Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1Yükselen piyasa ekonomilerinde pay senedi ve döviz kuruilişkisiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı2020Tamamlandı
2Bireysel emeklilik sisteminin seçilmiş makro ekonomik değişkenler üzerine etkisinin analizi: Türkiye örneğiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
3Yabancı portföy yatırımları ve borsa performansı ilişkisi: BIST üzerine bir uygulamaYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
4Bireysel emeklilik şirketlerinde etkinlik analizi (2011-2016)Yüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı2018Tamamlandı
5Sigorta sektörünü etkileyen faktörler (OECD örneği)Yüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı2018Tamamlandı