Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1972
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Öncesi Bilimler
 • Anabilim Dalı : Farmakoloji ve Toksikoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekim (1996)
 • Doktora : Ankara Üniv. Sağlık Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Farmakoloji ve Toksikoloji
 • (2003-03-19 15:39:30)
ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Fatma KOCASARI

Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1972

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y. Lisans

 Veteriner Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1996

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2003

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Sağlıklı ve Koksidiyozlu Etlik Piliçlerde Sülfakinoksalin’in Farmakokinetiği (Danışman: Prof. Dr. Ali BİLGİLİ)

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi

1997-1999

Ar.Gör.

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

1999-2003

Dr.Ar.Gör.  

 Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi

2003-2006

Yard. Doç. Dr.

 Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi

2006

Yard.Doç. Dr.

 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi

2006-

İLGİ ALANLARI

Farmakokinetik, Mikotoksinler, Pestisidler

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kocasari, F.Ş., Bilgili, A. “Sağlıklı ve Koksidiyozlu Etlik Piliçlerde Sülfakinoksalin’in Farmakokinetiği” Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(1-2), 4-8, 2014. (2014)
2- Kocasari, F.Ş., Erdemli., S., B.”Mikotoksinlerin insan ve hayvanlar üzerindeki etkileri”. Dergi Ayrıntı, 19(19), 50-54, 2014. (2014)
3- Mor, F., Şahindokuyucu, F., Kav, K., Köker, A. “Sığırların doku örneklerinde zeranol ve trenbolon kalıntılarının belirlenmesi”, Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 27(4), 235-239, 2011. (2011)
4- Oğuz K.F., Oğuz M.N., Şahindokuyucu, F. “Aspir tohumu ve sığır süt yemi katılarak silolanan mısır hasılının bazı silaj kalite özellikleri ile mikotoksin yönünden incelenmesi”, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(1), 41-46, 2011. (2011)
5- Şahindokuyucu, F., Mor, F. “Süt sığırlarında önemli mikotoksinler ve etkileri” Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(1), 59-64, 2011. (2011)
6- Şahindokuyucu, F., Mor, F., Oğuz, M.N., Oğuz, F.K. “Burdur İli’nde toplanan silajlarda mikotoksin varlığının ve düzeylerinin araştırılması”, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(1), 49-54, 2010 (2010)
7- Büyükoğlu, T.İ., Taşcı, F., Şahindokuyucu, F. “Kombucha ve sağlık üzerine etkileri”, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(1), 69-76, 2010. (2010)
8- Bilgili, A., Altıntaş, L., Şahindokuyucu, F. “Kedi ve köpeklerde yatıştırıcı ve hareketsiz kılıcı ilaçların kullanımı”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(1), 77-82, 2003. (2003)
9- Yarsan, E., Şahindokuyucu, F. “Tavuklarda koksidiyoz ve sağaltımı”, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 3(1-2),73-78, 2003. (2003)
10- .Yarsan, E., Şahindokuyucu, F. “Pestisidlerin yabani hayata etkileri”, Türk-Koop Ekin, 20, 44-51, 2002. (2002)
11- Bilgili, A., Şahindokuyucu, F. “Kedi ve köpeklerde antibakteriyel ilaç kullanımı”. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 1(3-4), 58-61, 2001. (2001)
12- Bilgili, A., Şahindokuyucu, F. “Kedi ve köpeklerde antibakteriyel ilaç kullanımı”. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 1(3-4), 58-61, 2001. (2001)
13- Bilgili, A., Şahindokuyucu, F. “Kedi ve köpeklerde antibakteriyel ilaç kullanımı”. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 1(3-4), 58-61, 2001. (2001)
14- Bilgili, A., Şahindokuyucu, F. “Kedi ve köpeklerde antibakteriyel ilaç kullanımı”. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 1(3-4), 58-61, 2001. (2001)
15- Bilgili, A., Şahindokuyucu, F. “Kedi ve köpeklerde antibakteriyel ilaç kullanımı”. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 1(3-4), 58-61, 2001. (2001)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Eraslan, G., Kibar, M., Essiz, D., Sahindokuyucu, F., Liman, B.C. “Pharmacokinetic of sulfisoxazole in aqueous humor after topical and subconjunctival application in dog”, Pakistan Journal of Biological Sciences, 10, 4168-4170, 2007. (2007)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kocasari, F.S. “Occurrence of aflatoxins M1 in UHT milk and infant formula samples consumed in Burdur, Turkey”, Environmental Monitoring and Assessment, 186 (10), 6363-6368, 2014. (2014)
2- Kocasari, F.S., Mor, F., Oguz, M.N., Oguz, F.K. “Occurrence of mycotoxins in feed samples in Burdur Province, Turkey”, Environmental Monitoring and Assessment, 185, 4943-4949, 2013. (2013)
3- Kocasari, F.S., Tasci, F., Mor, F. “Survey of aflatoxin M1 in milk and dairy products consumed in Burdur, Turkey”, International Journal of Dairy Technology, 65(3), 365-371, 2012. (2012)
4- Mor, F., Kocasari, F.S, Ozdemir, G., Oz, B. “Determination of sulphonamide residues in cattle meats by the Charm-II system and validation with high performance liquid chromatography with fluorescence detection”, Food Chemistry, 134,1645-1649, 2012. (2012)
5- Tasci, F., Sahindokuyucu, F., Ozturk, D. “Detection of Staphylococcus species and staphylococcal enterotoxins by ELISA in ice cream and cheese consumed in Burdur Province”, African Journal of Agricultural Research, 6(4), 937-942, 2011. (2011)
6- Oguz, F.K., Oguz, M.N., Buyukoglu, T,. Sahindokuyucu, F. “Effects of L-Carnitine and vitamin C-electrolyte premix supplementation to diet containing safflower seed on performance, egg quality and some serum parameters in quails under summer condition”, Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(8), 1212-1215, 2010. (2010)
7- Mor, F., Sahindokuyucu, F., Erdogan, N. “Nitrate and Nitrite contents of some vegetables consumed in South Province of Turkey”, Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(15), 2013-2016, 2010. (2010)
8- Eraslan, G., Bilgili, A., Essiz, D., Akdogan M., Sahindokuyucu, F. “The effects of deltamethrin on some serum biochemical parameters in mice”, Pesticide Biochemistry and Physiology, 87, 123-130, 2007. (2007)
9- Eraslan, G., Essiz, D., Akdogan, M., Sahindokuyucu, F., Altintas, L. “The effects of aflatoxin and sodium bentonite combined and alone on some blood electrolyte levels in broiler chickens”, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29, 601-605, 2005. (2005)
10- Eraslan, G., Akdogan, M., Yarsan, E., Sahindokuyucu, F., Essiz, D., Altintas, L. “The effects of aflatoxins on oxidative stress in broilers chickens”, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29, 701-707, 2005. (2005)
11- Eraslan, G., Essiz, D., Akdogan, M., Sahindokuyucu, F., Altintas, L., Hismiogulları, S.E. “Effects of dietary aflatoxin and sodium bentonite on some hormones in broiler chickens”, Bulletin of The Veterinary Institute in Pulawy, 49, 93-96, 2005. (2005)
12- Eraslan, G., Akdogan, M., Yarsan, E., Essiz, D., Sahindokuyucu, F., Hismiogulları, S.E., Altıntas, L. “Effect of aflatoxin and sodium bentonite administered in feed alone or combined on lipid peroxidation in the liver and kidneys of broilers”, Bulletin of The Veterinary Institute in Pulawy, 48, 301-304, 2004. (2004)
13- Eraslan, G., Akdogan, M., Yarsan, E., Essiz, D., Sahindokuyucu, F., Altıntas, L. “Effects of short-term exposure to pulsed electromagnetic field on some biochemical parameters in mice”, Indian Journal of Biochemistry & Biophysics, 41, 57-59, 2004. (2004)
14- Akdogan, M., Eraslan, G., Gultekin, F., Sahindokuyucu, F., Essiz, D. “Effects of fluoride on lipid peroxidation in rabbits”, Fluoride, 37(3),185–189, 2004. (2004)
15- Yarsan, E., Altinsaat, C., Aycicek, H., Sahindokuyucu, F., Kalkan, F. “Effects of albendazole treatment on haematological and biochemical parameters in healthy and Toxocara canis infected mice”, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27, 1057-1063, 2003. (2003)
16- Eraslan, G., Akdogan, M., Bilgili, A., Kanbur, M., Şahindokuyucu, F. “Elektromanyetik alanın (60-90 Hz ve 5 mT) diurnal ritimde kan elekrolit düzeyleri üzerine etkileri”, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26, 1243-1247, 2002. (2002)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Oğuz, F.K., Oğuz M.N., Şahindokuyucu, F. “Aspir tohumu ve sığır süt yemi katılarak silolanan mısır hasılının bazı silaj kalite özellikleri ile mikotoksin yönünden incelenmesi”, VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası katılımlı), Samsun, s.461-465, 29 Haziran-2 Temmuz 2011. (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Kocasarı, F., Gülle, İ., Kocasarı, Ş., Pekkaya, S., Mor, F. “Burdur Gölü Suyunda siyanotoksin düzeylerinin araştırılması”, IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Elazığ, s.120-121, 11 -14 Eylül 2013. (2013)
2- Tasçı, F., Şahindokuyucu, F., Öztürk, D. “Burdur’da tüketime sunulan dondurma ve peynirlerde Staphlycoccus türleri ve ELISA tekniği ile stafilokokal enterotoksinlerin belirlenmesi”, 4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, s.203, 13-16 Ekim 2011. (2011)
3- Şahindokuyucu, F., Mor, F., Oguz, M.N., Oguz, F.K. “Burdur İli’nde üretilen yem ve silajların mikotoksinlerle kirlenme durumunun araştırılması”, 3. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Aydın, s.140-141, 29 Eylül-2 Ekim 2010. (2010)
4- Şahindokuyucu, F., Taşcı F., Mor, F. “Burdur İli’nde üretilen ve tüketime sunulan süt ve süt ürünlerinde Aflatoksin M1 varlığının ve düzeylerinin araştırılması”, 3. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Aydın, s.142-143, 29 Eylül-2 Ekim 2010. (2010)
5- Mor, F., Şahindokuyucu, F., Özdemir, G., Uludağ, R., Öz, B. “Sığır eti örneklerinde sülfonamid kalıntılarının Charm II yöntemi ile belirlenmesi ve HPLC-FD ile validasyonu”, 3. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Aydın, s.136-137, 29 Eylül-2 Ekim 2010.rn (2010)
6- Mor, F., Şahindokuyucu, F., Kav, K., Köker, A. “Burdur İli’nde kesime sevk edilen sığırların doku örneklerinde Zeranol ve Trenbolon kalıntılarının belirlenmesi”, 3. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Aydın, s.134-135, 29 Eylül-2 Ekim 2010. (2010)
7- Şahindokuyucu, F., Bilgili, A. “Sağlıklı ve koksidiyozlu etlik piliçlerde Sülfakinoksalin’in farmakokinetiği”, Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Ankara, s.278-279, 22-24 Eylül 2005 (2005)
8- Şahindokuyucu, F., Bilgili, A. “Sağlıklı ve koksidiyozlu etlik piliçlerde sülfakinoksalin’in doku yoğunlukları”, Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Ankara, s.280-281, 22-24 Eylül 2005. (2005)
9- Mor, F., Şahindokuyucu, F., Kurşun, Ö. “İnsan sağlığı üzerine hayvansal ilaç kalıntılarının etkileri”, 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi, İzmir, s.353, 28 Eylül-1 Ekim 2005.rn (2005)
10- Mor, F., Şahindokuyucu, F., Ünsal, A. “Burdur Yöresi’nde içme sularında nitrat ve nitrit düzeylerinin araştırılması”, V. Ulusal Kromotografi Kongresi, Eskişehir, s.132, 30 Haziran-2 Temmuz 2004. (2004)
11- Bilgili, A., Kanbur, M., Bilgili, N., Şahindokuyucu, F. “Haşere ile mücadele servislerindeki personelin çalışma koşullarının araştırılması”, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi, Ankara, s.184, 26-28 Kasım 1999. (1999)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Nitrate and Nitrite in Some Vegetables Consumed in South Turkey" An Integration of Mechanistic Investigation and Morphological Evaluation. Semptember 26-October 1, 2004. Inselhalle, Lindau, Germany, Joint Speciality Symposium on Renal Toxicology and Toxicologic Pathology. (2004)
2- Oguz, M.N., Oguz, F.K., Buyukoglu, T., Sahindokuyucu, F. “The effects of using L-Carnitine and Vitamin C electrolyte premix in laying quail rations containing safflower seed on performance, egg yolk cholesterol, egg yolk weight and some serum parameters in summer season”. 12 th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nurtition, Vienna, Austria, p.22, 25-27 September, 2008. (2008)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi (2013 Yıl)
2- Italian Journal of Animal Science (2013 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2014 Yıl)
2- Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Burdur Bölgesinde Üretilen Süt Sığırı, Besi Sığırı ve Kuzu Buzağı Yemleri ile Silajların Aflatoksin, Okratoksin, T-2 Toksin, Deoksinivenelol, Zearelenon ve Fumonisinlerle Kirlenme Durumunun Araştırılması (2004)
2- Burdur Göl’ü Suyunda Nodularin ve Mikrosistin-LR Düzeylerinin Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 130-NAP-11, Proje Yürütücüsü, 2011. (2011)
3- Burdur Yöresi’nde Üretilen ve Tüketime Sunulan Süt ve Süt Ürünlerinde Aflatoksin M1 Varlığının ve Düzeylerinin Araştırılması. (2007)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Burdur Yöresinde Tüketime Sunulan Et, İç Organ ve Süt Örneklerinde Bazı Antibiyotik Türlerine Ait Kalıntıların Belirlenmesi. (2005)
2- Burdur Yöresinde Tüketime Sunulan Et, İç Organ ve Süt Örneklerinde Bazı Antibiyotik Türlerine Ait Kalıntıların Belirlenmesi. (2005)
3- Sulak alanlarda yoğun gelişim gösteren kamış (Phragmites australis ) ve hasırkamışlarının (Typha spp.) alternatif kaba yem kaynağı olarak kullanılma olanakları (2013)
4- Kırıkkale Yöresindeki Sığır İşletmelerinden Toplanan Yem ve Süt Örneklerinde Mikotoksin Kalıntısının Araştırılması. Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 0045-NAP-08, Yardımcı Araştırmacı, 2011. (2011)
5- Burdur Yöresi’nde Kesime Sevk Edilen Sığırların Doku Örneklerinde Zeranol ve Trenbolon Kalıntılarının Belirlenmesi. (2008)
6- Burdur’da Tüketime Sunulan Dondurma ve Peynirlerde Staphylococcus Türleri ve ELİSA Tekniği ile Stafilokokal Enterotoksinlerin Belirlenmesi. (2007)
7- Burdur Yöresi’nde Tüketime Sunulan Et, İç Organ ve Süt Örneklerinde Bazı Antibiyotik Türlerine Ait Kalıntıların Belirlenmesi. (2005)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2121
Email fatmasa(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
6 + 15 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.