Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Kan Gurubu : AB Rh(-)
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Zootekni ve Hayvan Besleme
 • Anabilim Dalı : Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Sıdıka Hanım İlkokulu
 • Orta Okul : Söke Lisesi ortaokulu (1984)
 • Lise : Söke Lisesi (1987)
 • Lisans : Ankara Üniv. Vet. Fak.
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekim (1992)
 • Doktora : Ankara Üniv. Sağlık Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Hayvan Besleme ve Beslenme
 • (1999-06-28 10:10:42)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy
 • Doçenlik Dal : Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. (2007-10-05 10:16:07)
 • Profesörlük : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
 • Profesörlük Dal : Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (23 Ocak 2013)
ÖZGEÇMİŞ

Dört kardeşin en küçüğü olarak  9 Ocak 1970 de Aydın Söke'de doğmuşum. İlk, orta ve Liseyi Söke de okudum. Ortaokul, Lise ve Üniversitede yabancı dilim Fransızca idi. Üniversiteyi Ankara'da Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 1987-1992 yılları arasında okudum. 1993 yılında doktoraya başladım, yabancı dil olarak ingilizce eğitimine başladım  ve Ankara Üniversitesi kadrosunda Araştırma görevlisi oldum. 1994 yılında Memleketim olan Aydın'da Adnan Menderes ÜniversitesiVeteriner Fakültesine araştırma görevlisi olarak geçtim. 1999 da Kadrom Aydın'da iken Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktoramı bitirdim. 2000 yılında Van YYÜ  Veteriner Fakültesi'nde çalışan ve aynı anabilim dalında bulunduğum eşimle evlendim. Aydın'da anabilim dalında eşim için yeterli kadro bulunmaması nedeniyle evlilik nedeniyle Akdeniz Ünivesitesi Burdur Veteriner Fakültesinde 2000 yılında Araş. Gör Dr. olarak göreve başladım. Mart 2006'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kuruldu ve Fakültemiz yeni Üniversite bünyesine katıldı. Şubat 2006 da doçentliğe başvurdum. Yayınlar ve eserler aşamasından 5/5 geçtim. Aralık 2006 da sözlü sınavdan başarısız bulundum. 5 Ekim 2007 de doçentlik sözlü sınavına tekrar girerek başarılı oldum.  Ekim 2007 ile Ocak 2013 Tarihleri arasında Doçent olarak çalıştım. Ocak 2013  de Profesörlüğe yükseltildim. Hala Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Profesör olarak çalışmaktayım. Akademik hayatım süresince Fakülte kurulu, Meslek yüksek okulu müdürlüğü ve Üniversite senatosunda veteriner fakültesi senator olarak görev yaptım.  Üniversite yönetim kurulu üyeliğim, Bölüm başkan yardımcılığım ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerim devam etmektedir. Evliyim ve bir kız  çocuğu annesiyim.Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim dalı başkanlığı görevini 2000-2007 yılları arasında Doç.Dr. M. Numan OĞUZ yürütmüştür. 2007 yılından itibaren Prof.Dr. Fatma KARAKAŞ OĞUZ yürütmektedir. Anabilim dalımız bünyesinde 2 Profesör (Prof.Dr. Fatma KARAKAŞ OĞUZ ve Prof. Dr. M. Numan OĞUZ), 2 Yardımcı Doçent (Yrd.Doç.Dr. K. Emre BUĞDAYCI, Yrd.Doç.Dr Hıdır GÜMÜŞ) ve Araş Gör Eren KUTER vardır.  Eren KUTER doktora eğitimi için ÖYP kapsamında Aydın'da bulunmaktadır.

Prof.Dr. Fatma KARAKAŞ OĞUZ aşağıdaki ülkelere kongre ve Erasmus kapsamında ziyaretlerde bulunmuştur.

2004 yılında Macaristan (Budapeste)

2005 yılında İtalya (Torino)

2008 yılında Avusturya (Viyana)

2012 yılında Macaristan (Budapeste, Szeged, Hodmezovasarhely)

2013 yılında Polonya (Varşova, Lublin)

2013 yılında Belçika (Bruksel, Ghent, Brudge)

2014 yılında Macaristan (Budapeşte, Szeged, Hodmezovasarhely)

2014 yılında Romanya (Timişiora)

2015 Budapeşte/Macaristan

2016 Berlin/Almanya

2017 Üsküp/Makedonya

İLGİ ALANLARI

resim yapmak, müzik dinlemek, gezmek

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Yıldız, G., F. Karakaş Oğuz, M. N. Oğuz ve A. Ata, " Burdur Yöresinde Süt İneği Beslenmesinde Yapılan Bazı Yanlış Uygulamalar ve Çözüm Yolları". Panel kitabı. Cumhuriyetimizin 80. Yılı etkinlikleri. Yetiştirici yayınları serisi yayın no: 002., ISBN 975-7666-75-0. 2003. (2003)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Karakaş Oğuz, F., "Energetic Evaluation of Feeds: Poultry Section", Veterinary Nutrition and Dietetics I., ed. S. G. Fekete, 185, A/3 Nyomdaipari es Kiado Szolgaltato Kft., Budapest, 2005. (2005)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karakaş Oğuz, F. "Değerini Bilemediğimiz Bir Ürün; Pamuk Tohumu" Yem Magazin. (43. sayı) 47-52, Mart /2006. (2006)
2- Karakaş Oğuz, F. ve M. N. Oğuz, "Aspir ve hayvan beslemede kullanımı", Yem Magazin. (45. sayı) 29-33 Eylül 2006. (2006)
3- Karakas Oguz, F., M. N. Oguz, S. Hatipoglu ve M.S. Gulay, "The Effects of Iron Sulphate Supplementation to Diets Containing Cottonseed Meal on Performance and Haematological Parameters of Broilers". Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. Cilt: 3, Sayı: 1, 9-14, 2006. (2006)
4- Gümüs, H. Karakas Oguz, F.; 2014 Mayanın ruminant metabolizması üzerine etkileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2014 ,2(2):93-103. (2014)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Oguz M. N., Karakas Oguz, F. (2006). Süt ineklerinin beslenmesi. Gıda teknolojisi, 10 (9):80-84. (2006)
2- Karakas Oguz, F., Oguz M. N. (2006). Sıcak iklimde yumurta tavuğu rasyonlarında yağın kullanımı. Animal and Agriculture, Çiftlik Dergisi, 256: 55-57. (2006)
3- Yalçın, S., A. Şehu, İ. Kaya ve F. Karakaş, "Bıldırcın Rasyonlarına Katılan Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Ve Burçağın (Vicia ervilia L.Willd) Büyüme, Karkas Randımanı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi", Hayvancılık Yan Sanayi ve Veteriner Hekimliği Dergisi, Hayvancılık Dünyası, yıl:2, sayı:19, 67-71, Eylül, 1998. (1998)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yalçın, S., B. Kocaoğlu Güçlü, F. Karakaş Oğuz ve S. Yalçın, " Yumurta Tavuğu Rasyonlarında Enzim, Probiyotik ve Antibiyotik Kullanılması", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49, 135-141 (2002). (2002)
2- Yalçın, S., A. Şehu, F. Oğuz ve N. Oğuz, " Soya Küspesinin Formaldehit ve Kan İle Muamelesinin Rumende Parçalanma Özellikleri ve Etkin Yıkılabilirliği Üzerine Etkisi", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48, 147-152 (2001). (2001)
3- Şehu, A., S. Yalçın ve F. Karakaş, "Bıldırcın Rasyonlarına Katılan Burçağın (Vicia Ervilia L. Willd) Büyüme, Karkas Randımanı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43, 271-276 (1996). (1996)
4- Fatma Şefika Hatipoğlu, Fatma Karakaş Oğuz, Mustafa Numan Oğuz and Mehmet Şükrü Gülay. 2007 "Farklı Oranlarda Pamuk Tohumu İçeren Rasyonların Süt İneklerinde Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri" İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. Cilt 33. Sayı 1 . sy: 1-10. (2007)
5- Kara K., Kocaoğlu Güçlü B., Karakaş Oğuz F. , "Propolis Ve Fenolik Asitlerin Ruminant Beslemede Kullanımı", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.43-53, (2014) (2014)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karakas Oguz, F., M.N. Oguz.2007. The effect of safflower seed on performance and some blood parameters of broiler chicks, Indian Veterinary Journal, 84: 610-612. (2007)
2- M.N. Oguz, M.A. Karslı and F. Karakas Oguz. 2007. Rumen degradability of dehulled cottonseed and soybean meal, Indian Veterinary Journal, 84: 779-780. (2007)
3- Karakas Oguz, F., M. N. Oguz, T.Buyukoglu ve S.Sahinduran, "Effects of Varying Levels of Whole Cottonseed on Blood, Milk and Rumen Parameters of Dairy Cows," Asian-Aust. J . Anim. Sci., 19, 6: 852-856 (2006). (2006)
4- Yalçın, S., F. Oguz ve S. Yalçın, "Effect of Dietary Hazelnut Meal Supplementation on Meat Composition of Quails," Turk. J Vet Anim Sci, 29, 1285-1290 (2005). (2005)
5- Karakaş Oğuz, F., M. N. Oğuz ve T. Büyükoğlu, "Effect of Calcium and Iron Supplementation on Blood Parameters of Broiler Fed Diet with Gossypol," Indian J Anim Sci., 74, 1164-1165 (2004). (2004)
6- Önol, A. G., M. Sarı, F. Karakaş Oğuz, B. Gülcan ve G. Erbaş, "The Effects of Dietary Probiotic Supplementation on Some Productivity and Blood Parameters of Laying Quails Raised Under Constant Heat Stress," Turk. J Vet Anim Sci., 27, 1397-1402 (2003). (2003)
7- Sarı, M., F. Akar ve F. Karakaş, "Aydın Yöresinde Yetişen Kanyaş Bitkisinde (Sorghum halapense l.) Vejetasyon Dönemlerine Göre Siyanür Düzeylerinin Belirlenmesi," Turk. J Vet Anim Sci ., 23 (ek sayı 2, Temmuz), 381-384 (1999). (1999)
8- Yalçın, S., A. Şehu ve F. Karakaş, "Ayçiçeği Küspesinin Formaldehit ve Kan ile Muamelesinin Rumende Parçalanma Özellikleri ve Etkin Yıkılabilirlik Üzerine Etkisi," Turk.J Vet Anim Sci., 22, 503-509 (1998). (1998)
9- Şehu, A., S. Yalçın ve F. Karakaş, "Bıldırcın Rasyonlarına Katılan Ekmek Mayasının Büyüme ve Karkas Randımanına Etkisi," Turk. J Vet Anim Sci, 21, 221-226. (1997). (1997)
10- Effect of different concentrations of dietary safflower seed on milk yield andrnsome rumen and blood parameters at the end stage of lactation inrndairy cows (2014)
11- The Effects of Using Chicken Drippings oil Instead ofrnthe Sunflower Oil on Performance, Blood Parameters, Cholesterol and Fatty Acid Composition of Egg Yolk in Laying Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica) [1] (2012)
12- Fatma Sahindokuyucu Kocasari, Firdevs Mor, Mustafa Numan Oguz and Fatma Karakas Oguz. Occurrence of mycotoxins in feed samples in Burdur Province, Turkey, Environmental Monitoring and Assessment, Environ Monit Assess (2013) 185:4943–4949. rnEnviron Monit Assess (2013) 185:4943–4949rnDOI 10.1007/s10661-012-2915-3rn (2013)
13- Büyükoğlu T., Karakas Oguz F., Oguz M.N. (2014) Yumurtlayan Japon Bıldırcın Karma Yemlerine Tavuk Çevirme Yağı ve Ayçekirdeği Yağı İlavesinin Kan ve Karaciğer Oksidan/Antioksidan Denge ve Karaciğer Fonksiyon Testleri Üzerine Etkileri, Turk J Bioch. Baskıdaki Makaleler: TJB-81894 | DOI: 10.5505/tjb.2014.81894 (2014)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Hatipoğlu, F. S., M. S. Gulay, F. Karakas Oguz, N. Oguz, U. R. Fidancı ve G. Yildiz, "The Effect of Feeding Dried Poultry Manure on Weight Gain, Feed Conversion Rates and Blood Values in Lambs", 2005 Joint Annual Meeting, J. Dairy Sci., Volume 88, Suppl.1, 63, Ohio, 2005. (2005)
2- Hatipoğlu, F. Ş., M. Ş. Gulay, F. Karakaş Oğuz ve N. Oğuz, "Effect of Different Whole Cottonseed Concentration on Some Hematologic Data in Dairy Cattle," 2004 Joint Annual Meeting, J.Dairy Sci.Vol. 87, suppl. 1, St.Louis, 2004. (2004)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Karakas Oguz, F. Oguz, M.N. Hatipoglu, S., Gulay, M.S. Pamuk tohumu küspesi içeren yemlere demir sülfat katılmasının broylerlerde besi performansı ve hematolojik parametreler üzerine etkisi, 295-299. IV Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Uludağ, Bursa, 2007 (2007)
2- Oguz M.N, Karakas Oguz F, Goncüoğlu E., Kavuzu ayrılmış arpanın bıldırcın besisinde kullanılma olanaklarının araştırılması. 354-357. IV Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Uludağ, Bursa, 2007. (2007)
3- Yalçın, S., F. Oguz, B. Güçlü ve S. Yalçın, " Bıldırcın Yemlerinde Ekmek Mayası Kullanımının Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri", III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 277-281, Adana, 2005. (2005)
4- Karakaş Oğuz, F., M.N. Oğuz, T. Büyükoğlu ve Ş. Şahinduran, "Bütün Pamuk Tohumunun Süt İneklerinde Farklı Oranlarda Kullanımının Süt Verimi, Süt Yağı ile Bazı Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri", III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 418-424, Adana, 2005. (2005)
5- Oğuz, M.N., , F. Karakaş Oğuz ve T. Büyükoğlu, "Süt İneği Rasyonlarına Katılan Aspir Tanesinin Süt Verimi, Bazı Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi", III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 429-433, Adana, 2005. (2005)
6- Onbaşılar, İ., S. Yalçın ve F. Karakaş, "Bazı Hayvansal Kaynaklı Yem Maddelerinin Rumende Parçalanma Özellikleri", V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 388-393, Konya, 1998. (1998)
7- Sarı, M., F. Akar ve F. Karakaş, "Aydın Yöresinde Yetişen Kanyaş Bitkisinde (Sorghum Halapense L. ) Vejetasyon Dönemlerine Göre Siyanür Düzeylerinin Belirlenmesi", Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 616-622, Aydın, 1998. (1998)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Karakas Oguz, F. Oguz, M.N. Hatipoglu, S., Gulay, M.S. Pamuk tohumu küspesi içeren yemlere demir sülfat katılmasının broylerlerde besi performansı ve hematolojik parametreler üzerine etkisi, 295-299. IV Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Uludağ, Bursa, 2007 (2007)
2- Karakaş Oğuz, F., M.N. Oğuz, T. Büyükoğlu ve Ş. Şahinduran, "Bütün Pamuk Tohumunun Süt İneklerinde Farklı Oranlarda Kullanımının Süt Verimi, Süt Yağı ile Bazı Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri", III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 418-424, Adana, 2005. (2005)
3- Yıldız, G., F. Karakaş Oğuz, M. N. Oğuz ve A. Ata, " Burdur Yöresinde Süt İneği Beslenmesinde Yapılan Bazı Yanlış Uygulamalar ve Çözüm Yolları". Panel kitabı. Cumhuriyetimizin 80. Yılı etkinlikleri. Yetiştirici yayınları serisi yayın no: 002., ISBN 975-7666-75-0. 2003. (2003)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Karakaş, F. ve A. Ergün, "Bazı Yem Maddelerine Enzim Ilavesinin Gerçek Metabolize Olabilir Enerji Değerlerine Etkisi ve Bunların Broyler Rasyonlarında Kullanılabilirliği", International Animal Nutrition Congress'2000, 51-58, Isparta, Turkey, 2000. (2000)
2- Yalçın, S., A. Şehu ve F. Karakaş, " Ayçiçeği Küspesinin Formaldehit ve Kan İle Muamelesinin Rumende Parçalanma Özellikleri ve Etkin Yıkılabilirlik Üzerine Etkisi," 4. International Feed Congress and Exhibition, 237-240, Kapadokya, Türkiye, 1998. (1998)
3- Yalçın S, A. Şehu, İ. Kaya ve F. Karakaş, "Bıldırcın Rasyonlarına Katılan Adi Fiğ (Vicia sativa L.) ve Burçağın (Vicia ervilia L.Wild ) Büyüme, Karkas Randımanı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi," YUTAV'97 International Poultry Fair and Congress. 358-367, İstanbul, Turkey, 1997. (1997)
4- Karakas Oguz F., Bugdayci K. E., Oguz M. N., Albay M. K. The effect of yeast culture products (rumisacc and intetotal) on fattening performance, some blood and rumen fluid parameters in male kids. XIII Wellman Conferences, Hódmezővásárhely (Hungary) (2014). (2014)
5- Karakas Oguz F., Bugdayci K. E., Oguz M. N., Albay M. K. The effect of yeast culture products (rumisacc and intetotal) on fattening performance, some blood and rumen fluid parameters in male kids. XIII Wellman Conferences, Hódmezővásárhely (Hungary) (2014 (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Karakas Oguz, F. Oguz, M.N. Hatipoglu, S., Gulay, M.S. The effects of iron sulphate supplementation to diets containing cottonseed meal on performance and haematological parameters of broilers. 10th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (ESVCN 2006) October 5. P: 89. Ecole national veterinaire de Nantes, France. (2006)
2- Oguz, MN., Karakas Oguz, F., Goncüoğlu E., The possibilities using dehulled barley in broiler quail diets. 10th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (ESVCN 2006) October 5. P: 94. Ecole national veterinaire de Nantes, France. (2006)
3- Karakaş Oğuz, F., "The Effect of Enzyme Supplementation to Some Feedstuffs on Their TME Values and the Usage of These on Broiler Rations," 9 th ESVCN Congress, 59, Grugliasco (Torino), Italy, 2005. (2005)
4- Oguz, M. N., M. A. Karslı ve F. Karakaş Oğuz, "Rumen Degradability of Dehulled Cottonseed and Soybean Meal," 9 th ESVCN Congress, 86, Grugliasco (Torino), Italy, 2005. (2005)
5- Hatipoğlu, F. S., M. S. Gulay, F. Karakas Oguz, N. Oguz, U. R. Fidancı ve G. Yildiz, "The Effect of Feeding Dried Poultry Manure on Weight Gain, Feed Conversion Rates and Blood Values in Lambs", 2005 Joint Annual Meeting, J. Dairy Sci., Volume 88, Suppl.1, 63, Ohio, 2005. (2005)
6- Karakas Oguz, F., M. N. Oguz, T. Büyükoğlu ve Ş. Şahinduran, "Effects of Varying Levels of Whole Cottonseed on Blood Milk and Rumen Parameters of Dairy Cows," 8 th ESVCN Conference, 154, Budapest, Hungary, 2004. (2004)
7- Karakas Oguz, F. ve M. N. Oguz, "The Effect of Safflower Seed on Fattening Performance and Some Blood Parameters of Broiler Chicks," 8 th ESVCN Conference, 236, Budapest, Hungary, 2004. (2004)
8- Oğuz, M. N., F. Karakaş Oğuz ve Büyükoğlu T. "The Effects of Safflower Seed (Carthamus tinctorius L.) Supplementation of Dairy Cow Diets on Milk Production, Some Milk, Rumen and Blood Parameters," 8 th ESVCN Conference, 157, Budapest, Hungary, 2004. (2004)
9- Yalçın, S., F. Oguz, B. Güçlü ve S. Yalçın, "The Effect of Dietary Baker's Yeast on The Performance and Egg Traits of Laying Quails," 8 th ESVCN Conference, 253, Budapest, Hungary, 2004. (2004)
10- . Hatipoğlu, F. Ş., M. Ş. Gulay, F. Karakaş Oğuz ve N. Oğuz, "Effect of Different Whole Cottonseed Concentration on Some Hematologic Data in Dairy Cattle," 2004 Joint Annual Meeting, J.Dairy Sci.Vol. 87, suppl. 1, St.Louis, 2004. (2004)
11- Yalçın S, F. Karakaş ve S. Yalçın, "Effect of Dietary Hazelnut Meal Suplementation on Meat Composition of Quailys," 2nd Annual Conference of The ESVCN, 88, Vienna. 1998. (1998)
12- Yalçın, S., B. Kocaoğlu, F. Karakaş ve S. Yalçın, "The Usage of Enzyme, Probiotic and Antibiotic In Laying Hen Rations" First Congress of Veterınarıans of Bosnia and Herzegovina With International Participation, 136, Tuzla, 1998. (1998)
13- Oguz, N., Karakas Oguz, F., Buyukoglu T. (2013). Comparative effects of chicken oil on the performance and some biochemical parameters of serum and egg yolk of laying hens. Proceedings of The Congress of the ESVCN 19-21 September 2013 Ghent, Belgium. (2013)
14- Karakas Oguz, F., Oguz, N., Buyukoglu, T. (2013). Influence of safflower seed in laying quail diets on egg yolk and blood serum. Proceedings of The Congress of the ESVCN 19-21 September 2013 Ghent, Belgium. (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Karakaş Oğuz, F., "The Effect of Enzyme Supplementation to Some Feedstuffs on Their TME Values and the Usage of These on Broiler Rations," 9 th ESVCN Congress, 59, Grugliasco (Torino), Italy, 2005. (2005)
2- Karakas Oguz, F., M. N. Oguz, T. Büyükoğlu ve Ş. Şahinduran, "Effects of Varying Levels of Whole Cottonseed on Blood Milk and Rumen Parameters of Dairy Cows," 8 th ESVCN Conference, 154, Budapest, Hungary, 2004. (2004)
3- Karakas Oguz, F. ve M. N. Oguz, "The Effect of Safflower Seed on Fattening Performance and Some Blood Parameters of Broiler Chicks," 8 th ESVCN Conference, 236, Budapest, Hungary, 2004. (2004)
4- Karakaş, F. ve A. Ergün, "Bazı Yem Maddelerine Enzim Ilavesinin Gerçek Metabolize Olabilir Enerji Değerlerine Etkisi ve Bunların Broyler Rasyonlarında Kullanılabilirliği", International Animal Nutrition Congress'2000, 51-58, Isparta, Turkey, 2000. (2000)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- Hatipoğlu, F. S., M. S. Gulay, F. Karakas Oguz, N. Oguz, U. R. Fidancı ve G. Yildiz, "The Effect of Feeding Dried Poultry Manure on Weight Gain, Feed Conversion Rates and Blood Values in Lambs", 2005 Joint Annual Meeting, J. Dairy Sci., Volume 88, Suppl.1, 63, Ohio, 2005. (2005)
2- Hatipoğlu, F. Ş., M. Ş. Gulay, F. Karakaş Oğuz ve N. Oğuz, "Effect of Different Whole Cottonseed Concentration on Some Hematologic Data in Dairy Cattle," 2004 Joint Annual Meeting, J.Dairy Sci.Vol. 87, suppl. 1, St.Louis, 2004. (2004)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü (Yıl:2014)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı (Yıl:2010)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- .Birim Kooperatiflerde Daha Kaliteli Süt ve Daha Verimli Süt Üretimi isimli TR.0205.01.002/01/022 sözleşme referans numaralı Avrupa Birliği ve Türkiye iş kurumu tarafından desteklenen projede 07.03.2005 / 07.10.2005 tarihleri arasında 7 ay süreyle eğitici olarak görev almıştır. (2005)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- .Bütün Pamuk Tohumunun Süt İneklerinde Kullanımı. Burdur Valiliği İl Özel İdaresi tarafından desteklenmiştir, Proje Yöneticisi, 2003. (2003)
2- Pamuk Tohumu Küspesi İçeren Etlik Piliç Yemlerine Demir Sülfat ve Kalsiyum Hidroksit İlavesinin Bazı Verim ve Kan Parametrelerine Etkisi, Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Proje no: 2001.01.0108.003, Proje Yöneticisi, 2001. (2001)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Burdur Bölgesinde Üretilen Süt Sığırı, Besi Sığırı ve Kuzu Buzağı Yemleri ile Silajların Aflatoksin, Okratoksin , T-2 Toksin, Deoksinivalenol, Zearelenon ve Fumonisin'lerle Kirlenme Durumunun Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri Yönetim Birimi, 2004.01.0108.002, Yardımcı Araştırıcı, devam ediyor. (2004)
2- .Kavuzu Ayrılmış Arpanın Bıldırcın Besisinde Kullanılma Olanaklarının Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 2004.01.0108.003, Yardımcı Araştırıcı, (2004)
3- Süt İneği Rasyonlarına Katılan Aspir Tanesinin (Carthamus tinctorius L.) Süt Verimi, Bazı Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi, Burdur Valiliği İl Özel İdaresi Tarafından Desteklenmiştir, 2003, Yardımcı Araştırıcı, 2003. (2003)
4- Sıcak Stresinde Yumurtlama Dönemindeki Bıldırcın Rasyonlarına Probiyotik Katkısının Etkileri, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, VTF- 99001, Yardımcı Araştırıcı, 1999. (1999)
5- Aydın Yöresinde Yetişen Kanyaş Bitkisinde (Sorghum halapense l. ) Vejetasyon Dönemlerine Göre Siyanür Düzeylerinin Belirlenmesi, Tübitak, VHAG-1177/ADP, Yardımcı Araştırıcı, 1997. (1997)
6- Yumurta Tavuğu Rasyonlarında Enzim, Probiyotik ve Antibiyotik Kullanılması, Ankara Üniv Araş Fonu Projesi, 97.10.00.16, Yardımcı Araştırıcı, 1997. (1997)
7- Bıldırcın Rasyonlarına Katılan Ekmek Mayasının Büyüme ve Karkas Randımanına Etkisi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi 95.10.00.04, Yardımcı Araştırıcı, 1995. (1995)
8- Soya ve Fiğ Tane Yemleri ile Bazı Yağlı Tohum Küspe Proteinlerini Çeşitli Yöntemlerle Rumen Yıkılabilirliğinden Koruma Olanaklarının Araştırılması, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Proje, 92.10.00.10, Yardımcı Araştırıcı, 1993. (1993)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Prof.Dr. Fatma KARAKAŞ OĞUZ

Diğer resim

13:48:06 17.03.2012

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Prof.Dr. Fatma KARAKAŞ OĞUZ

resim

13:26:46 17.03.2012

Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2140
Email fkarakasoguz(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
8 + 12 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.