Şef

Fatih ÖZDİNCER

İletişim Bilgileri

fatihozdincer(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2134352

Genel Bilgiler