Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1978
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Ağlasun Meslek Yüksekokulu
 • Bölümü : Finans-Bankacılık ve Sigortacılık
 • Anabilim Dalı : Bankacılık ve Sigortacılık
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Önlisans : SDÜ Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Prog.Böl. (1999-09-02 13:46:12)
 • Lisans : SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fak.İşletme Böl.
 • Lisans Fakülte : 0
 • Lisans Bölüm : İşletme
 • Y.Lisans : SDÜ- Sosyal Bil.Enst.
 • Y.Lisans Dal : İşletme Anabilim Dalı (2005-08-02 12:04:31)
 • Doktora : SDÜ- Sosyal Bil.Enst.
 • Doktora Dal : İşletme Anabilim Dalı
 • (17.07.2013)
ÖZGEÇMİŞ

Fatma Mumcu Küçükçaylı, Lise eğitimini Zonguldak Ereğli Ticaret Meslek Lisesinde tamamlamıştır. 1999’da Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Muhasebe bölümünü bölüm birincisi olarak bitirmiştir. Dikey geçiş yaptığı SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 2002 yılında bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2003 yılında Ağlasun Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2007 yılında SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Doktora eğitimine başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur. Halen Ağlasun Meslek Yüksekokulu’nda görevine devam eden Fatma Mumcu Küçükçaylı evli ve iki çocuk annesidir. 

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- "Ulusal ve Uluslararası Piyasalar", SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık, Asil Yayın Dağıtım, Ankara. (2005)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Hisse Senedi Fiyatlarını Etkileyen Makro Ekonomik Faktörler: Türkiye Örneği (1990-2004). Finans-Politik&Ekonomik Yorumlar Dergisi, 503, 70-77. (2006)
2- Hisse Senedi Piyasası ve Döviz Kuru Mekanizmaları Üzerine Bir Panel Veri Analizi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 71, s.127-148, Temmuz 2016. (2016)
3- “Parasal Gevşemenin Peşinden Koşmak: Borsa İstanbul Örneği”, Bankacılar Dergisi, 99, 52-73. (2016)
4- "YÖRE HALKININ ÜNİVERSİTE ALGISI: AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(21), (Özel Sayı)72-88. (2017)
5- BORSALAR-ARASI KARŞILIKLI BAĞIMLILIK: ASYA VE AVRUPA BORSALARI BİRBİRLERİNİ ETKİLİYOR MU?, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (18. EYİ Özel Sayısı):721-734. (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- "Hisse Senedi Fiyatlarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler: İMKB Üzerine Uygulama 1990-2004"Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü (2005)
Doktora Tezi
1- HALKA ARZIN FİRMA MALİ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2013)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Ağlasun Meslek Yüksekokulu Müdür (Yıl:2017)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Ağlasun Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 2006-2007 (Yıl:2006)
2- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanlğı (Yıl:2009)
3- Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı (Yıl:2014)
4- Ağlasun Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 2014-2015 (Yıl:2015)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- MAEU Stratejik Planlama Kurulu (Yıl:2007)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248731 3322
Email fmumcu(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
6 + 18 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.