Öğretim Görevlisi

Fatma Kadriye DÜDEN ÖRGEN

İletişim Bilgileri

fkorgen(at)mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

(Yöksis üzerinden alınmaktadır.)

Seviye Üniversite Tarih