Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Determination of Cadmium and Lead Contamination of Animal Feeding Stuffs Obtained from Heavy Traffic, Industrial and Agricultural Regions of Bursa, TurkeyMOR FİRDES,Ceylan SelahattinInternational Conference on Chemical and Biochemical Engineering (ICCBE)28.11.2017Tam metin bildiri, Basılı, Ottawa
2EFFECTS OF VITAMIN C ON PATHOLOGY AND CASPASE-3 ACTIVITY OF KIDNEYS WITH SUBACUTEENDOS ULFAN TOXICITYÖZMEN ÖZLEM,MOR FİRDESInternational Congress of Health and Environment25.10.2017Özet bildiri, Basılı,
3OCHRATOXIN A AND ITS EFFECTSşengül ömür,KOCASARI FATMA,ÖZMEN ÖZLEM,MOR FİRDESInternational Congress of Health and Enviroment25.10.2017Özet bildiri, Basılı,
4Human plasma ochratoxin A levels and correlation with human renal cancersKılıc Mehmet akif,MOR FİRDES,Kargı Ayşegül2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF FORENSIC TOXICOLOGY-Industrial and Environmental Toxicology27.05.2016Özet bildiri, Basılı,
5Burdur Göl ü Suyunda Siyanotoksin Düzeylerinin AraştırılmasıMOR FİRDES, 4. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Elazığ, 11-14 Eylül 2013Poster, ,
6Dişi Sıçanlarda Östrojenin Okratoksin A Toksisitesindeki RolüKılıç. MA,, F Mor., Özmen Ö.22. Ulusal Biyokimya Kongresi, Konya, 23-27 Haziran 2014Sözlü Bildiri, ,
7Testosteron Hormonunun Okratoksin A Toksisitesindeki RolüKılıç. MA,, F Mor., Özmen Ö.XXIV. Ulusal Biyokimya Kongresi, Konya, 25-28 Eylül 2012.Sözlü SunumDavetli konuşmacı, Basılı,
8Cadmium and Lead Contamination in Vegetables and Feeding Stuffs in Respect to the Effects of Heavy Traffic Industry Urbanization and Agricultural Activities in BursaMOR F, CEYLAN S, Urban Environmental Pollution, Climate Change and Urban Environment, 12-15 June 2014, Toronto, CanadaPoster, Basılı,
9Lotus Corniculatus var Albinus un Analjezik AktivitesiCan OD, Mor F, Ozkay U, Öztürk7. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, AdanaPoster, ,
10Bir Sıçan İdrar Proteininin 2u globulin Cinsiyet Gelişim ve Testis Bağımlı DeğişimiKılıc MA, Mor F, Eker İ, Yılmaz MXXI. Ulusal Biyokimya KongresiDavetli konuşmacı, ,
11Burdur İl inde Üretilen ve Tüketime Sunulan Süt ve Süt Ürünlerinde Aflatoksin M1 Düzeylerinin AraştırılmasıSahindokuyucu F, Tascı F, Mor FÜçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji KongresiPoster, ,
12Burdur İl inde Üretilen Yem ve Silajların Mikotoksinlerle Kirlenme Durumunun AraştırılmasıSahindokuyucu F, Mor F, Oguz NM, Karakas Oguz FÜçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Poster, ,
13Burdur İli nde Kesime Sevk Edilen Sığırların Doku Örneklerinde Zeranol ve Trenbolon Kalıntılarının BelirlenmesiMor F, Sahindokuyucu F, Kav K, Köker A”, Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslarası Katılımlı)Poster, ,
14Sığır Eti Örneklerinde Sülfonamid Kalıntılarının Charm II Yöntemi İle Belirlenmesi ve HPLC FLD İle ValidasyonuMor F, Sahindokuyucu, Özdemir G, Öz BÜçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslarası Katılımlı), Kuşadası-AydınPoster, ,
15Chronic Toxic Effects of Liquid Mosquito Repellent Bioallethrin Smoke on RatsÖzbilgin S, Sonal S, Mor FI Congreso Internacıonal de Veterinaria y Medio Ambiente, Madrid, ItalyPoster, ,
16Cadmium and Lead Contamination in Vegetables and Feeding Stuffs in Respect to the Effects of Heavy Traffic Industry Urbanization and Agricultural Activities in BursaMor F, Ceylan S5.th The International Congress of Turkish Society of Toxicology, 218,Poster, ,
17Nitrate and Nitrite in Some Vegetables Consumed in South TurkeyMor F, Sahindokuyucu FJoint Speciality Symposium on Renal Toxicology and Toxicologic Pathology: An Integration of Mechanistic Investigation and Morphological Evaluation, 94, Lindau, Germany,Poster, ,
18Fatal Nitrate Poisoning in Cattle Fed with Chenopodium Album HayOzmen O, Mor F, Unsal AJoint Speciality Symposium on Renal Toxicology and Toxicologic Pathology :An Integration of Mechanistic Investigation and Morphological Evaluation, 78, Lindau, GermanyPoster, ,
19Pathological and Toxicological Investigations of Chronic Nitrate Poisoning in CattleOzmen O, Mor F, Sahinduran S, Unsal A”, Joint Speciality Symposium on Renal Toxicology and Toxicologic Pathology: An Integration of Mechanistic Investigation and Morphological Evaluation.Poster, ,
20Effects of Heavy Metals Residues on Human Health 1 st Congress of Molecular MedicineMor F, Kursun O1.st Congress of Molecular Medicine, 16-19 April 2005Poster, ,
21Perspective on the Potential Health Risks of Dioxin in Human FoodOzen O, Mor FThe Third Mediterranean Emergency Medicine Congress, Nice acropolis, FrancePoster, ,
22Cadmium and Lead Determination of Livestock Feed and Cattle Manure from Four Agricultural Areas of Bursa TurkeyMOR FİRDESThe Third Mediterranean Emergency Medicine Congress,Poster, ,
23Central Nervous System Activity of Lotus Corniculatus Var AlbinusCan OD, Demir Ü, Mor F, Öztürk Y39th Annual General Meeting of the European Brain and Behaviour Society (EBBS), Trieste, Italy,Poster, ,
24Endosulfan Induced Neurotoxicity and Acetylcholinesterase Inhibition in Rabbits The Protective Effect of Vitamin C Turkish Society of Molecular MedicineMor F, Ozmen OThird International Congress of Molecular Medicine, May 5–8, 2009, Istanbul, Turkey,Poster, Basılı,
25Heavy Metal Concentrations in Tissues of House Sparrow Passer Domesticus Aves Collected from Yatağan Thermal Power Plant and AntalyaAlbayrak T, Mor F6 th International Symposium on Ecology and Enviromental Problems, AntalyaPoster, ,