Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1973
  • Birimi : Veteriner Fakültesi
  • Bölümü : Klinik Öncesi Bilimler
  • Anabilim Dalı : Farmakoloji ve Toksikoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Lisans : Uludağ Üniv. Vet.Fak.
  • Lisans Bölüm : Veteriner Hekim
  • Doktora : Uludağ Üniv. Vet.Fak.
  • Doktora Dal : Veteriner Hekim
  • (2002-12-14 15:53:34)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ağır metal Kalıntılarının İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri (2005)
2- Sivsinek Kovucu Likid Piretroid İnsektisid Preparatın (Bioalletrin) Ratlarda Kronik Toksik Etkileri. (1996)
3- Biyolojik Silah Olarak Hemorajik Fever Virusları: Tedavi, Teşhis, Kontrol. (2005)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Pathological and Toxicological Investigations on Chronic Nitrate Poisoning in Cattle (2005)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- "Nitrate Poisoning in Cattle Fed Chenopodium album", Hay. Vet Human Toxicol, (2003)
2- Acute Endosulfan Poisoning in cattle (2003)
3- Acute Lead Toxication in Cattle Housed in Old Battery Factory (2004)
4- Lead and cadmium levels in Tissues of Horses in Bursa, Turkey. (2005)
5- Cadmium And Lead Determination of Livestock Feed And Cattle Manure From Areas Of Bursa (2007)
6- "Cadmium and Lead Contamination in Vegetables and Feeding Stuffs in Respect to the Effects of Heavy Traffic, Industry, Urbanization and Agricultural Activities in Bursa. Food Additives and Contaminants (2007)
7- Sevki C, Levent A, Ender G, Mor F. Reduction of house-dust mite allergen concentrations in carpets by aluminium potassium sulfate dodecahydrate (alum). Allergy And Asthma Proceedıngs 27 (5): 350-353 Sep-Oct 2006. (2006)
8- Mor, Firdevs; Kilic, Mehmet A.; Ozmen, Ozlem; Yilmaz, M ; Eker, I ; Uran, K. The effects of orchidectomy on toxicological responses to dietary ochratoxin A in Wistar rats. Experimental and Toxicologic Pathology, 66, 267-275, 2014 (2014)
9- Kocasari, Fatma Sahindokuyucu; Mor, Firdevs; Oguz, Mustafa Numan; Oguz, Fatma. Occurrence of mycotoxins in feed samples in Burdur Province, Turkey. Environmental Monitorıng and Assessment , 185 (6) , 4943-4949, 2013. (2013)
10- Mor, F, Kocasari, F., Ozdemir, G., Oz, B., “Determination of sulphonamide residues in cattle meats by the Charm-II system and validation with high performance liquid chromatography with fluorescence detection”. Food Chemistry, 134, 1645-1649, 2012. (2012)
11- Kocasari, F; Tasci, F; Mor, F. “Survey of aflatoxin M1 in milk and dairy products consumed in Burdur, Turkey. International Journal of Dairy Technology, 65 (3), 365-371, 2012. (2012)
12- Mor, Firdevs; Kilic, Mehmet A.; Ozmen, Ozlem; Yilmaz, M ; Eker, I ; Uran, K, Mantle P. A role for testosterone in the toxicity of ochratoxin a in male rats, Toxicology Letters, 211,119, 2012. (2012)
13- Ozmen, O ve F. Mor, ”Apoptosis in Adult Rabbit Testes during Subacute Endosulfan Toxicity”, Pesticide Biochemistry and Physiology, 102, 129-133, 2012. (2012)
14- Albayrak, T ve F. Mor, ”Comparative Tissue Distribution of Heavy Metals in House Sparrow (Passer Domestic, Aves) in Polluted and Reference Sites in Turkey”, The Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 87, 457-462, 2011. (2011)
15- Sezer, K, MK. Albay, O. Ozmen, M. Haligür, S. Sahinduran, F. Mor, A. Köker, ”Haematological, biochemical and thyroid gland investigations in pregnant cows and in calves chronically intoxicated with nitrate”, Revue de Médecine Vétérinaire, 162, 5, 223-228, 2011. (2011)
16- Mor F, F. Sahindokuyucu ve N. Erdogan, ”Nitrate and Nitrite Contents of Some Vegetables Consumed in South Province of Turkey”, Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(15), 2013-2016, 2010. (2010)
17- Mor, F ve O. Ozmen, ”Effect of Vitamin C in Reducing the Toxicity of Endosulfan in Liver in Rabbits”, Experimental and Toxicologic Pathology, 62, 75-80, 2010. (2010)
18- Mor, F ve O. Ozmen, ”Endosulfan-induced Neurotoxicity and Serum Acetylcholinesterase Inhibition in Rabbits: The Protective Effect of Vit C”, Pesticide Biochemistry and Physiology, 96, 108-112, 2010. (2010)
19- Ozmen, O., S. Sahinduran ve F. Mor, ”Pathological and Immunohistochemical Examination of the Pancreas in Subacute Endosulfan Toxicity in Rabbits”, Pancreas, 39(3), 367-370, 2010. (2010)
20- Mor, F. ve S. Ceylan, ”Cadmium and Lead Contamination in Vegetables Collected from Industrial, Traffic and Rural Areas in Bursa Province, Turkey”, Food Additives and Contaminants, 25(5), 611-615, 2008 (2008)
21- Cerit, H., F. Mor, O. Kursun ve K. Avanus, ”Cadmium and Lead in Livestock Feed and Cattle Manure from Four Agricultural Areas of Bursa, Turkey”, Fresenius Environmental Bulletin, 16(9b), 1227-1231, 2007 (2007)
22- Effects of vitamin C on pathology and caspase-3 activity of kidneys with subacute endosulfan toxicity (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Mor F., (2005) Biyolojik Silah Olarak Hemorajik Fever Virusları: Tedavi, Teşhis, Korunma. T. S. K. NBC Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, NBC Savunma Sempozyumu, 91-104, 5-6 Mayıs, Küçükyalı-İstanbul (2005)
2- . Mor F, Ceylan S. Bursa'da yoğun araç trafiği, sanayi, kentleşme ve tarımsal faaliyetlerin etkileri bakımından yem bitkilerinde kadmiyum ve kurşunla kontaminasyon. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslarası Katılımlı), 22-24-Eylül 2005 (2005)
3- Mor F, Sahindokuyucu F. Türkiye' ninnin Güneyinde Tüketilen Bazı Sebzelerde Nitrat ve Nitrit Düzeyleri. 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi(Uluslar arası Katılımlı)İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2006 (2006)
4- Mor F, Şahindokuyucu F, Antibiyotik kalıntılarının insan sağlığı üzerine etkileri, Bornova Araştırma Enstitüsü, İzmir, Sütte Antibiyotik ve Mikotoksin Kalıntıları, 06 Nisan 2007 (2007)
5- Şahindokuyucu F, Mor F, Mikotoksinlerin insan sağlığı üzerine etkileri, Bornova Araştırma Enstitüsü, İzmir, Sütte Antibiyotik ve Mikotoksin Kalıntıları, 06 Nisan 2007 (2007)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Mor F, Kursun O, Ağır metal Kalıntılarının İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri, I Ulusal Moleküler Tıp Kongresi, 1, 16-19 April 2005. (2005)
2- Kılıç, MA, F. Mor, Özmen Ö, Dişi Sıçanlarda Östrojenin Okratoksin A Toksisitesindeki Rolü” 22. Ulusal Biyokimya Kongresi, Konya, 23-27 Haziran 2014. Sözlü Sunum (2014)
3- Kılıç, MA, F. Mor, Özmen Ö, İ. Eker, M. Yılmaz ve Peter G. Mantle, “Testosteron Hormonunun Okratoksin A Toksisitesindeki Rolü”, XXIV. Ulusal Biyokimya Kongresi, Konya, 25-28 Eylül 2012.Sözlü Sunum (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Mor F, Ozmen O.: Acute Endosulfan Poisoning in cattle.IV. Ulusal Kromatografi Kongresi Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Beytepe, Ankara. 17-19 Eylül 2003. (2003)
2- Mor F,: Lead and Cadmium Levels in Tissues of Horses in Bursa, Turkey. II. Ulusal Atçılık Kongresi. Nevşehir, 3-6 Haziran 2004. (2004)
3- Kale M., Yavru S., Yapkıç O., Mor F. (2004) Evaluation of Serologic and Hematologic Tests for The Diagnosis of Bovine Leucosis Virus Infection, II. Veteriner Patoloji Kongresi, 120-121, 6-10 Eylül, Kapadokya-Nevşehir. (2004)
4- Kurşun Ö., Mor F,. Gıdalarda Pestisid Kalıntısı ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 22-24 Eylül 2005 (2005)
5- Kocasarı, F, Gülle İ, Kocasarı Ş, Pekkaya S, Mor F. Burdur Göl’ü Suyunda Siyanotoksin Düzeylerinin Araştırılması, 4. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Elazığ, 11-14 Eylül 2013 (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- "Chronic Toxic Effects of Liquid Mosquito Repellent (Bioallethrin) Smoke on Rats" .I Congreso Internacıonal de Veterinaria y Medio Ambiente.Madrid, 22,23 y 24 de octubre de 1998, Italy. (1998)
2- Mor, F., Ceylan, S, "Cadmium and Lead Contamination in Vegetables and Feeding Stuffs in Respect to the Effects of Heavy Traffic, Industry, Urbanization and Agricultural Activities in Bursa". 5. The International Congress of Turkish Society of Toxicology. October 30-November 2, Antalya-Turkey, 2003 (2003)
3- Mor, F. Cadmium and Lead Determination of Livestock Feed and Cattle Manure from Areas of Bursa, Turkey The Third Medideterranean Emergency Medicine Congress, Nice acropolis, France, 1-5 Semptember, 2005. (2005)
4- Ozen O, Mor F, Perspective on the Potential Health Risks of Dioxin in Human Food. The Third Medideterranean Emergency Medicine Congress, Nice acropolis, France, 1-5 Semptember, 2005. (2005)
5- Mor F, Şahindokuyucu F, Ünsal A.:Burdur Yöresinde İçme Sularında Nitrat ve Nitrit Düzeylerinin Araştırılması. V. Ulusal Kromatografi Kongresi Anadolu Üniversitesi Bitki İlaç Araştırma Merkezi, Eskişehir. 30 Haziran-3 Temmuz 2004 (2004)
6- Mor, F. ve S. Ceylan, ”Cadmium and Lead Contamination in Vegetables and Feeding Stuffs in Respect to the Effects of Heavy Traffic, Industry, Urbanization and Agricultural Activities in Bursa, Urban Environmental Pollution, Climate Change and Urban Environment, 12-15 June 2014, Toronto, Canada. (2014)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- Pathological and Toxicological Investigations of Chronic Nitrate Poisoning in Cattle". Joint Speciality Symposium on Renal Toxicology and Toxicologic Pathology: An Integration of Mechanistic Investigation and Morphological Evaluation. Semptember 26-October 1, 2004. Inselhalle, Lindau, Germany (2004)
2- Fatal Nitrate Poisoning in Cattle Fed with Chenopodıum album Hay". An Integration of Mechanistic Investigation and Morphological Evaluation. Semptember 26-October 1, 2004. Inselhalle, Lindau, Germany (2004)
3- An Investigation on Caprine Arthritis-Encephalitis (CAEV) Seropositivity by Enzyme Linked Immounosorbent Assay (ELISA) in Angora Goats and Evaluation of Haemotological Findings of the Seropositive Animals". An Integration of Mechanistic Investigation and Morphological Evaluation. Semptember 26-October 1, 2004. Inselhalle, Lindau, Germany (2004)
4- Nitrate and Nitrite in Some Vegetables Consumed in South Turkey". An Integration of Mechanistic Investigation and Morphological Evaluation. Semptember 26-October 1, 2004. Inselhalle, Lindau, Germany (2004)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2004)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2006)
3- Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2012)
4- Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2013)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Mor F, Şahindokuyucu F, Antibiyotik kalıntılarının insan sağlığı üzerine etkileri, Bornova Araştırma Enstitüsü, İzmir, Sütte Antibiyotik ve Mikotoksin Kalıntıları, 06 Nisan 2007 (Yıl:2007)
2- Şahindokuyucu F, Mor F, Mikotoksinlerin insan sağlığı üzerine etkileri, Bornova Araştırma Enstitüsü, İzmir, Sütte Antibiyotik ve Mikotoksin Kalıntıları, 06 Nisan 2007 (Yıl:2007)
3- Mor F., (2005) Biyolojik Silah Olarak Hemorajik Fever Virusları: Tedavi, Teşhis, Korunma. T. S. K. NBC Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, NBC Savunma Sempozyumu, 91-104, 5-6 Mayıs, Küçükyalı-İstanbul (Yıl:2005)
4- 1. Kılıç, MA, F. Mor, Özmen Ö, İ. Eker, M. Yılmaz ve Peter G. Mantle, “Testosteron Hormonunun Okratoksin A Toksisitesindeki Rolü”, XXIV. Ulusal Biyokimya Kongresi, Konya, 25-28 Eylül 2012.Sözlü Sunum (Yıl:2012)
5- 2. Kılıç, MA, F. Mor, Özmen Ö, Dişi Sıçanlarda Östrojenin Okratoksin A Toksisitesindeki Rolü” 22. Ulusal Biyokimya Kongresi, Konya, 23-27 Haziran 2014. Sözlü Sunum (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Mor F, Şahindokuyucu, F, Kurşun Ö, İsbir M. Burdur Yöresinde Tüketime Sunulan Et, İç Organ ve Süt Örneklerinde Bazı Antibiyotik Türlerine Ait Kalıntıların Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, (Proje No: 2005.0108.002) (2005)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Şahindokuyucu, F., Mor, F., Oğuz, N.M., Oğuz, F Burdur bölgesinde üretilen süt sığırı, besi sığırı ve kuzu buzağı yemleri ile silajların aflatoksin,okratoksin ,T-2 Toksin, Deoksinivalenol, zearelenon ve fumonisinlerle kirlenme durumunun araştırılması. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Proje No: 2004.01.0108.001 (2004)
2- Hatipoğlu, F., Mor F., Erkek Tavşanlarda Subakut Endosulfan Toksikasyonu ve C Vitamininin Düzeltici Etkisi Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Proje No: 2004.01.0108.002 (2004)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Bilim Ödülleri-2005 (2005)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2122
Email fmor(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
4 + 14 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.