Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1970
  • Kan Gurubu : A Rh +
  • Birimi : Veteriner Fakültesi
  • Bölümü : Besin Hijyeni ve Teknolojisi
  • Anabilim Dalı : Besin Hijyeni ve Teknolojisi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Yabancı Dil : İngilizce
  • Lisans : ANKARA ÜNİV. VETERİNER FAK.
  • Lisans Bölüm : VETERİNER
  • Doktora : Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  • (04.06.2014)
ÖZGEÇMİŞ

Dr. Erhan KEYVAN is a Asst. Professor in the Department of Food Science and Technology at University of Mehmet Akif Ersoy, Turkey. He obtained Bachelor of Science in Veterinary Medicine at Ankara University, Turkey in 2008. He earned Ph.D. in Food Microbiology at Ankara University, Ankara, Turkey in 2014. He is vice manager of Mehmet Akif Ersoy University Health Science Institute. He is co-editor of the Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. Asst. Prof. Dr. Erhan KEYVAN is interested fields of research are food microbiology, milk hygiene, moleculer microbiology, natural additives. His present research focuses on anaerob microorganisms and searching for microbiological agents such as S. aureus, Candida spp., E. coli O157:H7 and to control its with natural additives.

e-mail: erhankeyvan@mehmetakif.edu.tr

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Ö Yurdakul, E Keyvan, HA Kahraman, E Şen. (2018). Gıda Kaynaklı Nematodlar. Yusuf Dogruer (Ed.). Gıda Kaynaklı Paraziter Hastalıklar. 1. Basım. Türkiye Klinikleri, Ankara. (2018)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Prediktif Mikrobiyoloji ve Gıda Endüstrisinde Önemi. Erhan Keyvan, Haydar Özdemir, Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR, 8 (2): 11-25. (2010)
2- Çeşitli Gıdalarda Okratoksin A Varlığı (2015)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Broyler Piliç Kesimhanelerinde Hayvan Refahı Uygulamaları . Veteriner Tavukçuluk Deneği Mektup Ankara. 9(3),18-20. (2011)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Sığır Karkaslarında Post-Mortem Değişiklikler. Erhan Keyvan. Vet. Hekim Der. Derg. 81 (2): 43-46. (2011)
2- Detection of Plasmid Mediated AmpC Beta-Lactamases in Clinical Isolates of Escherichia Coli and KlebsiellaPneumoniae (2016)
3- Burdur Halk Pazarlarından Toplanan Beyaz Peynirlerde Patojen Candida spp. Varlığının Belirlenmesi (2016). Özen Yurdakul, Erhan Keyvan, Tuğba Ersoy. Etlik Vet Mikrobiyol Derg, 2016; 27 (2): 88-92. (2016)
4- Kuş Gribi ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri (2016). Keyvan E., Yurdakul O. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 56 (2) 70-77, 2016. (2016)
5- Survival of Escherichia coli O157:H7 during processing and ripening period of Keş Cheese.Yurdakul O., Kırdar SS., Dogru Kasımoglu A., Keyvan E. BENHA VETERINARY MEDICAL JOURNAL, VOL. 32, NO. 1: 83 - 88, MARCH, 2017. (2017)
6- Etsiz Çiğ Köftelerde Patojen Candida spp. Varlığının Belirlenmesi (2017). Yurdakul, O., Kırdar, S.S., Keyvan, E. Etlik Vet. Mikrobiyol. Derg. 28(1): 46-50. (2017)
7- Gıda Endüstrisinde Fermentasyon (2017). Yurdakul, Ö.,; Keyvan, E., Kahraman, H.A. Turkiye Klinikleri J Food Hyg Technol-Special Topics 2017;3(2):83-8 (2017)
8- Keyvan E., Yurdakul Ö., Kocasarı F., Tutun H., Demirtas A., Kahraman H.A., Sen E. (2018). Detection of Ochratoxin A In Bulk Tank Milk. Kocatepe Vet J: 11(3), 255-259. (2018)
9- Keyvan E., Kahraman H.A., Sen E., Yurdakul O. (2018). Control and Prevention in Viral Food Infection. Turkiye Klinikleri J Food Hyg Technol-Special Topics 4(1), 54-60. (2018)
10- Yurdakul., O., Kirdar, SS., Keyvan, E. (2018). Detection of Pathogen Candida spp. Isolated from Butter. Maku J. Health Sci. Inst., 6(2): 67-71. (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Microbiological quality of white pickled cheese produced in small plants in Burdur, Turkey (2011). Ozen Kursun, Seval Sevgi Kırdar, Erhan Keyvan, Ahmet Guner. Journal of Food, Agriculture & Environment, 9 (2): 110-112 rn (2011)
2- Sığır karkaslarında Staphylococcus aureus’un varlığı, enterotoksijenik özellikleri ve antimikrobiyal dirençliliği. Keyvan E., Özdemir H. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 63, 17-23, 2016. (2016)
3- Few heavy metal levels in certain tissues of cattle in Burdur of Turkey (2017). Kocasari F., Yurdakul O., Kart A., Yalcin H., Keyvan E., Bayezit M. Indian J. Anim. Res., 51 (4) 2017 : 759-761 (2016)
4- Isolation and characterisation of Staphylococcus aureus strains isolated from beef, sheep and chicken meat.Özdemir H., Keyvan E. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 63, 333-338, 2016. (2016)
5- Identification of meat species in different types of meat products by PCR (2017)
6- Demirtas A., Ozturk H., Sudagidan M., Keyvan E., Yavuz O., Gulay O.Y., Musa S.A.A. (2019). Effects of commercial aldehydes from green leaf volatiles (green odour) on rumen microbial population and fermentation profile in an artificial rumen (Rusitec). Anaerobe: 55, 83-92. (2019)
7- Turkoglu, C., Keyvan, E. (2019). Determination of Aflatoxin M1 and Ochratoxin A in Raw, Pasteurized and UHT Milk in Turkey. Acta Scientiae Veterinariae, 47, 1626. (2019)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Hazır mıyız? Kök hücreden et (2011). Veteriner Hekimler Derneği Bülteni. Sayı:3-4, Sayfa:13. (2011)
2- Yanıkara Hastalığı (2013). E. Keyvan. Köy-KoopHaber. Sayı: 20, Sayfa: 18. (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Presence of Listeria monocytogenes in Keş Cheese. (2009). Kurşun, O., Kırdar, S., Kasımoglu, A., Keyvan, E. 3. Ulusal Gıda Hijyeni Kongresi, 294-296. (2009)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sığır Karkaslarında Staphylococcus aureus'un Varlığı, Enterotoksijenik Özellikleri ve Antimikrobiyal Direnci (2015). Keyvan E., Özdemir H. 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi. 07-11 Ekim 2015, Van. (2015)
2- Sığır, Koyun ve Piliç Etlerinde Staphylococcus aureus'un Varlığı, Enterotoksijenik Özellikleri ve Antimikrobiyal Direnci (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Akdeniz Bölgesindeki Bazı Geleneksel Peynirierde Brucella spp. Saptanması (2009) Özen rnKurşun, SevalSevgi Kırdar, Erhan Keyvan. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2009, Van.rn (2009)
2- Burdur Şiş'inde E. coli 0157: H7 Varlığının Belirlenmesi (2009). Özen Kurşun, Seval Sevgi Kırdar, Erhan Keyvan. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. (2009)
3- Keş Peynirinde E. coli 0157:H7 Varlığının Belirlenmesi. Özen Kurşun, Seval Sevgi rnKırdar, Erhan Keyvan. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2009, Van.rn (2009)
4- Gıda Kaynaklı Candida Türlerinin Halk Sağlığı Açısından Önemi (2015). Yurdakul Özen, Keyvan Erhan. 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi. 07-11 Ekim 2015, Van. (2015)
5- Burdur Halk Pazarlarında Satışa Sunulan Beyaz Peynirlerde Candida spp Varlığı (2015). Yurdakul Özen, Keyvan Erhan. 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi. 07-11 Ekim 2015, Van. (2015)
6- Burdur'da Kesilen Sığırların Yenilebilir Kısımlarında (Kas, Karaciğer, Böbrek) Bazı Ağır Metal Seviyelerinin Araştırılması. Kocasarı Fatma,Yurdakul Özen, Kart Asım,Yalçın Halil, Keyvan Erhan, Beyazıt Murat. 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi. 07-11 Ekim 2015, Van. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yeşil Yaprak Uçucularının Gram Pozitif ve Gram Negatif RumenrnBakterileri Üzerine Antibakteriyal Etkilerinin Araştırılması. Ahu Demirtaş, Mert Sudağıdan, Erhan Keyvan, Orhan Yavuz, Özlem Yıldız Gülay, Hakan Öztürk. (2016). 1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, Antalya/TÜRKİYE. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Survival of Escherichia coli O157:H7 during processing and ripening period of Keş Cheese (2016)
2- Detection of Pathogen Candida spp. in Cig Kofte – a Turkish Traditional Meatless Raw Meatball. Yurdakul, O. Kırdar S.S., Keyvan E. 4th International VETIstanbul Group Congress 11-13 May 2017 Almaty KAZAKHSTAN. (2017)
3- DETECTION OF STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXINS IN BULK MILK TANKSBY ELISA (2017). KEYVAN ERHAN,YURDAKUL ÖZEN,KOCASARI FATMA,DEMİRTAŞ AHU,KAHRAMAN HATİCE AHU,ŞEN ERDİ. 10th Balkan Congress of Microbiology/ Microbiologia Balkanica 2017, 16-18 NOVEMBER 2017. SOFIA, BULGARIA. (2017)
4- In vitro alteration of rumen bacterial population by a green leaf volatile, cis-3-hexenal, determinedrnusing Real-time PCR. DEMIRTAS AHU,SUDAGIDAN MERT,YAVUZ ORHAN,KEYVANrnERHAN,YILDIZ GÜLAY ÖZLEM,ÖZTÜRK HAKAN. 10th Balkan Congress of Microbiology/ Microbiologia Balkanica 2017. 16/18.11.2017. Sofia, Bulgaria. (2017)
5- Effects of cis-3-hexenal, a Green Leaf Volatile (Green Odour), on in vitro Rumen Microbial Fermentationrn(RUSITEC). 16. BOKU-Symposium Tierernährung 2017. 12 April 2017. Wien, Austria. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Comparison of methods for detecton of plasmid medited AmpC beta lactamases in clinical isolates of Escherichia Coli and Klebsiella pneumonia.Serpil Coşkun, Nurten Altanlar, Erhan Keyvan. ISOPS 10 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences. June 26-29 2012 Ankara/Turkey. (2012)
2- Prevalence of Bacillus cereus in Bulk Milk Tanks. (2016). O. Yurdakul, S.S. Kırdar, A.G. Mutlu, H. Yalçın, E. Keyvan. Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi. 11-13 Kasım 2016. KKTC. (2016)
3- Occurrence Of Pathogen Candida Spp. Isolated From Butter. Yurdakul, O. Kırdar S.S., Keyvan E. 4th International VETIstanbul Group Congress 11-13 May 2017 Almaty KAZAKHSTAN. (2017)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Cilt 22 Sayı 2 (2016 Yıl)
2- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Cilt 22 Sayı 24 (2016 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Eurasian Journal of Veterinary Sciences (2016 Yıl)
2- Kocatepe Veterinary Journal (2016 Yıl)
3- Kocatepe Veterinary Journal (2016 Yıl)
4- Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi (2016 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Makü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı 2018- (Yıl:2018)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Veteriner Fakültesi EAEVE Komisyonu Üyeliği (Yıl:2015)
2- Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim Komisyonu Üyeliği (Yıl:2016)
3- Fakülte Kantin/Çay Ocağı Denetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2014)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Ne Yapılmalı? programında konuşmacı. (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Süt Toplama Tanklarında S. aureus Varlığının Real Time PCR ile Belirlenmesi ve Stafilokokkal Enterotoksinlerin Tespiti (2018). (2018)
2- Çiğ, Pastörize ve UHT Sütlerde Aflatoksin M1 ile Okratoksin A Varlığının Araştırılması (2018). (2018)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Sığır, Koyun ve Piliç Etlerinde Staphylococcus aureus’un Varlığı ve Moleküler Karakterizasyonu. Yardımcı Araştırmacı. rn (2012)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Rumen mikrobiyal popülasyonunun ve ruminal fermentasyonun yeşil yaprak uçucuları ile modifikasyonu (2017). (2017)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Klinik ve Et Hijyeni Uygulama II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Veteriner Fakültesi - Besin Hijyeni ve Teknolojisi - Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Klinik Besin Hijyeni ve Teknolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Veteriner Fakültesi - Besin Hijyeni ve Teknolojisi - Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015
Veteriner Fakültesi - Besin Hijyeni ve Teknolojisi - Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Klinik ve Et Hijyeni Uygulama I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015
Veteriner Fakültesi - Besin Hijyeni ve Teknolojisi - Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Et Hijyeni ve Kontrolü - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015
Veteriner Fakültesi - Besin Hijyeni ve Teknolojisi - Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Klinik ve Et Hijyeni Uygulama II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015
Veteriner Fakültesi - Besin Hijyeni ve Teknolojisi - Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Klinik ve Et Hijyeni Uygulama II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014
Veteriner Fakültesi - Besin Hijyeni ve Teknolojisi - Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2127
Email erhankeyvan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
6 + 11 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.