Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1970
  • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Yabancı Dil : İngilizce
  • Lisans : Ege Üniverstesi
  • Lisans Fakülte : Fen Fakültesi
  • Lisans Bölüm : Biyoloji Bölümü (2003)
  • Y.Lisans : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  • (2006)
  • Doktora : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  • (2014)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Algal Biyoteknoloji, Moleküler Sistematik

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Akgül F., 2016. Evrim. Edt: İşcen C.F. and Turkmen L., Bitki ve Mantarların Evrimi; 253-270; Lisans Yayıncılık, İstanbul (2016)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Miçooğulları C., Akgül R., Akgül F., Erduğan H., 2017. Using Live Microalgae Tetracystis isobilateralis R.M. Brown & H.C. Bold (Chlorococcales) Cells in the Removal of Heavy Metals, Journal of Algal Biomass Utilization, 8(1): 71-74 (2017)
2- Akgül R., Bican Süerdem T., Akgül F., 2013. Antimicrobial Activities of Some Marine Algae and Some Cyanobacteria From Çanakkale (Turkey), Journal of Algal Biomass Utilization, 4 (3:35-40). (2013)
3- Erduğan H., Aysel V., Dural B., Akgül R., Balıkçı Ö., Miçooğulları C., Akgül F. 2009. A New Record for Caulerpa Mexicana Sonder ex Kützing from Eastern Mediterranean Coast of Turkey. J. Black Sea/Mediterranean Environment. 15: 5-13. (2009)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Akgül F., Tüney İ., Akgül R. ve Erduğan H., 2017. Morphological and Molecular Characterization of Scenedesmus-like Species from Ergene River Basin (Thrace, Turkey), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences; DOI: 10.4194/1303-2712-v17_3_17. (2017)
2- Miçooğulları C., Akgül R., Akgül F., Erduğan H., 2017. Total Lipid, Fatty Acids and Other Biochemicals of Tetracystis isobilateralis R.M. Brown & H.C. Bold, Fresenius Environmental Bulletin. Volume 26 – No. 1a/2017:772-776. (2017)
3- Akgül R., Kızılkaya B., Akgül F. ve Erduğan H., 2015. Amino Acid Composition and Crude Protein Values of Some Cyanobacteria from Çanakkale (Turkey). Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 28 (5): 1757-1761 (2015)
4- Akgül R., Kızılkaya B., Akgül F. ve Ormancı H. B., 2015. Amino Acid Composition and Crude Protein Values of Some Red Algae from Çanakkale (Turkey). Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 44 (4):527-530. (2015)
5- Akgül R., Kızılkaya B., Akgül F. ve Erduğan H., 2015. Total Lipid and Fatty Acid Composition of Twelve Algae from Çanakkale (Turkey). Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 44 (4): 495-500 (2015)
6- Akgül R., Kızılkaya B., Akgül F., ve Doğan F., 2012. Biosorption of Heavy Metal Ions from Aqueous Solutions by Nonliving Scenedesmus quadricauda Biomass. Fresenius Environmental Bulletin, 21 (10): 2922-2928 (2012)
7- Kocum E., Akgül F. 2009. Evaluation Of Environmental Degradation in The Karamenderes River in Relation to Anthropogenic Stressors. Fresenius Environmental Bulletin. 18:762-769 (2009)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Akgül R., Akgül F., Kızılkaya B., 2012. Nostoc spongiaeforme Alginin Yağ Asidi ve Amino Asit Kompozisyonu. Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Kimya Bölümü, Kromatografi Kongresi, Tokat, 6-9 Haziran 2012. (2012)
2- Akgül R., Akgül F., Kızılkaya B., 2012. Batrachospermum gelatinosum Alginin Yağ Asidi ve Amino Asit Kompozisyonu. Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Kimya Bölümü, Kromatografi Kongresi, Tokat, 6-9 Haziran 2012. (2012)
3- Akgül F., Akgül R., Kızılkaya B., 2012. Phyllophora crispa Alginin Yağ Asidi ve Amino Asit Kompozisyonu. Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Kimya Bölümü, Kromatografi Kongresi, Tokat, 6-9 Haziran 2012 (0)
4- Kızılkaya B., Akgül F., Akgül R., 2012. Ceramium rubrum var. barbatum Alginin Yağ Asidi ve Amino Asit Kompozisyonu. Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Kimya Bölümü, Kromatografi Kongresi, Tokat, 6-9 Haziran 2012 (0)
5- Bican Süerdem T., Akgül R., Akgül F., 2012. Çanakkale İç Sularından Toplanan Bazı Alg Örneklerinin Antifungal Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü, 21. Biyoloji Kongresi, İzmir, 3-7 Eylül 2012 (0)
6- Akgül F., Akgül R., Bican Süerdem T., 2012. Çanakkale Boğazı’ndaki Bazı Kahverengi Alglerin Antimikrobiyal Aktiviteleri. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü, 21. Biyoloji Kongresi, İzmir, 3-7 Eylül 2012 (0)
7- Akgül F., Akgül R., Kızılkaya B., 2012. Lemanea fluviatilis Alginin Yağ Asidi ve Amino Asit Kompozisyonu. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü, 21. Biyoloji Kongresi, İzmir, 3-7 Eylül 2012 (0)
8- Akgül R., Bican Süerdem T., Akgül F., 2012. Siyanobakteri Üyesi Bazı Alglerin Antibakteriyel Aktiviteleri. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü, 21. Biyoloji Kongresi, İzmir, 3-7 Eylül 2012 (0)
9- Kızılkaya B., Akgül R., Akgül F., 2012. Rivularia bullata Alginin Ham Protein, Toplam Yağ ve Amino Asit Kompozisyonu. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü, 21. Biyoloji Kongresi, İzmir, 3-7 Eylül 2012 (0)
10- Erduğan H., Aysel V., Dural B., Akgül R., Akgül F., Türker N., Öztürk M., Fırat A. R., 2012. Çanakkale Boğazındaki Bazı Makroalgler Üzerinde Yayılış Gösteren Epifitik Algler. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü, 21. Biyoloji Kongresi, İzmir, 3-7 Eylül 2012 (0)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Akgül F., 2016. Using Areas of Algae in Food and Agriculture. MEDSPRING, 1st Euro-MedHackathon: Eco-Efficiency in the Agro-Food Chain, 14-15 Aralık 2016, Amman, Ürdün. (2016)
2- Akgül F., Tüney İ., Akgül R., Erduğan H., 2016. Morphological and Molecular Identification of Cyanobacteria Isolated from River Basin of Ergene (Thrace, Turkey). Symposium on EuroAsian Biodiversity, 23-27 Mayıs 2016, Antalya-Kemer (SEAB-2016). (2016)
3- Akgül F., Tüney İ., Akgül R., Erduğan H., 2016. Morphological and Molecular Identification of Chlorophyta Isolated from River Basin of Ergene (Thrace, Turkey). Symposium on EuroAsian Biodiversity, 23-27 Mayıs 2016, Antalya-Kemer (SEAB-2016). (2016)
4- Akgül F., Tüney İ., Akgül R. ve Erduğan H., 2014. Molecular Taxonomy of Coenobial Microalgae Isolated from River Basin of Ergene (Thrace, Turkey). International Conference on Environmental Science and Technology, Antalya. (2014)
5- Akgül F., Tüney İ., Akgül R. ve Erduğan H., 2014. Morphological and Molecular Identification of Chlorophyta Members Isolated from River Basin of Ergene (Thrace, Turkey). International Conference on Environmental Science and Technology, Antalya. (2014)
6- Kocum E., Akgül F. Monitoring of Nutrient Concentrations and Changes in Biomass of Planktonic Primary Producers in Karamenderes, II. International Envrionmental Protection Symposium 08-10.09.2005 / Kütahya Bildiri Özetleri Kitabı sf.: 23. (2005)
7- Mıçoğulları C., Akgül R., Akgül F., Erduğan H., 2016. Using Living Microalgae Tetracystis isobilateralis R.M. Brown& H.C. Bold (Chlorococcales) in the Removal of Heavy Metals. Symposium on EuroAsian Biodiversity, 23-27 Mayıs 2016, Antalya-Kemer (SEAB-2016). (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Mıçoğulları C., Akgül R., Akgül F., Erduğan H., 2016. Biochemical Characteristics of Microalgae Tetracystis isobilateralis R.M. Brown& H.C. Bold (Chlorococcales). Symposium on EuroAsian Biodiversity, 23-27 Mayıs 2016, Antalya-Kemer (SEAB-2016). (2016)
2- Akgül F., Tüney İ., Akgül R., Erduğan H., 2016. Morphological and Molecular Identification of Scenedesmaceae Members Isolated from River Basin of Ergene (Thrace, Turkey). Symposium on EuroAsian Biodiversity, 23-27 Mayıs 2016, Antalya-Kemer (SEAB-2016). (2016)
3- Akgül R., Akgül F., Kızılkaya B., Fırat A.R. ve Erduğan H., 2014. Total Protein Values and Amino Acid Profiles of Algae (Phaeophyceae and Chlorophyta) from Black Sea Coast (Kastamonu, Turkey). International Conference on Environmental Science and Technology, Antalya. (2014)
4- Mıçoğulları C., Akgül R., Akgül F., Erduğan H., 2016. Biochemical Characteristics of Microalgae Tetracystis isobilateralis R.M. Brown& H.C. Bold (Chlorococcales). Symposium on EuroAsian Biodiversity, 23-27 Mayıs 2016, Antalya-Kemer (SEAB-2016). (2016)
5- Akgül R., Akgül F., Kızılkaya B., Fırat A.R. ve Erduğan H., 2014. Total Lipid and Fatty Acid Composition of Algae (Phaeophyceae and Chlorophyta) from Black Sea Coast (Kastamonu, Turkey). International Conference on Environmental Science and Technology, Antalya. (2014)
Yüksek Lisans Tezi
1- Karamenderes Çayı İçerisinde Nutrient (NH4, NO3, NO2, SiO2, PO4) Yoğunluğu ve Planktonik Birincil Üreticilerin Biyokütlesel Değişimlerinin İzlenilmesi. (2006)
Doktora Tezi
1- Çanakkale (Marmara Bölgesi, Türkiye) ve Çevresindeki İç Sulardan İzole Edilen Mikroalglerin Moleküler Karakterizasyonu (2014)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

GENEL BİYOLOJİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Fen Edebiyat Fakültesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik - Sistem Biyolojisi Anabilim Dalı
HÜCRE BİYOLOJİSİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Fen Edebiyat Fakültesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik - Sistem Biyolojisi Anabilim Dalı

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3075
Email fakgul(at)mehmetakif.edu.tr
Adres İSTİKLAL YERLEŞKESİ FEN EDEBİYAT FAK. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
20 + 9 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.