretiminde Saklama Koşulları ve Önemi. Tek Sağlık; Hayvansal Kaynaklı Gıdaların Üretim ve Güvenliği Yönetim Çalıştayı, ESAFED ve İzmir Veteriner Hekimler Odası, 25 Mayıs 2012, Ege Sağlık (Anemon Ege) Oteli Bornova, İzmir. (Konuşmacı). (Yıl:2012)
4- Antalya Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen ‟Gıda Sektöründe Kullanılan Katkı Maddeleri, Yasal Dozları ve Hileli Gıdaların Analiz Yöntemleri” konulu meslek içi eğitim semineri, 27 Ocak 2013, Antalya. (Konuşmacı) (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- F. Taşçı, H. Türütoğlu, Ö. Kurşun, S. Mudul “Burdur Yöresinde Üretilen Süt ve Silajlarda Listeria Türlerinin Araştırılması”, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi, Antalya. Proje No: 2005.01.0108.001 (Proje Yürütücüsü, Tamamlandı). (2005)
2- F. Taşçı, F. Şahindokuyucu, Ö. Kurşun, D. Öztürk “Burdur’da Tüketime Sunulan Dondurma ve Peynirlerde Staphylococcus Türleri ve ELISA Tekniği ile Stafilokokkal Enterotoksinlerin Belirlenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi, Proje No: 0002-NAP-07, 2009 (Proje Yürütücüsü, Tamamlandı). (2009)
3- Proje No: 0335-NAP-16 (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- F. Şahindokuyucu, F. Taşçı, F. Mor “Burdur Yöresinde Üretilen ve Tüketime Sunulan Süt ve Süt Ürünlerinde Aflotoksin M1 Varlığının ve Düzeylerinin Araştırılması”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi, Proje No: 0003-NAP-07, 2009 (Yardımcı Araştırmacı, Tamamlandı). (2009)
2- Ö. Kurşun, A. Kasımlıoğlu Doğru, S.S. Kırdar, F. Taşçı, A.S. Akcan Kale, F. Pehlivanoğlu “Keş Peynirinin Olgunlaşma Periyodunda E. coli O157:H7 ve Listeria monoctogenes’in Canlı Kalabilirliliği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi, Proje No: 0006-NAP-07, 2009 (Yardımcı Araştırmacı, Tamamlandı). (2009)
3- “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2013-2015 dönemi akademik faaliyetlerinin nicelik ve niteliklerinin geliştirilmesi” konulu KAYDEP projesi, Proje no: 0158-KAYDEP-13 (Yardımcı Araştırmacı, Tamamlandı). (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Honamlı keçi ırkının üreme, süt verimi, karkas özelliklerinin belirlenmesi ve bu ırkın anatomik özelliklerinin osteolojik yönden Kıl keçisiyle karşılaştırılması”, Proje Türü ve Kodu: TÜBİTAK/1001/ 112R031, 2013 (Yardımcı Araştırmacı, devam ediyor). (2013)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2010-2011 yılı yayın teşvik ödülü (2012)
2- F. Taşçı. TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT), "Investigations of Listeria Species in Milk and Silage Produced in Burdur Province", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, 2010, Yayın Teşvik Ödüllü. (2010)
3- F. Taşçı. TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT), "Survey of aflatoxin M1 in milk and dairy products consumed in Burdur, Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, 2012, Yayın Teşvik Ödüllü. (2012)
4- F. Taşçı. TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT), "Prevalence of helminth eggs in raw vegetables consumed in Burdur, Turkey", 2013, FOOD CONTROL, Yayın Teşvik Ödüllü. (2013)
Ulusal jüri üyeliği
1- Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje Hakemliği, 07.07.2009. (2009)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Sınavı Yedek Jüri Üyeliği, 15.03.2012 (2012)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2125
Email fulyatasci(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknoloji Bölümü İstiklal Yerleşkesi BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
5 + 1 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.